Бележка, придружаваща ръкописа:

Ваше благородие, онзи ден, когато бяхте така добър да ми гостувате, Вие сте си забравили клечката за зъби, която имате навика да премятате в устата си. Как е останала  върху кухненската маса - не зная. Аз не я бях забелязал и неволно, вероятно докато съм забърсвал мушамата, съм я бутнал. Тя паднала на пода. В своята небрежност съм стъпил най-много няколко пъти отгоре й.
Забелязах я онзи ден, оставих я настрана, за да размишлявам какво е това и току-що се досетих, че е Вашата клечка за зъби.
Какво да правя с нея, Ваше благородие?
Днес, като Ви срещнах, видях, че Вие си имате нова. Да Ви изпратя ли тази клечка веднага, необходимо ли е да пиша обяснение по случая или ще дадете други  нареждания?

С очакване, искрено Ваш:
Бенджамин Гяуров,
идентификационен номер UBGS 6662 В


 

Copyright 1998-2014 ® “OMDA” Ltd.  Всички права запазени.