ГК на БКП

 

 

 

СИСТЕМА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
СЪРЕВНОВАНИЕ В СТОЛИЦАТА ПРЕЗ ОСМАТА ПЕТИЛЕТКА  


София,   1982 г.РАЗДЕЛ ПЪРВИ

1. Социалистическото съревнование в столицата е неразделна част от социалното управление на Софийския териториално‐производствен комплекс. Под ръководството на Градския комитет на БКП, неговата организация и управление се осъществяват от Градския съвет на българските професионални съюзи, Столичния народен съвет, Градския комитет на Отечествния фронт и радския комитет на Димитровския комунистически съюз.

(вижте целия текст в PDF файла

 

 

The symbol of successful men, you deserve more than a luxury replica watch,Replica Watches Store come and shop online https://www.perfectreplicawatch.to/ !