Николай Тилкиджиев

Успелите роми т. ІІ

Успелите роми т. ІІ

13. Приложения. Въпросник с успели роми

13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. ВЪПРОСНИК ЗА ДЪЛБОЧИННО ИНТЕРВЮ
         С УСПЕЛИ РОМИ
 
І. Материално благосъстояние
1.      Като какъв работите (или учите)? (Моля, опишете накратко, ако работите, вкл. професия, длъжност, собственост, ръководни функции, автономност, ако учите – учебно заведение, специалност)
2.      Разкажете накратко за Вашия трудов живот и път (какво работиха родителите Ви, когато и Вие започнахте работа; каква беше първата Ви работа; какви работи сменихте досега; кой Ви повлия най-много за избора на сегашната работа)? Ако учите – за Вашия избор на тип и вид образование.
3.      Имахте ли трудности при постигането на сегашната Ви позиция заради етническия Ви произход, че сте ром? Разкажете...
4.      Задоволява ли Ви жизнения стандарт, който имате (добри ли са условията, в които работите, жилищните условия – собствено удобно жилище, достатъчно ли средства имате за храна, облекло, жилищни консумативи за семейството и домакинството, ремонти на жилището, лека кола, мебелировка, „бяла” и „черна” техника, ползване на компютър)?
ІІ. Семеeн живот
5.      Успявате ли по-често да балансирате отдаденост между работата и семейството или едното често страда от другото? Как оценяват това партньора Ви и децата Ви? Има ли добро разпределение на ангажиментите вкъщи?
6.      Съумявате ли да отделяте свободно време за почивка, отдих с най-близките си – в седмицата, през годишната отпуска? Доволен ли сте Вие, партньора, децата от свободното си време? Какво най-често правите през свободното си време?
7.      Имате ли специфични етнически традиции и обичаи, на които много държите и спазвате в дома и рода си?
8.      Какъв тип музика обичате да слушате в свободно време?
9.      Важно ли е за Вас образованието на децата? Взимат ли те допълнителни уроци?(по математика, български език и литература, музика, компютърни умения и др.под.)?
ІІІ. Общностен живот и социално участие
10. Колко често успявате да общувате с приятели, съседи, роднини? Чувствате ли се полезен и уважаван от другите?
11. Включвате ли се в политическа или гражданска дейност (в сдружения, съюзи, организации, партии)? Бихте ли разказали?
12. Какво е доверието Ви към хората по принцип и към различните институции?
13. Смятате ли, че имате влияние над хората около Вас (съседи, близки, роднини, приятели), когато обсъждате обществени или политически теми?
ІV. Здраве и здравни грижи
14. Получавате ли нужната Ви помощ и подкрепа от здравните услуги (GP, здравни заведения)?
15.  Имате ли чувство на сигурност и спокойствие от кражби или други насилствени действия към Вас и Вашето семейство?
16.  Екологично чиста ли е средата, в която живеете и работите, доколко тя има значение за Вас и Вашето семейство?
V. Образование и обучение
17. Какво е образованието, което имате? А какво е образованието на Вашите майка и баща? Помогна ли ви наученото през годините в учебните заведения за Вашата кариера? До каква степен на образование стигнахте? Защо не продължихте още?
18. Приемат ли Ви другите хора за образован, знаещ човек?
19. Имаше ли значение това, че сте ром, като получавахте образованието си? Нещо попречи ли Ви да се изучите добре?
20. Остава ли Ви време да четете книги? Коя беше последната, която Ви хареса?
VІ. Дискриминация
21. Лично Вие били ли сте обект на нетолерантно отношение, на неприемане, ограничаване, изолиране – от страна на други хора, само затова, че сте ром (циганин)? В какво се е изразявало това? А потърсихте ли си правата?
22. Вие били ли сте свидетел на антиромски (антицигански) изказвания и прояви? Разкажете онова, което Ви е направило силно впечатление...
23. Как оценявате политиките на държавно и неправителствено ниво?
24. Какво може да се направи в най-скоро време, за да се промени към по-добро отношението към ромите у нас? Какво е Вашето предложение?
25. Посочете първите три положителни и първите три отрицателни черти, които Ви идват на ум за успелите българи, роми и турци. Имате ли близки приятели от други етнически общности?
VІІ. Успех и удовлетвореност, равносметка
26.Ако правите равносметка на постигнатото досега – доволен ли сте като цяло от себе си, от своите постижения? Смятате ли, че сте един „успял човек”? Как се успява? Какво трябва да постигне човек, за да се приеме, че е „успял”? Имате ли своя „формула на успеха”, която следвате?
27.    Какво означава, според Вас, „човек да е успял в живота”? Кое е по-важно: дали човек се определя сам като „успял” или дали другите го смятат за „успял”? А какви са, обратно, „неуспелите хора”?
28.    Кои са причините, факторите, които помагат или пречат на човек да „успее” днес у нас?(помагат или пречат семейния произход, образованието, личния труд, връзките, далаверите, подкупите)
29.    Имате ли желание да промените работата си и основното си занимание? С каква работа, в каква насока?
30.    Като „теглите чертата”, дали Ви е създавало пречка за да успеете, това, че сте ром (ромка)? Какво се промени у Вас след успеха в отношението Ви с другите роми, с другите - българи и турци?
 
ВЪПРОСИ САМО
за местни ромски лидери и ромски лидери на НПО
31.           Вас, сте заслужили уважение на хората в квартала и селището? Заради какво хората Ви смятат за по-издигнал се, по-заможен, по-успял от тях?
32.          Кое беше най-важното, каква бе ролята на семейството, родата, приятелите, партийни сподвижници и пр. за да станете един от най-уважаваните и ценените в квартала, а и селището?
33.          Подпомагали ли сте с нещо конкретно училищата, децата, които учат там, техните родители? С какво, кога?
34.          По какви начини, хора като Вас – уважавани лидери, могат да помогнат за да намалее бедността и безработицата сред ромите?
35.          С какво конкретно, според Вас, могат да помогнат за ромските проблеми местната администрация (общината), местният бизнес, местните НПО, други?...
36.          А как биха помогнали за по-добрия живот на ромите местните духовни (религиозни) водачи? Коя религия и кое вероизповедание тук е на почит? Познавате ли се с религиозния водач? Какви са неговите възможности да помогне за живота на ромите в квартала, селището?
37.          Какви конкретни мерки, инициативи имате намерения да предложите и осъществите, за подобряване на положението на ромите в квартала, селището?
 
БЛАГОДАРИМ ВИ МНОГО!
 

©1997-2024 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.