Николай Василев

Осъдени на разум

Осъдени на разум

СЪДЪРЖАНИЕ

                  УВОД КЪМ АЛИНЕИТЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪДБИ
          ЧОВЕК, НАУКА, ТЕХНИКА
                    1. Проблеми на прогреса
                    2. Човек и наука
                    3. Човек и техника
                    4. Човекът на ХХ век
          “ВСЕСТРАННО” И “ЕДНОСТРАННО” РАЗВИТИ ЛИЧНОСТИ
          СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ, ЦЕННОСТТА НА ЧОВЕКА, ЛИБЕРАЛИЗМЪТ
                    Изходни предпоставки
                    Географският фактор
                    Цивилизацията – критерии и класификации
                    Цивилизация “Изток”
                    Цивилизация “Запад”
                    Цивилизация “Изток – Запад”
                    Либерализмът в България
                    Либерализъм и партийност
                    Либералната позиция
          ИЛЮЗОРНИЯТ СВЯТ НА ЧОВЕКА (ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ)
          НАРОДОПСИХОЛОГИЧЕСКИ НАБРОСКИ
                    1. Залезите на човещината
                    2. Човекът – в миналото и бъдещето
                    3. Разединението прави българина
                    4. Моралът на преходните управници
                    5. Възможен ли е български националсоциализъм?
                    6. Омразата като екологическа ниша
                    7. Великото време на малцинствата
                    8. Етно-размишления
                    9. А на нас?
                    10. Едно на ум
          ФИЛОСОФСКИ ПОДХОД КЪМ ПРАВНОТО СЪЗНАНИЕ
          ИЗЕНТИЧНОСТ НА ЛИЧНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО
          ОСКВЕРНЯВАНЕ НА МИНАЛОТО
                    1. Встъпление към историческата шарада
                    2. Безсилие за промяна на настоящето
                    3. Естетическо актуализиране
                    4. Реинкарнация със задна дата
                    5. Консолидация на биографията
                    6. Реверанс пред конюнктурата
                    7. Отстъпление от историческата шарада
          ГЛОБАЛНАТА ЧОВЕЩИНА
          ИНТЕЛЕКТЪТ КАТО ПРИСЪДА
                    І – Основата и върхът на пирамидата
                    ІІ – От знанието до позицията
                    ІІІ – “Интелектуалци” от запаса
                    ІV – Печатът на страданието
                    V – “Елитът” контра интелектуалците
                    VІ – Липсата на интелектуална общност
                    VІІ – Интелектуалецът и властта
                    VІІІ – Интелектуалецът и бъдещето
          ЖИТЕЙСКИЯТ ПРИНЦИП НА СКАЧЕНИТЕ СЪДБИ
                    І – За субектите без субектност
                    ІІ – Расообразуване и етно-формиране
                    ІІІ – Етнос, народност, националност
                    ІV – “Толерантността” на автоагресията
                    V – Цената на индивидуалното оцеляване
                    VІ – Скачените български трагедии
          ИСТИНСКИТЕ ИМЕНА НА НЕЩАТА
                    1. От битие към небитие
                    2. Всички сме дисиденти
                    3. Всички сме професори
                    4. Всички сме министри
                    5. Всички сме с гражданска позиция
                    6. Един се прави на Дон Кихот
                    7. Всички сме интелектуалци
                    8. Имената на истинските неща
          ЯТАГАННА ЦИВИЛИЗОВАНОСТ
                    1. Вяра в недоверието
                    2. Вяра в провидението
                    3. Вяра в сътворението
                    4. Вяра в правоверието
                    5. Вяра във възмездието
                    6. Вяра в човещината
          МОРАЛНАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
          МАЙ ТИ ЗАКЛА МАЙКА МИ
          СБЛЪСЪК НА ЦИВИЛИЗАЦИИ
                    Справка
                    Асимилация или интеграция
                    Потомство за прахосване
                    Синдром на родителска недостатъчност
                    Разровиш ли го
                    Една държава – една цивилизация
                    Към решаване на проблема
          СТАВАНЕТО НА ЧОВЕКА

©1997-2023 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.