Константин Дончев

Далеч от боговете

Далеч от боговете

ДОБРА РАБОТА

На дядо Кольо


Гаго и бай Кольо Пръчлето бяха добри приятели. Заедно ринеха на свинете в стопанството, заедно крадяха люцерна нощем от блока, заедно си пиеха джанковата шльокавица пред селската кръчма. (Вътре не ги пускаха, защото кметът беше ги турил в списъка на пияниците.) Сетне заедно спяха в плевнята, като ги изгонеше стрина Мика - жената  на Кольо Пръчлето. Гаго не беше сдобит с жена. На другия ден селската фелдшерка заедно ги привикваше, за да не каже, че някъде по карантиите имат цироза.

Стана така, че през януари, без да легне на легло, стрина Мика взе, че умря. Докато в дома жените я приготовляваха и оплакваха, двамата приятели отидоха на гробището. Земята беше корава и суха. Всичко се пукаше и цепене от студ. Започнаха да копаят гроба. Биеха земята с кирки, а тя им се зъбеше, като хвърляше срещу им искри и не им даваше да я ровят.

Два дена копаха и псуваха. Капнаха, съсипаха се. Докараха жената и я пуснаха в дупката. Хорицата се разотидоха, а двамата приятели още дълго работиха, докато я затрупат.

Когато всичко беше готово, те седнаха до накладения от съчки огън, наляха в чашките ракия, чукнака се и пиха за "Бог да прости Мика."

И тогава Гаго рече:

- Брей-й-й, утрепахме се в този студ, ама добра работа свършихме.

- Заровихме Мика... - сломено отвърна Кольо Пръчлето.

 

©1997-2023 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.