Васил Дечов

Среднородопски овчари и кехаи

Среднородопски овчари и кехаи

Кехайски жени, дъщери и синове

 

Кехайски жени, дыцери и синове. Родопските ке­хаи малко време живеят в къщи, затова домовете им се управляват от жените. Кехаиците много изпълняват най-тежките домашни работи. Те месят и пекат хляб, перат, цепят дърва, занасят и донасят брашната от во­деницата, вдигат и слагат на отделните места теж­ките чували, напълнени със зърнени храни, вълна, яри­на и пр. Внасят в плевните сеното и сламата, хранят и подреждат едрия добитък, предат, тъчат платна и аби, шият долни бели дрехи и пр., и пр. Във всички до­машни работи на кехаиците помагат възрастните им дъщери, ако имат такива, или пък бабите и майките им. Кехаиците си хващат слугиня само тогава, ако имат много и дребни деца и още продължават да раж­дат. Колкотo кехаята е по-богат, толкова повече жена му е притрупана с по-тежки домашни работи. По вън­кашност кехаицата се отличава от другите жени в се­лото по това, че е по-едра, по-охранена и по-добре облечена. По душевни и умствени качества кехаицата се не отличава от другите жени. Кехаите са горди, на­дути и влекави, а жените им са скромни, пъргави и не горделиви. По празници на хорото кехайските жени се омесват с другите жени и сядат на каквото им попадне място. Само когато мъжете им се хванат на хорото, те притачат до другите жени и се хващат на женския поводник, и то ако са млади, а ако са позастарели, не играят хоро. В кехайския дом свободно мо­гат да влизат просекини и други сиромахкини. Много от кехаиците са сиромашки дъщери, затова те не стра­нят от сиромахкините, напротив те ги посрещат съчювствено, гощават ги, дават им за в къщи cиpенцe, хлебец, вълница, някоя стара дрешка и пр.

Кехайските възрастни моми и женени дъщери се отличават само по това, че са по-нагиздени и имат възможност да си направят по-хубава и по-много руба. Тук му е мястото да забележим, че в Средните Ро­допи се перчат и докарват само ония моми, които са по-красиви, и то безразлично дали те са богати или сиромаси. Не толковa красивите и грозните моми са ви­наги скромни. Кехайските дъщери се омъжват за момци от всички съсловия, стига те да са малко-много за­можни.

Кехайските синове, докато са ергени, по всичко приличат на овчарите, защото постоянно се въртят около тях и oвцете, но като се оженят и се замогнат, те усвояват навиците на бащите си и живеят кaктo тях. Понеже в кехайските домове има храна и други потребности в изобилие, то в тях владеят мир, съгла­сие, послушност и задоволство. Понякога кехаята нагрубява всичките си домашни за някои дребни работи, но сериозни скарвания се не случват. Кехаицата тоже мъмри синовете и дъщерите си, но последните претър­пяват и изпълняват всичките си майчини заповеди.

 

©1997-2023 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.