Васил Дечов

Среднородопски овчари и кехаи

Среднородопски овчари и кехаи

Кехайски веселби

 

Кехайски веселби. По-горе видяхме как кехаите се веселят, когато пътуват и през летните празници (Петровден, света Неделя и свети Илия). За големите зимни празници (Коледа, Василовден и Водици) кехаите си дохождат в селата. Веселбите през тия празници са по-скромни, защото липсват овчарите, но кехаите и без последните се веселят. Те се събират по ред в къщите, пият, пеят и играят хоро, а когато им cтане топло в къщи, наметнат кичените си кепи, земат бе­лите харкоми с вино, излизат навън и сядат кръстом ноги на колело връз снега. Малко по малко около тях се събират мнозина други селени и веселбата връз сне­га се продължава, докато заникне слънцето. На Ивановден кехаите устрояват хексари (окъпачи) и чрез над­даване на вино всeки се мъчи да окъпи в реката ня­кого от другарите си. Когато се нагласи окъпването на някой кехая, хексарите го земат на ръце и го носят тържествено към реката. Другите кехаи вървят след осъдения на къпане кехая, хохрят се, викат и се спират до брега на завирената река. Ако в тая минута някой кехайов роднина или друг някой по-сиромах човек се хвърли в реката, осъденият кехая се отървава от къ­пането, но ако няма кой да му направи тая чест, над­дава, за да се окъпи противникът му. Обаче ако не спо­лучи в тoва и противникът му излезе по-джумает от него, оставя се да го хвърлят в реката. След окъпва­нето дружината завежда окъпания в топла стая да се преоблече и стопли; след това дружината сяда да пие виното, което е дадено за окъпванеro на кехаята. Кой­то иска да окъпи някой кехая, трябва да пожъртвува много вино, инак той caм ще легне в реката. Това като се има пред вид, лесно можем да угадим, каква ще е веселбата на кехаите след окъпването на един техен другар. В такъв случай виното се налива и раз­лива, като че е вода. Овчарите и кехаите пият повечко вино и ракия само през големите летни празници. През останалото време от годината те редчиш пият по малко вино, а ракия винаги се намира в къшлата, мандрата и кехайските дисаги. Кехаите и овчарите с охота си сръбват ракийка, но виното толкова не им приrажда даже ги и поврежда. Като се пресметне какво коли­чество вино и ракия родопските овчари и кехаи изпи­ват за една година, ще се извади заключението, че те не употребяват много спиртни питиета; жените им пък никак не пият такива питиета.

 

©1997-2023 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.