Димитър Лазаров Димитров

Дядо Димитър като войник
Дядо Димитър като войник
Дядо Димитър след войниклъка
Дядо Димитър след войниклъка
Дядо Димитър на зряла възраст
Дядо Димитър на зряла възраст
Тук дядо Димитър е вече възрастен
Тук дядо Димитър е вече възрастен

назад към Димитър Лазаров Димитров