Студентски форум 2007-2008 година:

Отворете книгата

 

 

 

© Петко Симеонов, съставител, 2008 г.

© Мартин Цветковски,оформление 2008 г.

© Издателска къща OMDA, 2008 г.

ISBN 978-954-9719-04-8