Найден Найденов

Найден през 1934 година

С майка си и сестрите си

Баща му Мичо

С едно от починалите си деца

Двете му дъщери

На път към пазара

С близък приятел от фронтовата линия (вдясно)

Сред бойни другари (последният ред шести отляво)

пак сред приятели

Жътва на лавандула (правият)

жътва на лавандула( в средата )

розобер (вдясно)

розобер

розобер

бригадирите на по чашка

Пред главния портал на ВМЗ Сопот - плщадка Кърнаре ( вляво )

Пред главния портал на ВМЗ Сопот (пак вляво)

Събор на селото на 9 май (в средата )

Сбирка на набора (първи ред в средата)

1975 година - 30 години от Отечествената война

С първенците на мегдана (в ляво)

Найден със съпругата и сватовете си

Найден със съпругата и сватовете си след 15 години

назад към Найден Найденов