Иван Дамянов

Долна Вереница през вековете

Долна Вереница през вековете

Приложения

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

СПИСЪК

 

след Освобождението на България от турско робство

Име

Длъжност

Изпълнявал длъжността
от до

1

Младен Георгиев Марков (Даскала)

кмет

1879

1883

2

Анастас Цеков Мечкарски

кмет

14.06.1883

1887

3

Петко Тодоров (Тудоров)

кмет

1887

1894

4

Симеон Първанов Еванчовски

кмет

07.1894

10.1894

5

Григор Първанов Панин

кмет

24.10.1894

01.1896

6

Петко Генчев Пенов - от с. Студено Буче

кмет

01.1896

10.1898

7

Петко Тодоров (Тудоров)

кмет

01.10.1898

06.05.1899

8

Петър Истатков Младенов

кмет

06.05.1899

02.1901

9

Димитър Панталеев Боторов

кмет

02.1901

24.09.1908

10

Петър (Пешо) Григоров

кмет

24.09.1908

11.01.1909

11

Петър Каменов Лилов

кмет

14.01.1909

19.12.1909

12

Стратоник Григоров Първанов

кмет

01.1910

10.03.1911

13

Атанас Попов

кмет

19.03.1911

04.1912

14

Иван Младенов Дидов (Дръндарина)

председател на
временна управа

04.1912

06.1912

15

Михаил Вачков Ценов

кмет

06.1912

25.05.1913

16

Димитър Панталеев Боторов

кмет

25.05.1913

25.07.1913

17

Иван Младенов Дидов (Дръндарина)

кмет

25.07.1913

10.1913

18

Лозан Младенов Георгиев

кмет

10.1913

06.1915

19

Димитър Павлов Младенов (Мито Палеков)

кмет

25.06.1915

03.1918

20

Васил Кръстев Стоянов (Боянин)

кмет

22.03.1918

02.1920

21

Лозан Младенов Георгиев

кмет

20.02.1920

07.04.1921

22

Анастас Димитров Мечкарски

кмет

07.04.1921

02.1922

23

Павел Димитров Мечкарски

кмет

04.1922

12.1922

24

Иван Средков Първанов

председател на
временна управа

12.1922

03.1923

25

Андрей Димитров Каменов

кмет

03.1923

09.06.1923

26

Илия Атанасов Попов

председател на
временна управа

09.06.1923

17.09.1923

27

Камен Тасков Трендафилов

управлява
общината
от името на
временна управа

17.09.1923

22.09.1923

28

Александър Господинов Първанов
(Рикошки)

председател на
революционния
комитет по
време на
въстанието

23.09.1923

26.09.1923

29

Камен Тасков Трендафилов

управлява
общината
от името на
временна управа

27.09.1923

24.11.1923

30

Каленик Петров Пунчов

управлява
общината
от името на
временна управа

24.11.1923

01.12.1923

31

Таско Генков Каменов

управлява
общината
от името на
временна управа

01.12.1923

24.07.1924

32

Петър Каменов Лилов

кмет

24.07.1924

26.08.1926

33

Иван Младенов Дидов (Дръндарина)

кмет

26.08.1926

30.04.1930

34

Иван Средков Първанов

кмет

30.04.1930

17.05.1930

35

Каленик Петров Пунчов

кмет

17.05.1930

04.01.1931

36

Иван Младенов Дидов (Дръндарина)

кмет

04.01.1931

06.11.1931

37

Димитър Петров Гергов

кмет

06.11.1931

27.02.1932

38

Владимир Господинов Първанов (Рикошки)

кмет

27.02.1932

09.05.1933

39

Иван Антонов Каменов

кмет и кметски
наместник

09.05.1933

1937

40

Апостол Димитров Мечкарски

кметски

наместник

1937

1942

41

Иван Антонов Каменов

кметски

наместник

1942

09.09.1944

42

Андрей Димитров Каменов

кметски

наместник

1944

1946

43

Димитър Петров Гергов

кметски

наместник

1946

10.1947

44

Тодор Спасов Илиев

кметски

наместник

10.1947

19.04.1948

 

45

Крум Йосифов Младенов

председател на временна управа

1948

03.04.1949

46

Спас Петров Попов

председател на общински народен съвет

03.04.1949

16.07.1949

47

Георги Антонов Каменов

председател на общински народен съвет

16.07.1949

31.12.1950

48

Младен Петров Истатков

председател на общински народен съвет

31.12.1950

26.12.1952

49

Александър Иванов Алексов

председател на общински народен съвет

26.12.1952

25.02.1956

50

Константин (Коста) Данаилов Костадинов

председател на общински народен съвет

25.02.1956

05.07.1956

51

Крум Йосифов Младенов

председател на общински народен съвет

05.07.1956

12.04.1959

52

Кирил Александров Първанов - от с. Горна Вереница

председател на общински народен съвет

12.04.1959

03.03.1962

53

Трендафил Александров Цветков - от с. Горна Вереница

председател на общински народен съвет

03.03.1962

05.07.1971

54

Иван Михайлов Димитров

председател на общински народен съвет

05.07.1971

1978

55

Иван Димитров Георгиев

кмет

1978

1980

56

Иван Димитров Върбанов

кмет

03.1980

07.1986

57

Васил Борисов Младенов

кмет

07.1986

10.1990

58

Иван Михайлов Димитров

председател на временна управа

 

1990

59

Иван Ананиев Стростоников

кмет

1991

03/1992

60

Теменужка Ангелова Илиева - от Михайловград

назначена да изпълнява длъжността кмет до избори

03/1992

1992

61

Иван Михайлов Димитров

кмет

1992

1999

62

Леди Вилхемов Кръстев

кмет

1999

 

 

 

 

Кметовете на голямата община с център село Горна Вереница, създадена в изпълнение на окръжно No. 12888 / 1.10.1934. В общината са включени селата: Долна Вереница, Винище, Камена Рикса и Чемиш.

 

Име

Длъжност

Изпълнявал длъжността

 

 

 

 

 

 

от

до

1

Цено Георгиев Кръстев

кмет

10.1934

1935

2

Никола Иванов Саменовски

кмет

10.1935

10.1940

3

Рафаил Иванов Катанов

кмет

10.1940

04.1944

4

Никола Георгиев Паяков

кмет

04.1944

09.09.1944

5

Павел Спасов Николчов

кмет

09.09.1944

06.1945

6

Ерменко Петров Младенов

кмет

06.1945

1947

7

Никифор Георгиев Петков

кмет

1947

1948

 

 

 

СПИСЪК

на долновереничани, ходили да търсят работа в Америка след Освобождението на България от турско робство - 1908-1912г.

 

1. Ангел Петров Гергов

2. Ангел Тодоров Ненчин

3. Апостол Кръстев - Пужо

4. Гаврил Василов Захариев

5. Георги Тодоров Ненков - Георги Тунин

6. Димитър (Мито) Георгиев Върбанов

7. Димитър (Мито) Симеонов Първанов

8. Иван (Вандо) Аврамов Атанасов

9. Илия Младенов Белячки

10. Йосиф Таско Томов - Бързака

11. Костадин Милчов Стаменчов

12. Кръсто Илиев Младенов - Белячки

13. Кръсто Симеонов Кожухарски

14. Лозан Първанов Ценков

15. Милан Трайков

16. Младен Йосифов Младенов - Ненчин

17. Найден Георгиев - Нако на Каменовци

18. Найден Милчов Стаменчов

19. Неделко Андреев

20. Николчо Игнатов Младенов

21. Петър Илиев Младенов - Белячки

22. Петър Каменов Лилов

23. Тодор (Тудор) Иванов Кожухарски

24. Тодор Николов Джаджов

25. Цено Колов Ценов

 

В Америка останали: Иван (Вандо) Аврамов Атанасов. Той посещава България и селото (на гости на своя брат Атанас) през 1962 или 1963 г.; Тодор (Тудор) Иванов Кожухарски, който 1939 или 1940 г. се завръща с цялото си семейство, но не можел да се устрои и се върнал в Америка; Петър Илиев Младенов-Белячки, който също идва на гости в селото; Николчо Игнатов Младенов; Найден Георгиев - Нако на Каменовци и Цено Колов Ценов.

На път за Америка в парахода починал Димитър (Мито) Георгиев Върбанов. Останалите работили различни години в Америка и се завърнали в селото. Външно за хората в селото само Костадин Милчов Стаменчов и Кръсто Илиев Младенов - Белячки показали, че са донесли спестени пари - долари. Костадин Милчов Стаменчов открива в селото своя бакалница, на която слага фирмата "Чикаго". Кръсто Илиев Младенов - Белячки открил кръчма и станал съсобственик на вършачка.

Петър Каменов Лилов не можал да събере пари, за да се завърне в България, и баща му се принудил да продаде една нива и му изпрати парите за път. Бащата на Неделчо Андреев продал един вол и му изпратил пари за път. Бащите на Младен Йосифов Младенов и Гаврил Василов Захариев заели в заем пари, които им изпратили за път.

Заб.: В списъка са възможни пропуски, тъй като е съставен през 1995 г. по спомени на близки и роднини на ходилите в Америка долновереничани.

 

 

 

 

СПИСЪК

на загиналите, безследноизчезналите и умрелите от раните си долновереничани в Балканската и Европейската войни

1. Георги Ефремов Стокьовски - 30-годишен, старши подофицер, 35-ти пехотен полк. Загинал на 13 октомври 1912 г. при Кавакли.

2. Михаил Георгиев Беляшки - 30-годишен, старши подофицер в 16-ти Ловченски полк. Починал от раните в дивизионен лазарет на 22 септември 1916 г.

3. Трендафил Луканов - 40-годишен, старши подофицер в 1-ви Плевенски полк. Безследно изчезнал на 3.10.1918 г.

4. Първан Качов Тупански - 23-годишен, младши подофицер в 36-ти Козлодуйски полк. Ранен при Беласица, умрял в болница на 29.07.1916 г.

5. Евдоким Тодоров Кожухарски - 27-годишен, ефрейтор в 1 Софийски полк, 12-та рота. Умрял в местността Инжекьой, Тутраканско, на 29.08.1916 г.

6. Спас Иванов Спасов - 41-годишен, редник в 48-ма картечна рота. Загинал при село Турия на 18.10.1918 г.

7. Владимир Павлов Мечкарски - 29-годишен, редник в 48-картечна рота. Починал на 12.12.1912 г. след раняване.

8. Михаил Илиев Гмитрин - 37-годишен, редник в 48-ма картечна рота. Загинал при село Турия на 29.11.1912 г.

9.  Александър Младенов Видолов - 32-годишен, редник в 48-ма картечна рота. Загинал при село Турия на 01.02.1913 г.

10. Петър Маринков Филов - 37-годишен, редник в 48-ма картечна рота. Загинал при село Турия на 26.01.1913 г.

11. Николчо Луканов Ицов - 28-годишен, редник, в 57-ми полк. Загинал при щурма на Одрин на 13.03.1913 г.

12. Тодор Върбанов Коцин - 45-годишен. Опълченец. Загинал на 10.07.1913 г.

13. Драгомир Спасов Панин - 23-годишен, със средно образование. Загинал в бой при река Струмица през 1913 г.

14. Евтим Първанов Каменов - 25-годишен, със средно образование. Загинал в бой през 1913 г. в състава на 6-та пионерна дружина.

15. Никития Тинчов Цонин - 31-годишен, редник в 3-ти полк, 3-та рота. Загинал в бой при Люлебургаз на 17.10.1912 г.

16. Тодор Ненчов Ненчин - 33-годишен, редник в 36-ти Козлодуйски полк, 14-та рота. Загинал на Локарско бърдо Сърбия, на 11.10.1915 г.

17. Иванчо Цеков Мечкарски - 37-годишен, редник в 41-ви пехотен полк. Загинал в Сърбия при Пуста река на 30.10.1915 г.

18. Милан Николов (Колчин) Дидов - 28-годишен, редник в 1 Софийски полк, 14-та рота. Загинал при връх Кула на 21.05.1915 г.

19. Александър Истатков Средков - 33-годишен, редник в 36-та допълняща дружина. Починал след раняване на 12.12.1915 г.

20. Костадин Сандов Стаменчов - 26-годишен, редник в 36-та допълваща дружина. Безследно изчезнал през 1913 г.

21. Серги Николов Коцин - 32-годишен, редник в 1-ви Софийски полк, 12-та рота. Загинал в бой при село Милчево на 20.10.1916 г.

22. Първан Костадинов Панин - 22-годишен, редник в 36-ти Козлодуйски полк, 14-та рота. Починал в болница след раняване при Елешница на 09.12.1916 г.

23. Атанас Георгиев Стипцов - 23-годишен, редник в 36-ти Козлодуйски полк, 13-та рота. Загинал в бой при село Осман на 07.09.1916 г.

24. Теодосия Алексов Митов - редник в 41-ви пехотен полк. Умрял в Велекьой на 13.09.1916 г.

25. Нончо Колов Спасов - 30-годишен, редник в 36-ти Козлодуйски полк, 13-та рота. Загинал при село Темица, Добруджа, на 23.12.1916 г.

26. Ефрем Петров Средков - 28-годишен, редник в 1-ви Софийски полк. Загинал при село Милчево на 07.10.1916 г.

27. Камен Моисеев Манов - 22-годишен, редник в 1-ви пехотен полк. Умрял в болница на 24.01.1916 г.

28. Кирил Михайлов Вълканкин - 22-годишен, редник в 36-ти Козлодуйски полк, 10-та рота. Загинал при село Ези Бей на 07.09.1916 г.

29. Никифор Иванов Манавски - 22-годишен, редник в 15-ти Ломски полк. Безследно изчезнал на 25.08.1916 г.

30. Иван Велков Спасов - 27-годишен, редник в 36-ти Козлодуйски полк, 13-та рота. Загинал при село Осман на 07.09.1916 г.

31. Трифон Рангелов Винишки - 22-годишен, редник в 15-ти Ломски полк. Безследно изчезнал на 25.08.1916 г.

32. Михаил Велков Спасов - 30-годишен, редник в 1-ви Софийски полк, 13-та рота. Загинал при Измиш капия на 05.08.1917 г.

33. Захария Средков Иванчов - 27-годишен, редник в 36-ти Козлодуйски полк, 13-та рота. Загинал при минаване през река (удавил се) на 30.12.1917 г.

34. Спасей Средков Луканов - 22-годишен, редник в 3-ти Сол. Полк, 4-та рота. Безследно изчезнал на 16.11.1916 г. при завоя на р. Черна.

35. Захария Алексов Трифонов - 30-годишен, редник в 1-ви пехотен полк - гранатохвъргач. Умрял след тежко раняване на 05.03.1918 г.

36. Стефан Средков Джаджов - 40-годишен, редник в 1-ви пехотен полк. Безследно изчезнал на 20.09.1918 г.

37. Владислав Рангелов Ванкин - 34-годишен, редник. Загинал при Добро поле на 14.03.1918 г.

38. Петко Власков Панчов - 34-годишен, редник в 16-та допълняща дружина, 4-та рота. Умрял в болница на 24.09.1918 г.

39. Анто Лазаров Стоянов - 21-годишен, редник в 12-ти артилерийски полк. Умрял през 1916 г.

40. Иван Първанов Панков - 28-годишен, редник във 2-ри конен полк. Безследно изчезнал на 01.10.1918 г.

 

 

СПИСЪК

на участниците в Септемврийското въстание през 1923 г.

1. Александър Господинов Първанов - Рикошки

2. Александър Иванов Младенов

3. Александър Иванов Кожухарски - Сандо Вачов

4. Александър (Цако) Николчов Спасов

5. Алекси Николов Дидов - Колчин

6. Александър Симеонов Първанов

7. Анани Петков Ръженишки

8. Анани Средков Първанов

9. Атанас Петков Трифонов - Въжара

10. Ангел Тодоров Младенов - Ненчин

11. Андрей Димитров Каменов - Дренко Сврачи

12. Андрей Петров - Боянин

13. Антон Георгиев Петков - Кожухарски

14. Апостол Димитров Мечкарски

15. Асен Иванов Кръстев - Цанин

16. Арсо Найденов Милчов

17. Арсо Петров Каменов

18. Аспарух Георгиев Първанов

19. Атанас Ананиев Страшков - Танчо Страшков

20. Атанас Аврамов Атанасов

21. Атанас Мутафчиев

22. Бойчо Димитров Панталеев ,

23. Борис Георгиев Беляшки

24. Борис Игнатов Младенов - Зерзека

25. Борис Първанов Стоянов - Пощенски

26. Борис Тасков Томов

27. Борис Томов Обретенов - Мърляка

28. Борис Трендафилов Луканов

29. Васил Томов Василев

30. Владимир Господинов Първанов - Рикошки

31. Владимир Игнатов Младенов

32. Владимир Костадинов Панин

33. Владимир Петров Анастасов

34. Владимир Петров Калцунков

35. Върбан Тодоров Върбанов - Точов

36. Георги (Гьоца) Антонов Каменов

37. Георги Младенов Георгиев - Брънзин

38. Георги Петров Каменов

39. Георги Средков Първанов

40. Герасим Симеонов Първанов

41. Григор Иванов Василев - Кожухарски

42. Григор Кръстев Цанин

43. Григор Колов Коцин

44. Григор Петков Генов

45. Григор Тодоров Василев - Кожухарски

46. Давидко Младенов Тодоров

47. Дамян Иванов Искърнов

48. Дамян Тодоров Генов - Герски

49. Данаил Иванов Семов

50. Данил Костадинов Милчов

51. Димитър Илиев Каменов

52. Димитър Коцов Кръстев

53. Димитър Лазаров Димитров

54. Димитър Петров Гергов

55. Драгомир Апостолов Кръстев

56. Евгени Антонов Григоров

57. Евгени Кузманов Петров

58. Евгени Николчов Спасов

59. Евгени Томов Василов

60. Евтим Тинчов Цонин

61. Ефрем Тодоров Живанин

62. Захари Иванов Цеков

63. Захари Николов Живанин

64. Захари Първанов Захариев

65. Захари Първанов Илиев

66. Замфир Тодоров Върбанов

67. Иван Аврамов Лазаров

68. Иван Георгиев Иванов - Торньов

69. Иван Ефремов Димитров - Стокьовски

70. Иван Найденов Истатков

71. Иван Неделков Андреев

72. Иван Първанов Иванов - Искърков

73. Иван Спасов Илиев

74. Иван Средков Първанов Средков

75. Иван Тодоров Петков - Кьосов

76. Илия Обретенов Семов

77. Илия Стратоников Григоров

78. Йон Петров Бургийски

79. Йордан Лазаров Димитров - Йордан Лачов

80. Исай Петков Панин

81. Йосиф Върбанов Пандурски

82. Йосиф Първанов Мацин

83. Йосиф Първанов Стоянов

84. Йосиф Тасков Томов

85. Камен Петков Трифонов - Въжара

86. Камен Петров Каменов

87. Кирил Аврамов Кръстев

88. Кирил Андреев Латов

89. Кирил Бургийски

90. Кирил Георгиев Панталеев

91. Кирил Георгиев Тотин

92. Кирил Иванов Колов

93. Кирил Иванов Нунински

94. Кирил Иванов Рикошки

95. Кирил Илиев Младенов - Беляшки

96. Кирил Найденов Панталеев

97. Кирил Петров Върбанов

98. Кирил Петров Лазаров

99. Кирил Стоянов Панков

100. Кирил Цеков Стоянов

101. Косто Петров Николчов - Попов

102. Крум Йосифов Младенов

103. Крум Михайлов Колов

104. Крум Найденов Истатков

105. Крум Първанов Ценков

106. Кръсто Апостолов Дидов

107.Кръсто Йорданов Иванов - Клисурски

108. Лазар Петров Панков

109. Лозан Младенов Георгиев - Брънзин

110. Лукан Първанов Захариев - Стоманярски

111. Макавей Първанов Тодоров

112. Мартин Антонов Дойков

113. Милан Найденов Милчов

114. Милан Трайков

115. Михаил Лазаров Луканов - Беляшки

116. Младен Петров Истатков

117. Младен Лазаров Димитров - Младен Лачов

118. Младен Тодоров Живанин

119. Мойсей Мойсеев Филипов - Манов

120. Найден Захариев Тупански

121. Недялко Иванов Филипов - Кьосов

122. Неделко Кръстев Латов

123. Неделко Лазаров Стоянов - Неделко Туглара

124. Неделко Найденов Каменов - Нецо Вълка

125. Неделко Петров Дидов

126. Никола Лазаров Стоянов - Коло Лазаров

127. Никола Тодоров Панчев - Лумпара

128. Николчо Рангелов Ванкин

129. Павел Димитров Мечкарски

130. Павел Лазаров Стоянов - Павел Туглара

131. Павел Тодоров Ненков - Павел Тунин

132. Петър Бургийски

133. Петър (Пено) Георгиев Маринков

134. Петър Димитров Панталеев

135. Петър Доцов Вълов

136. Петър Иванов Средков - Пешо Щърка

137. Петър Михайлов Илиев

138. Петър Николчов Попов

139. Петър Стефанов Дръндарски

140. Петър Тодоров Петков - Кьосов

141. Петър Трендафилов Луканов

142. Първан Георгиев Пандурски

143. Рангел Апостолов Дидов

144. Рангел Георгиев Маринков

145. Рангел Горанов Торньов

146. Рангел Стефанов Дръндарски

147. Симеон Апостолов Кръстев - Мончо Дидов

148. Симеон Атанасов Илиев - Панков

149. Славей Лозанов Първанов

150. Спас Апостолов Кръстев

151. Спас Георгиев Пандурски

152. Спас Николчов Спасов

153. Спас Петров Попов

154. Стоян Лазаров Стоянов - Стоян Лазарчов

155. Стоян Прокопов Трендафилов

156. Таско Томов Семов

157. Тодор Николов Джаджов

158. Тодор Спасов Илиев

159. Трендафил Петров Луканов

160. Троян Доцов Вълов

161. Христо Петров Йонов

162. Цеко Първанов Захариев - Стоманярски

163. Шабан Османов Шабанов

Заб.: Списъкът е съставен въз основа на такъв, предаден от общинския народен съвет 1948 г. в Държавен архив - Михайловград; въз основа на списъци на предложени за награждаване с ордени и медали участници във въстанието и по спомени на участници във въстанието 1923 г.

 

 

 

СПИСЪК

на политическите емигранти от село Долна Вереница

 

Политически емигранти в Югославия след погрома на въстанието 1923 г.

1. Борис Тасков Томов

2. Владимир Петров Калцункьов

3. Данаил Костадинов Милчов

4. Димитър Илиев Каменов

5. Иван Спасов Илиев

6. Павел Димитров Мечкарски

7. Тодор Спасов Илиев

8. Трендафил Петров Луканов

 

Политически емигрант в  СССР

 1. Борис Тасков Томов - 1925-1929 г.

 

СПИСЪК

 

на загиналите и убитите в борбата против фашизма и капитализма и в Отечествената война долновереничени

 

Загинали във въстанието 1923 г.:

 

1. Иван Найденов Истатков

2. Първан Георгиев Пандурски

3. Давидко Младенов Тодоров

4. Григор Колов Коцов

 

Убити от шпицкомандата след погрома на въстанието:

 

1. Исай Петков Панин

2. Йосиф Първанов Стоянов

3.Герасим Симеонов Първанов

4.Анани Петков Ръженишки

5.Кирил Георгиев Панталеев

6.Димитър Петров (Мито Веренишки)

 

 

Загинали през 1941-1944 г.:

1. Петър (Пенчо) Георгиев Средков

2. Таско Томов Семов

3. Александър Спасов Николчов

 

 

Загинали в Отечествената война 1944-1945 г.:

1. Рангел Григоров Манавски

2. Кирил Тодоров Генов (Герски)

 

 

 

СПИСЪК

 

на интернираните от с. Долна Вереница по време на фашизма 1929 г.

 

Борис Тасков Томов                                 1944 г.

 

 

Семейства, близки на партизани

 

Антон Георгиев Петков                                  49 г.

Латинка Таскова Петкова - съпруга             46 г.

Лефтера Антонова Георгиева - дъщеря       15 г.

Драгомир Антонов Георгиев син                 6 г.

 

Верка Григорова Захариева                          33 г.

Николина Цекова Първанова - дъщеря        10 г.

Иванка Цекова Първанова дъщеря               8 г.

 

Георги Средков Първанов                               48 г.

Надежда Георгиева Средкова дъщеря        18 г.

 

Диониси Първанов Захариев                           37 г.

Анастасия Иванова Захариева - съпруга       38 г.

Александър Дионисиев Първанов - син        12 г.

Първан Дионисиев Първанов - син                  7 г.

Иван Дионисиев Иванов син                          3 г.

 

Елена Дамянова Тодорова                                37 г.

Атанас Дамянов Тодоров син                       14 г.

 

Захари Първанов Захариев                                51 г.

Ексена Иванова Захариева - съпруга              52 г.

Мария Захариева Първанова дъщеря           19 г.

 

Цеко Захариев Първанов - син                        17 г.

Иван Захариев Първанов - син                        14 г.

Росица Захариева Първанова дъщеря          11 г.

 

Кирил Давидков Младенов                              30 г.

Зорка Илиева Младенова съпруга               28 г.

 

Рангел Апостолов Дидов                                 40 г.

Дафина Симеонова Дидова - съпруга            41 г.

Камена Рангелова Апостолова - дъщеря             17 г.

Павел Рангелов Апостолов син                    14 г.

 

Таса Георгиева Симеонова                               46 г.

Симеон Александров Симеонов                       14 г.

 

Заб.: В този списък не са включени изпратените на принудителна работа през периода 1941-1944 г. по линията Кулата - Гърция, за неиздължаване на задължителни държавни доставки на селскостопанска продукция, по политически съображения и др. Те са повече от 10 (десет) души.

 

 

СПИСЪК

на партизаните от с. Долна Вереница, Михайловградско

 

Име, Презиме, Фамилия

Партизанско име

Година на раждане

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

 

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

 

 

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Александър Георгиев Антонов

Александър Кирилов Първанов

Александър Симеонов Първанов

Антина Александрова Николчева

Бойчо Александров Николчов Борис Тасков Томов

Борис Йосифов Тасков

Борис Найденов Тупански

Георги Ананиев Средков

Георги Иванов Средков

Герасим Александров Симеонов Горан Рангелов Горанов

Дамян Тодоров Герски

Димитър Григоров Тодоров

Димитър Миланов Найденов

Димитър Рангелов Георгиев

Димитър Петров Гергов

Екатерина Асенова Иванова

Евгени Костадинов Ерменков

Иван Александров Иванов

Иван Асенов Найденов

Иван Димитров Георгиев (Ботора)

Иван Исаев Иванов

Иван Дамянов Иванов

Илия Атанасов Панков

Константин (Коста) Данаилов Костадинов

Кирил Димитров Николов

Лазар Георгиев Младенов

Лазар Димитров Петров

Младен Александров Младенов

Милка Йосифова Първанова

Милан Найденов Милчов

Мария Тодорова Джаджова

Надежа Павлова Петрова

Николай Евгениев Николчов

Павлина Йосифова Таскова

Павлина Арсова Найденова

Павел Спасов Николчов

Петър (Пенчо) Георгиев Средков

Петър Захариев Първанов

Петър Трендафилов Луканов

Пенка Тодорова Коларова

 

 

Първан Дамянов Иванов

Първан Спасов Георгиев

Райна Данаилова Костадинова

Спас Исаев Петков

Средко Иванов Средков

Тодор Павлов Тодоров

Цеко Първанов Захариев

Ценко Илиев Гогов

 

Боян

Альоша

Антон

 

Милош

Леко

 

 

Сашо

 

Крумчо

 

Машингера

Средко

Мончо

Райко-Семко

 

 

 

Живко

Стършела

Индже

Стефан

 

 

 

Семко

 

 

 

Ангел

 

 

 

 

Апостол

Паска

 

Максим Горки

Павел

Данчо

 

в друг партизански отряд

 

 

Румяна

Дойчин

 

 

Жеко

20.03.1920 18.02.1926 04.11.1898 05.10.1928

27.02.1926 23.09.1901

 

 

06.06.1920

 

27.10.1923

26.05.1921 14.09.1906

05.11.1924

09.05.1923

31.10.1924

 

 

 

26.05.1921

01.10.1925

22.02.1925

17.07.1920

02.02.1927

 

 

25.09.1921

16.03.1921

20.04.1924

26.02.1921

18.08.1910

 

 

 

 

07.10.1922

 

 

25.06.1915

07.07.1924

12.10.1923

03.01.1902

 

 

 

 

 

21.07.1923

23.09.1906

10.11.1923

18.06.1925

24.09.1903

15.03.1892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК

 

на долновереничани, преминали през затворите, полицейските участъци и арести, и инквизирни от 1923 г. до 09.09.1944 г.

1. Александър Иванов Алексов - арестуван в края на 1942 г. Прекарал в затвора в гр. Враца 6 мес. Осъден на 1 година затвор условно.

2. Александър Николчов Спасов - арестуван през месец май 1944 г. Прекарал в затвора в гр. Враца от 6 май до 9 септември 1944 г.

3. Арсо (Асен) Найденов Милчов - арестуван и задържан няколко месеца през 1944 г. в затвора в гр. Враца.

4. Атанас (Анто) Неделков Лазаров - арестуван и задържан в затвора в гр. Враца няколко месеца. Осъден на 1 година затвор условно.

5. Бойчо Димитров Панталеев - арестуван 1925 г. Осъден на 12 години затвор. В затвора в гр. Лом прекарал от юни 1925 до февруари 1926 г.

6. Борис Тасков Томов - арестуван през 1934 г. и осъден на 6 години и 6 месеца затвор. Прекарал в затворите в София и Сливен до 1938 г.

7. Георги Атанасов Георгиев - арестуван в края на 1942 г. Осъден на 15 години затвор. Излязъл от затвора в гр. Враца на 8 септември 1944 г.

8. Димитър Неделков Найденов - арестуван през месец юни 1944 г. Задържан и инквизиран известно време в полицията. Изпратен в затвора гр. Враца, откъдето излиза на 8 септември 1944 г.

9.  Диониси Първанов Захариев - арестуван в края на 1942 г. Прекарал известно време в затвора в гр. Враца. Осъден на 3 месеца затвор условно.

10. Зорка Иванова Найденова - арестувана през 1944 г. и задържана в затвора в гр. Враца около 3 месеца.

11. Иван Александров Иванов - арестуван през 1941 г. като ученик в гимназията в гр. Берковица. Осъден по ЗЗД на 3 години и 4 месеца затвор. Прекарал в затворите в Плевен, Враца и Благоевград от 1 юли 1941 г. до 15 април 1944 г.

12. Иван Данаилов Иванов - арестуван през 1936 г. Прекарал в затвора в гр. Враца от 23 март 1936 г. до 13 юли 1936 г. На делото е оправдан.

13. Калоян Илиев Атанасов - арестуван през месец юни 1944 г. Задържан и инквизиран известно време в полицията. Изпратен в затвора в гр. Враца, откъдето излиза на 8 септември 1944 г.

14. Камен Петров Каменов - арестуван в края на 1942 г. Задържан в полицията около 1 месец, след което изпратен в затвора в гр. Враца. От затвора излиза след около 3 месеца. Съден, но оправдан поради липса на доказателства.

15. Кузман Неделков Найденов - арестуван през 1944 г. Задържан в затвора в гр. Враца около 4 месеца.

16. Крум Алексиев Захариев - прекарал в Ломския затвор от месец април 1924 г. до месец юли 1925 г.

17. Михаил Андреев Димитров - арестуван 1943 г. Осъден на 15 години затвор. Прекарал в затворите в София, Скопие и Враца до 8 септември 1944 г.

18. Младен Петров Истатков - арестуван в края на 1942 г. Прекарал известно време в затвора в гр. Враца. Осъден на 1 година затовор условно.

19. Павел Лазаров Стоянов - арестуван в края на 1942 г. Прекарал известно време в затвора в гр. Враца. Осъден на 1 година затовор условно.

20. Павел Спасов Николчов - арестуван в края на 1942 г. Разкрит като нелегален. Осъден на доживотен затвор. От затвора в гр. Враца излязъл на 8 септември 1944 г.

21. Тодор Василев Младенов - арестуван в края на 1942 г. Осъден на 15 години затвор. От затвора в гр. Враца излязъл на 8 септември 1944 г.

22. Тодор Спасов Илиев - арестуван 1925 г. Осъден на 6 години и 8 месеца затвор. Прекарал в затвора в гр. Лом от април 1925 г. до февруари 1926 г.

23. Асен Исаев Първанов

24. Александър Господинов Първанов - Рикошки

25. Бойчо Александров Николчов

26. Димитър Илиев Алексов - на Каменовци

27. Иван Арсов Найденов

28. Иван Георгиев Иванов - Торньов

29. Иван Харалампиев Върбанов

30. Йорданка Рангелова Георгиева - Маринкова

31. Камен Григоров Кръстев

32. Камен Николов Петров

33. Крум Петров Клисурски

34. Кръсто Каменов Мойсеев

35. Лазар Недялков Лазаров

36. Николчо Петров Попов

37. Петър (Пенчо) Георгиев Средков

38. Севтора Георгиева Спасова

39. Симеон Апостолов Дидов

40. Суса Рангелова Георгиева

41. Таско Томов Семов

42. Тодор Николов Джаджов

43. Цеко Александров Иванов

44. Цеко Първанов Захариев

 

Заб.: В списъка не са записани имената на битите след погрома на въстанието 1923 г. По спомени на участници във въстанието повече от 100 души въстаници-долновереничани са подложени на жесток, зверски бой с тояги, унизително пред събраните насила селяни. Повече от 20 души - участници във въстанието, са арестувани и задържани в читалището във Фердинанд (Михайловград), превърнато в арест, където са жестоко инквизирани.

 

 

 

СПИСЪК

на бойните групи, формирани в с. Долна Вереница в периода 1941-1944 г.

 

Бойна група в състав:

1. Илия Атанасов Илиев                          командир

2. Петър Михайлов Велков                     боец

3. Иван Владиславов Рангелов               боец

4. Борис Найденов Тупански                  боец

5. Стоил Кирилов Тотин                         боец

6. Евгени Николчов Спасов                    боец

7. Петър Иванов Средков                        боец

 

 

Бойна група в състав:

1. Крум Йосифов Младенов                                 командир

2. Павел Лазаров Стоянов                                     боец

3. Генади Кузманов Петров (Динчо на попа)      боец

4. Дамян Тодоров Герски                                      боец

5. Владимир Тодоров Герски                                боец

 

 

 

Бойна група в състав:

 

1. Данаил Костадинов Милчов                             командир

2. Симеон Димитров Симеонов                            боец

3. Арсо Найденов Милчов                                     боец

4. Борис Трендафилов Луканов                            боец

5. Петър Трендафилов Луканов                            боец

6. Иван Арсов Найденов                                        боец

7. Милан Трайков                                                   боец

8. Борис Първанов Стоянов                                   боец

9. Костантин Данаилов Костадинов                     боец

 

Заб.: Ръководител на бойните групи в селото и на сформираната бойна група в с. Горна Вереница с командир Славчо Петков Ганчев, е Александър Георгиев Антонов.

Списъкът е съставен по спомени на Александър Георгиев Антонов - окръжен партиен архив Михайловград, дело 543.

 

 

 

СПИСЪК

на местностите в землището с. Долна Вереница, където са пребивавали партизани

от отряд "Христо Михайлов"

1. Кьосин кладенец

2. Батурин дол

3. Плочата

4. Редака

5. Веренишки дол

6. Сандовото

7. Голомуш

8. Герското

9. Под камъка

10. Умни дол

11. Семчин дол

12. Пчелинете

13. Страшков дол

14. Войнишкото

15. Раздолците

 

СПИСЪК

на кошарите, намиращи се в землището на с. Долна Вереница, в които през периода 1941-1944 г. са се укривали нелегални дейци и партизани от отряд "Христо Михайлов"

 

Кошари, в които собствениците им са давали подслон и храна на нелегални дейци и партизани от отряд "Христо Михайлов":

1. Кошарата на Арсо Найденов Милчов, намираща се в местността Жеравица, до шосето от Михайловград към селото.

2. Кошарата на Григор Кръстев Цанин (Цанинската кошара), намираща се в местността Чукара до Голомуш на 6-7 км от селото към с. Доктор Йосифово.

3. Кошарата на Григор Тодоров Кожухарски, намираща се в местността Чавкино дърво.

4. Кошарата на Димитър Петров Гергов, намираща се в местността Плочата, на 200-300 м северозападно от чешмата. През лятото на 1941 г. кошарата на Димитър Петров Гергов е многократно посещавана от партизани и нелегални дейци. Съпругата на Димитър Петров Гергов Елена, е ангажирана с месене на хляб и приготовляване на храна. Синовете му Лазар и Райко са в постоянна връзка с укриващите се на кошарата.

5. Кошарата на Иван Аврамов Лазаров, намираща се в местността Редака.

6. Кошарата на Иван Средков П. Средков, намираща се в местността Жеравица над оброка до шосето, до гористата местност Гъстото.

7. Кошарата на Кирил Георгиев Тотин - Тотинската кошара, намираща се в местността Умни дол.

8. Кошарата на Кожухарците, намираща се в местността Жеравица над хайдушкото кладенче в Батурин дол.

9.       Кошарата на Тодор Николов Джаджов, намираща се в местността Редака.

Кошари, в които са се укривали нелегални дейци и партизани от отряд "Христо Михайлов" без знанието на собствениците им:

1. Кошарата на Борис Томов Обретенов, намираща се в местността Калдрамата.

2. Кошарата на Гаврил Василов Захариев, намираща се в местността Ливадски дол.

3. Кошарата на Георги Върбанов Беляшки - Беляшката кошара, намираща се в местността Голомуш.

 

 

СПИСЪК

на семействата от с. Долна Вереница, в чиито домове през периода 1941-1944 г, са намирали подслон, храна и грижи нелегални дейци и партизани от отряд "Христо Михайлов" -яташки семейства.

 

1. Александър Иванов Алексов

Латина Александрова Иванова съпруга

 

2. Александър Николчов Спасов

Севтора Георгиева Спасова - съпруга

Бойчо Александров Николчов - син

Антина Александрова Николчова дъщеря

 

3. Андрей Кирилов Андреев - като студент в София предоставял квартира на нелегалния партиен функционер Борис Тасков Томов

 

4.Антон Георгиев Петков (Кожухарски)

 Латина Таскова Петкова - съпруга

Лефтера Антонова Георгиева дъщеря

 

5. Анани Средков Първанов

Гена Таскова Първанова - съпруга Георги Ананиев Средков - син

Латина Ананиева Средкова - дъщеря

 

През периода 1941-1944 г. семейството живее в Михайловград.

 

6. Арсо Найденов Милчов

Зорка Иванова Милчова - съпруга

Иван Арсов Найденов - син

Павлина Арсова Найденова – дъщеря

 

7. Асен Иванов Кръстев

Здравка Първанова Кръстева - съпруга

Екатерина Асенова Иванова дъщеря

 

8. Борис Трендафилов Луканов

Исидора Петрова Трендафилова - съпруга

Трендафил Борисов Трендафилов - син

Павлина Борисова Трендафилова - дъщеря

Арсо Борисов Трендафилов - син

Александър Борисов Трендафилов син

 

9. Владимир Господинов Рикошки

Павлина Анастасова Господинова съпруга

 

10. Владимир Кирилов Николов (Дино Панин)

Иванка Дамянова Николова съпруга

 

11. Владимир Тодоров Генов

Стана Владимирова Тодорова съпруга

 

12. Георги Антонов Каменов

Елена Георгиева Антонова - съпруга

Александър Георгиев Антонов - син

Иван Георгиев Антонов син

 

13. Георги (Гьошо) Средков Първанов

Иванка Вачева Първанова - съпруга

Петър (Пенчо) Георгиев Средков син

Надежда Георгиева Средкова дъщеря

 

14. Данаил Костадинов Милчов

Надежда Иванова Милчова - съпруга

Константин Данаилов Костадинов - син

Райна Данаилова Костадинова - дъщеря

Първа Данаилова Костадинова – дъщеря

 

15. Драгомир (Мирчо) Иванов Георгиев

През периода 1941-1944 г. работил в с. Клисура, днешното с. Бързия.

 

16. Димитър Анастасов Колев

Като студент в София предоставил квартирата си на нелегални партийни дейци.

 

17. Евгени Антонов Григоров

Тодора Горанова Григорова съпруга

 

18. Еротим Спасов Николов - Ръженишки

Йосиф Спасов Николов - брат

Цвета Сандова Спасова съпруга

 

19. Иван Владиславов Рангелов

Райна Тодорова Рангелова – съпруга

 

20.Иван Средков П. Средков

Кръстяна Славкова Първанова - съпруга

Средко Иванов Средков - син

Рилка Иванова Средкова – дъщеря

 

21. Илия Атанасов Илиев

Параскева Атанасова Илиева

 

22. Йосиф Първанов Мацин

Суса Първанова Мацина

 

23. Йосиф Тасков Семов

Димитра Йосифова Таскова - съпруга

Павлина Йосифова Таскова - дъщеря

Павлина Димитрова Палекова - дъщеря (доведена)

Борис Йосифов Тасков – син

 

24. Йордана Симеонова Спасова
Спас Николчов Спасов
- съпруг

Суса Спасова Николчова - дъщеря

Александър Спасов Николчов – син

Мария Спасова Николчова дъщеря

 

25. Кирил Андреев Латов

Янка Кръстева Младенова съпруга

 

26. Кирил Цеков Стоянов

Параскева Симеонова Стоянова - съпруга

Александър Кирилов Цеков - син

Мирчо Кирилов Цеков - син

Иван Кирилов Цеков – син

 

27. Найден Захариев Тупански

Параскева Георгиева Тупанска - съпруга

Борис Найденов Захариев (Тупански) – син

 

28. Никола Петров Попов

Малина Бончева Попова - съпруга

Живели в гр. София. Предоставяли квартира на членове на Политбюро на ЦК на Партията.

 

29.Павел Тодоров Ненков

Веселия Цолова Павлова - съпруга

Тодор Павлов Тодоров – син

 

30. Петър Георгиев Маринков

Йордана Георгиева Рангелова - съпруга

 

31. Петър Иванов Средков

Тодора Ценова Средкова - съпруга

 

32. Петър Луканов Трендафилов

Мария Петрова Луканова – съпруга

 

33. Петър Михайлов Илиев

Санда Илиева Михайлова - съпруга

Живели в гр. Михайловград. Предоставяли квартира на членове на щаба на XII ВОЗ.

 

34. Петър Тодоров Кьосов

35. Петър Трендафилов Луканов

Парскева Първанова Луканова – съпруга

36. Рангел Апостолов Дидов
Дафина Симеонова Кръстева
- съпруга

Камена Рангелова Апостолова дъщеря

 

37. Рангел Георгиев Маринков

Йордана Рангелова Георгиева - съпруга

Суса Рангелова Георгиева – дъщеря

 

38. Райна Костадинова Панталеева

 

39. Симеон (Моно) Димитров Симеонов

Димитра Тодорова Симеонова – съпруга

 

40.Спас Исаев Петков

Параскева Стефанова Петкова – съпруга

 

41. Стоил Кирилов Георгиев (Тотин)

Анастасия Сергиева Георгиева – съпруга

 

42.Таско Томов Семов

 

43. Тодор Василов Младенов
Зорка Илиева Младенова

 

44. Тодор Николов Джаджов

Петра Таскова Джаджова - съпруга

Никола Тодоров Джаджов - син

Мария Тодорова Джаджова - дъщеря

45. Ценко Илиев Гогов (Турлака)

Ерина Ценкова Илиева - съпруга

Заб.: В списъка са посочени имената на членове на семействата, които са имали връзка с укриващите се в техните домове нелегални дейци и партизани.

 

 

СПИСЪК

на помагачите, участници в борбата против фашизма и капитализма през периода 1941-1944 г., долновереничани

1. Аврам Ананиев Атанасов

2. Александър Николчов Рангелов

3. Андрей (Дренко) Димитров Каменов

4. Асен Исаев Първанов

5. Аспарух Георгиев Първанов

6. Атанас (Танчо) Ананиев Страшков

7. Борис Първанов Стоянов - Пощенски

8. Борис Томов Обретенов - Мърляка

9. Венка Евгениева Томова

10. Владимир Симеонов Апостолов

11. Върбан Тодоров Върбанов - Точов

12. Георги Младенов Брънзин

13. Генади (Динчо) Кузманов Петров

14. Григор Иванов Кожухарски

15. Григор Кръстев Цанин

16. Грозда Георгиева Дръндарска

17. Дамян Иванов Искренов

18. Дафина Йосифова Първанова

19. Димитър Недялков Лазаров

20. Драгомир Крумов Йосифов

21. Евгени (Генчо) Костадинов Ерменков

22. Евгени Николчов Спасов

23. Елена Василева Томова

24. Еневка Йосифова Таскова

25. Захари Първанов Илиев

26. Замфир Тодоров Върбанов - Точов

27. Иван Антонов Каменов - Мъжкарски

28. Иван Георгиев Върбанов - Беляшки

29. Иван Георгиев Торньов

30. Илия Обретенов Семов

31. Йосиф Йосифов Първанов

32. Камен Григоров Кръстев

33. Катерина Ананиева Лазарова

34. Кирил Димитров Джаджов

35. Кирил Иванов Рикошки

36. Кирил Найденов Панталеев - Боторов

37. Крум Георгиев Кожухарски

38. Крум Йосифов Младенов

39. Крум Найденов Истатков

40. Кузман Георгиев Маринков

41. Кръсто Илиев Боторов

42. Кръсто Каменов Моисеев - Мановски

43. Лазар Петков Панков

44. Лукан Първанов Захариев

45. Милан Трайков

46. Михаил Костов Попов

47. Михаил Павлов Михайлов - Вачков

48. Младен Йосифов Младенов - Ненчин

49. Мойсей Моисеев Филипов - Мановски

50. Неда Първанова Георгиева - Пандурска

51. Недялко Найденов Каменов

52. Никола Тодоров Панчев

53. Петър Аврамов Лазаров

54. Петър Михайлов Велков

55. Петър Тодоров Върбанов - Точов

56. Рилка Давидкова Младенова

57. Севда Георгиева Атанасова

58. Сефтора Стоянова Лазарова

59. Спас Георгиев Пандурски

60. Спас Петров Попов

61. Стоян Лазаров Стоянов

62. Стояна Младенова Атанасова

63. Цеко Александров Иванов

64. Цеко Александров Латов (Мечкарски)

 

Заб.: В този списък са записани непосочените като партизани, ятаци, политзатворници, арестувани, интернирани.

 

 

СПИСЪК

на убитите долновереничани при установяване на новата власт, след деветосептемврийското антифашистко въстание 1944 г.

 

1. Георги Филипов Георгиев

2. Крум Михайлов Колов

3. Тома Василев Захариев

 

 

 

СПИСЪК

на долновереничани, участници в Отечествената война 1944-1945 г.

 

1. Александър Борисов Томов - Сандо Мърляка

2. Александър Петков Първанов - Сандо Тинчов

3. Александър Цеков Арсенов

4. Апостол Ананиев Атанасов

5. Асен Дивинисков Арсенков

6. Асен Петров Първанов - Сенко Крушарски

7. Владимир Стратоников Григоров

8. Димитър Ефремов Тодоров - Мито Живанин

9.  Димитър Кирилов Арсенов

10. Иван Ефремов Тодоров

11. Иван Цеков Арсенов

12. Йосиф Иванов Върбанов

13. Кирил Петков Първанов - Киро Тинчов

14. Кирил Тодоров Генов - Герски

15. Михаил Първанов Ценков

16. Мирон Иванов Ценин

17. Никола Гаврилов Николов - Коло Колчин

18. Недялко Лазаров Стоянов

19. Петър Тасков Мадански

20. Стоил Николов Петров

21. Трендафил Тодоров

22. Рангел Тодоров Манавски

 

 

В сражение с нахлулите германци в гр. Кула, веднага след 9 септември 1944 г., вземат участие и долновереничените:

 

1. Александър Георгиев Антонов - командир на една от групите

2. Антон Стоянов Прокопов

3. Гроздан Андреев Петров

4. Дамян Тодоров Генов - Машингера

5. Кирил Каменов Моисеев

6. Надежда (Надка) Симеонова Тодорова

7. Найден Димитров Найденов

 

Списък на работниците в потребителска кооперация "Победа"

 

Счетоводители

1. Първан Дамянов Иванов       от 1.XI.1943 г. до 30.XI.1943 г.

2. Владимир Симеонов Дидов  от 1.IX.1945 г. до 30.IV.1946 г.

3. Борис Димитров Николов     от 1.V.1946 r. до 31.Х.1952 г.

4.  Симеон Василов Цеков         от 1.XI.1952 г. до 30.VIII.1953 г.

5. Никола Младенов Николов  от 1.IX. 1953 г. до 31.1.1964 г.

6. Милка Крумова Михайлова   от 1.11.1964 г. до 30.Х1.1943 г.

7. Димитър Костадинов Димитров от 1.VII.1965 г. до 31.Х. 1966 г.

8.  Дечка Евтимова Анастасова от 1.XI.1966 г. до 30.XII.1967 г.

 

Касиер-деловодители

1. Тодор Спасов Илиев               от 15.V.1929 г. до 31.Ш.1931 г.

2. Павел Димитров Мечкарски  от 1.IV.1931 г. до 22.VIII.1934 г.

3. Евтим Илиев Обретенов         от 23.VIII.1943 г. до 20.Х.1935 г.

4. Николчо Петров Николчов    от 21.Х.1935 г. до 30.IV.1939 г.

5. Павел Спасов Николчев         от  1.V.1939 г. до 9.V1.1939 г.

6. Иван Харалампиев Върбанов  от 10.VI. 1939 г. до 31 .V. 1940 г.

7. Първан Дамянов Иванов     от 1.VI.1940 г. до 10.IX.1941 г.

8. Лазар Неделков Иванов       от 11.IX. 1941 г. до 31.III. 1942 г.

9. Георги Иванов Ефремов      от l.IV.1942 г. до 31.III.1943 г.

10. Асен Исаев Първанов         от 1.IV. 1943 г. до 31.VII. 1945 г.

11. Първан Дамянов Иванов    от 1.VIII.1945 г. до 31.X. 1948 г.

12. Александър Николчов Рангелов от 1.XI. 1948 г. до 31.Ш.1954 г.

13. Захари Григоров Захариев   от 1.IV. 1954 г. до 30.III.1959 г.

14. Симеон Николов Николов   от 1.IV. 1959 г. до 30.IX.1960 г.

15. Милка Крумова Михайлова от 1.Х.1960г. до 29.11.1965 г.

16. Витка Генадиева Кузманова   от 1.III.1965 г. до 31.XII.1967 г.

 

Магазинери

 

Магазин № 1

 

1. Лозан Младенов Бързин       от 15.V.1929 г. до 2.ІV.1933 г.
2. Захари Първанов Илиев        от
3.IV.1933 г. до 22.VIII.1933 г.  

3. Евтим Илиев Обретенов       от 23.VIII.1933 г. до 2.VI. 1934 г.

4. Александър Костов Петров от 3.VI.1934 г. до 12.Ш.1938 г.

5. Кирил Найденов Панталеев от 13.Ш.1938 г. до 31.V.1939 г.

6. Крум Михайлов Лазаров      от 1.VI.1939 г. до 30.ІХ.1940 г.  

7. Аврам Ананиев Атанасов     от 1.Х.1940 г. до 30.VI.1945 г.

8. Борис Иванов Върбанов       от 1.VII.1945 г. до 31.V.1946 г.

9. Павел Йосифов Стоянов      от 1.VІ.1946 г. до 30.Х.1946 г.

10. Камен Георгиев Василев   от 1 .XI. 1946 г. до 31 .XII. 1946 г.

11. Павел Йосифов Стоянов  от 1.1.1947 г. до 30.IV. 1949 г.

12. Александър Костов Петров  от 1.V.1949 г. до 31.III.1950 г.

13. Иван Владиславов Рангелов от 1.IV.1950 г. до 31.XII.1954 г.

14. Камен Георгиев Василев  от 1.1.1955 г. до 31.XII. 1955 г.

15. Иванка Крумова Кирилова  от 1.1.1956 г. до 30.IX.1956 г. 

16. Борис Йосифов Тасков         от 1.Х.1956 г. до 31.1.1957 г.

17. Злати Петков Денкин           от 1.ІІ.1957 г. до 31.1.1959 г.

18. Найден Андреев Недялков  от 1.II.1959 г. до 31.Ш.1959 г.

19. Злати Петков Денкин         от 1.IV. 1959 г. до 30.XI.1960 г.

20. Захари Найденов Захариев  от 1.XII. 1960 г. до 31.VIII.1962 г.

21. Цветана Крумова Георгиева  от 1.ІХ.1962 г.до 28.ІІ.1963 г.

22. Захари Найденов Захариев  от 1.III.1963 г. до 31.XII.1967 г.

 

Магазин № 2

 

1. Иван Исаев Иванов               от ІІ.1941 г. до 30.ІV.1941 г.

2. Крум Михайлов Лазаров       от І.V.1941 г. до 31.1.1944 г.  

3. Ангел Алексов Антонов        от 1.II.1944 г. до 30.IV.1944 г.

4. Михаил Данаилов Иванов     от 3.V.1944 г. до 3.Ш.1945 г.

5. Михаил Антонов Григоров   от 1.IV.1945 г. до 31.І.1946 г.

6. Павел Йосифов Стоянов       от 1.II.1946 г. до 31.XII.1946 г.

7. Камен Георгиев Василев       от 1.І.1947 г. до 31.1.1950 г.  

8. Иван Николов Антонов         от 1.II.1950 г. до 30.VII.1950 г.

9. Павел Йосифов Стоянов       от 1.VIII. 1950 г. до 30.Х1.1950 г.

10. Атанаса Кирилова Найденова  от 1.ХІІ.1950 г. до 31.ІХ.1953 г.

11. Арсо Борисов Трендафилов     от 1.Х.1953 г. до 31.ХІІ.1954 г.

12. Павлина Костадинова Данаилова  от 1.І.1955 г. до 31.IX.1956 г.

13. Кръстена Кирилова Иванова   от 1.Х.1956 г.до31.ХІІ.1967 г.

 

 

Пивницата

 

1. Данаил Костадинов Милчов  от 1.VI.1950 г. до 30.ІХ.1951 г.

2. Владимир Петров Петков   от 1.Х.1950 г. до31.VІІ.1954 г.

3. Захари Найденов Захариев  от 1.VIII.1954 г. до 31.XII.1954 г.

4. Петър Георгиев Маринков  от 1.І.1955 г. до 31.1.1956 г.

5. Дамян Владимиров Костадинов  от 1.II.1956 г. до 30.ІХ.1956 г.

6. Нино Василов Тодоров     от 1.Х.1956 г. до 28.ІІ.1957 г.

7. Захари Найденов Захариев  от 1.III.1957 г. до 30.IX.1960 г.  

8. Михаил Данаилов Иванов  от 1.Х.1960 г. до 31.VIII.1961 г.

9.  Иван Ефремов Тодоров      от 1.IX.1961 г. до 31.VIII.1962 г.

10. Захари Найенов Захариев  от 1.ІХ.1962 г. до 28.ІІ.1963 г.

11. Петра Кирилова Найденова  от 1.III.1963 г. до 31.VIII. 1966 г.

12. Александър Борисов Томов  от 1.IX.1966 г. до 31.Ш.1967 г.

13. Камен Анастасов Петков  от 1.IV.1967 г. до 31.XII.1967 г.

 

 

Кафенето

1. Лазар Недялков Лазаров  от 1.II.1941 г. до 30.IV.1941 г.

2. Камен Петров Каменов     от 1.V.1941 г. до 30.ІХ.1941 г.

3.  Тодор Василов Младенов  от 1.Х.1941 г. до 31.XII.1941 г.

 

 

Закупчици

1. Кръсто Каменов Моисеев  от 1.III.1937 г. до 31.ХІІ.1939 г.

2. Крум Петров Клисурски   от 1.І.1940 г. до 31.Х.1937 г.

3.  Михаил Данаилов Иванов от 1.XII. 1939 г. до 3.IX.1940 г.

4. Петър Исаев Първанов    от 1.Х.1940 г. до 30.IV.1941 г.

5. Михаил Данаилов Иванов  от 1.XI.1941 г. до 31.XII.1941 г.

6. Петър Исаев Първанов      от 1.III. 1942 г. до 30.IV.1942 г.

7. Михаил Антонов Григоров  от 1.IV.1943 г. до 31.VII.1943 г.

8. Михаил Данаилов Иванов    от 1.XI.1943 г. до 31.V.1945 г.

9. Михаил Антонов Григоров  от 1.V.1945 г. до 31.XII.1946 г.

10. Павел Йосифов Стоянов  от 1.V.1949 г. до 31.ХІІ.1954 г.

11. Петър Михайлов Велков  от 1.І.1950 г. до 31.III.1950 г.

12. Найден Димитров Найденов от 1.IV.1950 г. до 30.XI.1959 г.

13. Димитър Стоянов Цеков   от 1.XI.1960 г. до 30.IV.1964 г.

14. Иван Ефремов Тодоров   от 1.IX.1961 г. до 30.VIII.1962 г.  и от 1.V.1962 г. до 30.XI.1965 г.

       

 

СПИСЪК

на младежите от с. Долна Вереница, участвали в националните бригади на младежкото бригадирско движение

 

Участници в националната младежка бригада на жп линия Перник-Волуяк, през 1947 г.

 

1. Павлина Арсова Найденова

2. Севтора Георгиева Антонова

3. Драгомир Крумов Йосифов

4. Иван Дамянов Иванов

 

Участници в националната младежка бригада на строежа на язовир "Росица"

 

5. Никола Анастасов Петков

6. Никола Каменов Петров

7. Антон (Тончо) Николов Антонов

8. Александър Дионисиев Първанов

9. Драгомир (Мирчо) Спасов Апостолов

 

Участници   в   националната   младежка  бригада  в   строителството на Димитровград

 

10. Никола Василев Младенов

11. Чавдар Иванов Спасов

12. Павел Лазаров Стоянов

13. Иван Владиславов Рангелов

14. Апостол Александров Тупански

 

Трима - Павел Лазаров Стоянов, Иван Владиславов Рангелов и Апостол Александров Тупански по онова време са на възраст между 40 и 50 години.

 

Участници в младежката бригада в Панчарево - 1948 г.

 

15. Крум Захариев Петков

16. Бойчо Атанасов Илиев - Джорин

17. Кръсто Петров Александров

18. Славчо Рустемов Османов

19. Георги Михайлов Спасов

20. Антон Николов Антонов

21. Захари Александров Петров

22. Рангел Григоров Тодоров;

23. Димитър Борисов Томов                                ' :

24. Иван Василев Георгиев

25. Средко Иванов Средков

26. Михаил Кирилов Андреев

27. Методи Борисов Каменов

28. Владимир Цеков Петров

29. Ексена Григоров Иванова през 1949 г.

30. Чавдар Иванов Спасов

 

Участници в националанта младежка бригада в с. Горни Лом през 1947 г.

 

31. Георги Спасов Георгиев

32. Иван Данаилов Костадинов '

33. Снежана Спасова Исаева

34. Евгени Димитров Георгиев

35. Чавдар Иванов Спасов - участвал в националната бригада през 1947 г. на прохода „Хаинбоаз"

 

Участници в националната младежка бригада на жп линията Враца-Оряхово

 

36. Иван Драгомиров Петров

37. Асен Крумов Йосифов

 

Участници в националната младежка бригада на жп линията Ловеч-Троян, 1948 г.

 

38. Апостол Кръстев Апостолов

39. Тодор Георгиев Тодоров

40. Павел Рангелов Апостолов

41. Кръсто Симеонов Апостолов

42. Димитър Евгениев Николчов

43. Никола Борисов Кирилов

44. Данаил Атанасов Данаилов

 

Участници в бригадата в Бойчиновци 1948-1949 г., която работи на строежа на комбината „Гаврил Генов" и корекцията на р. Огоста

 

45. Иван Лазаров Петков

46. Александър Борисов Трендафилов

47. Георги Неделков Иванов

48. Камен Петров Трендафилов

49. Иван Николов Антонов

50. Тодор Георгиев Тодоров

51. Надежда Михайлова Антонова

52. Симеон Александров Симеонов

53. Снежана Спасова Исаева

54. Снежана Йосифова Първанова

55. Анка Петрова Петкова

56. Кирил Петров Тодоров

57. Петра Григорова Иванова

58. Спаса Костадинова Антонова

59. Спас Иванов Спасов

 

Участници в местната младежка бригада в Бяла Слатина през 1948-1949 г., където са ученици по това време

60. Георги Спасов Георгиев

61. Спас Крумов Йосифов

 

Участничка в местна бригада на строежа на поликлиниката в Михайловград

62. Олга Спасова Георгиева

 

СПИСЪК

на участниците в местната младежка бригада „Пенчо Средков" - 1949 г., в с. Долна Вереница

 

Чета на момичетата „Лиляна Димитрова"

 

1. Ангелина Петрова Ангелова

2. Богдана Петрова Трендафилова

3. Ветка Илиева Георгиева

4. Ветка Крумова Михайлова

5. Дарка Крумова Тодорова

6. Дарка Неделкова Иванова

7. Иванка Драгомирова Апостолова

8. Иванка Крумова Кирилова

9. Камена Дамянова Иванова

10. Клементина Крумова Данаилова

11. Лавиния Арсова Найденова

12. Надежда (Надка) Драгомирова Апостолова

13. Параскева Александрова Петрова

14. Параскева Иванова Истаткова

15. Павлина Костадинова Коцова

16. Павлина Неделкова Лазарова

17. Павлина Методиева Младенова

18. Първа Генадиева Михайлова

19. Рилка Иванова Средкова

20. Спаса Костдинова Антонова

 

Чета на момчетата „Никола Йонков Вапцаров"

 

1. Арсо Калоянов Гаврилов

2. Асен Кръстев Иванов

3. Атанас Дамянов Тодоров

4. Димитър Борисов Георгиев

5. Димитър Евгениев Николчов

6. Димитър Кирилов Найденов

7. Евгени Асенов Иванов

8. Иван Георгиев Антонов

9.  Иван Димитров Георгиев

10. Иван Димитров Иванов

11. Иван Захариев Първанов

12. Иван Лазаров Петков

13. Иван Михайлов Иванов

14. Иван Първанов Михайлов

15. Иван Стоилов Кирилов

16. Илия (Лито) Симов Шабанов

17. Калоян Илиев Атанасов

18. Крум Захариев Петков

19. Костадин Петров Стефанов

20. Костадин Рангелов Първанов

21. Лазар (Лозан) Георгиев Младенов

22. Никола Симеонов Апостолов

23. Павел Петров Петков - Панков

24. Спас Апостолов Александров

25. Трендафил (Танчо) Захариев Николов

26. Цеко Евгениев Сергиев

 

 

СПИСЪК

на интернираните долновереничани от 2 август 1950 г. до месец март 1954 г. в Карнобатско, семейства на избягалите по политически причини от страната Камен Цеков Петров, Павел Александров Петров и Георги Иванов Средков през 1949 г.

 

Александър Петров Влахов

Димитра Илиева Кръстева - тъща

Елена Илиева Влахова - съпруга

Захари Александров Петров -син

Параскева Александрова Петрова - дъщеря

Жанета Александрова Петрова - дъщеря

Цеко Петров Анастасов

Тодорка Каменова Анастасова - съпруга

Владимир Цеков Петров - син

Венка Цекова Петрова - дъщеря

Виолета Цекова Петрова - дъщеря

Надежда Иванова Анастасова - снаха

Цеца Владимирова Цекова - внучка (родена по време на интернирането)

Ивана Иванова Средкова

Мария Тодорова Джаджова - снаха

 

 

 

Списък на работилите в ТКЗС

Счетоводители

 

Първан Дамянов Иванов. Той е първият счетоводител на ТКЗС в селото. Създаденото през 1945 година стопанство е формирано като отдел за кооперативна обработка на земята към кредитна кооперация "Победа". По това време Първан Дамянов Иванов е счетоводител на кооперацията и така става и счетоводител на създаденото земеделско стопанство.

Александър Николчов Рангелов. Той е назначен за счетоводител на кооперативното стопанство от управителния съвет с протокол № 5 от 27 януари 1946 година. Освободен е от длъжността по негова молба от управителния съвет с протокол № 43 от 8 октомври 1946 година.

Асен Исаев Първанов - Асен Дявола. Назначен за счетоводител на кооперативното стопанство от управителния съвет с протокол № 49 от 31 октомври 1946 година. Изпълнява длъжността до 1953 година, когато поради тежко заболяване напуска.

Георги Иванов Ефремов. Работи в счетоводството на кооперативното стопанство. От 1953 година е назначен за счетоводител на кооперативното стопанство. Изпълнява длъжността до месец юли 1956 година.

Константин Данаилов Костадинов. Изпълнява длъжността счетоводител на кооперативното стопанство в селото от юли 1956 година до юли 1957 година.

Младей Илиев Нешев. Той е от село Ружинци, Видинско. Изпълнява длъжността счетоводител на кооперативното стопанство около една година. Освободен е от управителния съвет с протокол № 42 от 13 декември 1958 година, при обединяването на кооперативното стопанство към Михайловград, поради съкращаване на длъжността.

Никола Лазаров Колов. Роден в село Горна Вереница. Той става главен счетоводител на кооперативното стопанство през 1958 година, когато двете села Долна и Горна Вереница създават едно обединено кооперативно стопанство. Изпълнява длъжността до 1974 година, напуска поради заболяване.

Найден Киров Найденов. Роден в село Черешовица, Берковско. Той става счетоводител на кооперативното стопанство през 1974 година. Работи като счетоводител няколко години.

Йорданка Радкова Славеева. Тя е съпруга на долновереничанина Розалин Борисов Славеев. Изпълнява длъжността до 1983 година.

Александър Димитров. От Михайловград, е счетоводителят на стопанството около една година.

Камелия Генадиева Василева. Изпълнява длъжността счетоводител на стопанството до 1989 година.

 

Селскостопански и други специалисти, работили в различно време в ТКЗС

 

Агрономи

1. Борислав Петров Бетов от с. Телиш, Плевенско

2. Виолета Първанова Бисерова от Мала Кутловица

3. Владимир Иванов от гр. Годеч, Софийско

4. Елена Митева Драганова от с. Партизанин, Старозагорско

5. Елена Томова Коваленкова от с. Владимирово

6. Иван Якимов Георгиев от с. Бело поле, Видинско

7. Камена Павлова Иванова от с. Живовци

8. Мария Петкова Мечкарска от с. Мърчево

9.  Палагия (Гина) Рангелова Андреева

10. Петър Велков Владков от с. Габровница

11. Найден Йорданов Петров от гр. Вършец

12. Райна Милова Христова от с. Камено поле, Врачанско

13. Трайко Тодоров Петров от с. Средогриф, Белоградчишко

14. Чавдар Иванов Спасов

 

Зоотехници

1. Венцислав Петров Горанов от с. Смоляновци

2. Виолета Йорданова Иванова от с. Винище

3. Георги Спасов Георгиев

4. Дафина Методиева Антова от с. Горна Вереница

5. Лида Евтимова Илиева от Михайловград

6. Мария Тодорова Пунчева от с. Дундоково, Ломско

7. Милка Николова Антонова

8. Петрана Борисова Манастирска от с. Медковец, Ломско

9.  Петко Лальов Петков (Енчевски) от Михайловград

10. Рафаил Кирилов Петров (Рапонски) от с. Д-р Йосифово

11. Седевка Първанова Дончева от с. Горана Вереница

12. Фердинанд Иванов Николов от с. Замфирово, Берковско

 

Ветеринари

1. Александър (Сашо) Петров Кръстев от с. Георги Дамяново

2. Васил Петров Иванов от с. Бъзовец, Ломско

3. Георги Иванов Средков

4. Добри Симеонов Рангелов от с. Горна Вереница

5. Недялко Лазаров Стоянов

6. Петър Захариев Петров от с. Сумер

7. Димитър Петров Исаев – осеменител

 

Работници в счетоводството

1. Анна Кирилова Петкова (Тинчова)

2. Борис Димитров Николов - Боро Джаджов

3. Бистра Михайлова Митова

4. Верка Йорданова Божинова

5. Виктория Генадиева Кузманова

6. Венета Костадинова Антонова - Милчова

7. Владимир Симеонов Апостолов - Дидов

8. Георги Владимиров Георгиев

9.  Господина (Динка) Михайлова Данаилова

10. Димитър Костадинов Димитров от с. Горна Вереница

11. Драгомир Крумов Йосифов

12. Иван Ананиев Стратоников

13. Иван Михайлов Димитров

14. Иванка Рангелова Рангелова

15. Крум Ангелов Тодоров - Куно Ненчин

16. Кръсто Симеонов Апостолов - Дидов

17. Милка Павлова Петрова

18. Найда Евгениева Сергеева

19. Огнян Николов Лазаров от с. Горна Вереница

20. Павлина Арсова Найденова

21. Павлина Луканова Първанова

22. Петър Владимиров Петков

23. Розалин Борисов Славеев

24. Средко Иванов Средков

 

Механизатори

1. Ангел Димитров Иванов - тракторист

2. Антон (Тончо) Николов Антонов - шофьор

3. Атанас (Тасо) Аврамов Тасков - тракторист

4. Борис (Боко) Първанов Петров -Крушарски - тракторист

5. Васил Александров Иванов - Латов - монтьор

6. Вергил Михайлов Иванов - шофьор

7. Владимир Петров Петков - тракторист и диспечер

8. Георги Крумов Георгиев - Кожухарски - тракторист

9.  Георги Павлов Атанасов - шофьор

10. Драгомир (Мирчо) Кирилов Петров - Върбанов - тракторист

11. Генади Кузманов Петров - бригадир и механизатор

12. Димитър Рангелов Димитров (Митко Горанов) - тракторист

13. Евгени Томов Василов - вършачкаджия

14. Иван Арсов Найденов - шофьор

15. Иван Димитров Исаев - Генуцин - тракторист