Васил Дечов

Среднородопски овчари и кехаи

Среднородопски овчари и кехаи

Душевни и умствени качества

 

Душевнu u умствени качества. Кехаите са излезли из овчарската среда и затова те притежават почти съ­щите душевни и умствени качества, каквито притежа­ват и самите овчари. Но при всичко това у кехаите се забелезват особени характерни чърти, каито не са при­същи на овчарите. Впрочем това лесно се обяснява, като знаем кои овчари стават кехаи. По-рано споме­нах, че всички овчари желаят да станат кехаи, но не на всички се изпълнюва желанието. Само по-умните, по-енергичните и по-честните овчари сполучват да ста­нат тйошки кехаи, а по-тъпите и не енергичните си остават само с овчарството. Един свестен овчар, който се е отличавал от другарите си по умствените си ка­чества, щом стане кехая, заживява друг живот, нато­варва се с други длъжности и си предава друго зна­чение пред хората. Бившите овчари, като станат кехаи, т. е. променят работата си, изменяват и някои от навиците си. Изпърво кехаите в обноските си не се отличават от другите овчари, но отпосле съвсем се из­менят. Те стават горди и донякъде надменни. Иска населението и пред властите се държат на високо. Иска им се да ги уважават и почитат. Когато говорят, употребяват много турски поговорки и други остроумни изречения. Кехаите са хладнокръвни, непоколебими и доста инатчии, но при това те са искрени и незлобиви. Завист у тях не съществува. Понякога се появява съ­перничество помежду им, и то само за къшли и пла­нини. Обществените работи толкова ги не интересуват, но когато другите чорбаджии ги помолят да свършат някоя работа пред по-висшите власти, те охотно се съгласяват, и то не толкава от любов към самата работа, а да докажат, че имат влияние пред властите. Из­ключение правят само някои кехаи-търговци, които са по-родолюбиви, по-ученолюбиви и следователно по-­наклонни към обществени работи. Мнозина от кехаите-търговци са грамотни и още по-мнозина харчат пари да образоват децата си. Родопските кехаи вън­кашно изглеждат, че са със студени сърца, но в същ­ност те са много милостиви и доста щедри. Освен това те в земания-даванията си никога умишлено не повреж­дат интересите на лица, с които имат сметки. Когато дават пари и други стоки в заем, те не земат лихва. С овчарите си уреждат сметките без роптания и без да ги чюе някой. Много редчиш овчар се оплаква от ке­хаята си за каквото и да било. Кехаите докато са били овчари не са били чисти от кражби на овце, но като кехаи, те не позволяват кражбите и мъмрят ов­чарите си, когато усетят, че са крали.

 

©1997-2023 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.