Иван Дамянов

Долна Вереница през вековете

Долна Вереница през вековете

За автора

 

Иван Дамянов е роден на 2 февруари 1927 година в с. Долна Вереница, Фердинандска /Монтана/ околия, в бедно семейство.

 

Основното си образование завършва в родното си село. След това учи в Търновската гимназия в град Фердинанд - Михайловград /Монтана/, която завършва с успех много добър през 1946 година. Висше образование завършва в град София - Висш икономически институт „Карл Маркс".

 

Като ученик в Търновската гимназия през пролетта на 1943 година влиза в редовете на Работническия младежки съюз /РМС/.

 

До завършване на учебната 1943-1944 година е отговорник на ремсовата група /петорка/ в класа. На 4 септември 1944 г. се включва във формираната партизанска чета към отряд „Христо Михайлов", в района на селата: Долна Вереница, Вълкова Слатина /Д-р Йосифово/, Горна Вереница, Винище и участва при влизането в града и установяване на новата народна власт.

 

През 1947 г. взема участие в младежкото бригадирско движение, като бригадир на строителството на жп линията Перник -Волуяк.

 

На 3 май 1948 година е приет за член на Българската комунистическа партия /БКП/ в родното си село.

 

1949 - 1950 е председател на дружеството на Съюза на народната младеж /СНМ/ в селото.

 

Служи войник в Народната школа за запасни офицери /НШЗО/ в град Велико Търново, а след завършването й като офицер в армията.

 

След казармата е политически работник, 1954 - 1955 година секретар на щатна длъжност на организацията на БКП към Трудово кооперативно земеделско стопанство /ТКЗС/ в селото. От 1955 до 1957 година е втори секретар на Околийския комитет на СНМ в Михайловград.

 

1957 - 1959 година работи В Околийския комитет на БКП в Михайловград.

 

От 1959 до 1967 година е секретар на Общинския комитет на БКП в село Долна Вереница, Михайловградски окръг. След това - секретар на заводския комитет на БКП в завод „Електроакустика" - Михайловград. От 1971 година е на работа в Окръжния комитет на БКП - Михайловград, а от 1984 година секретар на Окръжния комитет на борците против фашизма и капитализма /БПфК/, а no-късно заместник-председател, на която длъжност се пенсионира през 1988 година.

За активна пропагандистка и обществена дейност е награден с орден „Кирил и Методий" II и I степен, с почетен знак на дружеството за разпространение на научни знания „Георги Кирков"

 

 

©1997-2023 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.