9


Историята в лица

  

Юли 1941 - март 1943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЕНАТА....

 

Ана Димитрова Илиева

Ана Б. Панова

Ана Р. Ченчева

Александра Николова Христова /Саша/

Белин/к/а Георгиева Попова

Блага Павлова Константинова

Божура Христова Георгиева

Боянка Петрова

Валентина  М. Попова

Василка Павлова Терзиева

Василка Хр. Кръстева

Венета Филипова Лазова

Вера Христова Тодорова

Вес/к/а Иванова Зеленкова

Вяра Мл. Македонска

Вълкана Лазарова Игнатова

Георгица Ал. Карастоянова

Гордиана Спасова Начева

Горица Петрова Анастасова

Горяна Фердинандова Христова

Дарина Соломон Вакарелова

Дивна Нешева Урушева-Богоева

Димитрина Атанасова Тренкова

Димитра  Тодорова. Стоянова /Мита Аврамова/

Домна Г. Зафирова

Дона Алексиева Богатинова

Донка Й. Вълова

Донка Маркова Ташева

Дора Елиезер Димитрова

Евгения Кънчева Безлова

Евра Иванова Ковачева

Екатерина Стефанова Аврамова

Елена Я. Балканджиева

Елена З. Драмалиева

Елена Николова Мотова

Елена  Н. Попова

Елена Цветкова Стоичкова

Елка Христова Пейчева

Елка  В. Улянова

Естер Линчева Данон

Жейна Ив. Пискова

Живка Сотирова Гуцалска

Здравка Арон Арнаудова

Здравка Зл. Найденова

Зелма А. Алмалех

Златка Г. Черноколева

Златка Стефанова

Зоя Георгиева Арабаджиева

Иванка П. Калайджиева

Иванка Петкова Францова

Иванка Стойкова Димитрова

Искра Йорданова Панова

Йонка Стоянова Делчева

Йорданка Г. Николова

Калин/к/а Н. Радулова

Катина Рангелова Грекова

Кирица Тодорова

Костадинка Николова Зафирова-Захариева /Дина/

Кръстина  Й. Костова

Кръстина К. Стоянова

Кун/к/а Маркова Захариева

Кунка Апостолова Пенчева

Лазарин/к/а Динкова Тучева

Лиляна Н. Димитрова

Лиляна Милошева Кожарова

Лиляна Николова Михайлова

Лимонка Костадинова Петрова

Люба Тодорова Петева

Люб/к/а Герова Коларова

Любка Йорданова Коларова

Людмила Ал. Белоусова

Магда Георгиева Андонова

Мазал Менахем Асаел

Маня Енчева Йоловска

Мара Ацева

Мара Георгиева Междуречка

Мара Енева

Мара Й. Ликова

Мара Н. Петлякова

Мара Ив. Станева

Маргарита Ст. Йохнева

Мария Александрова Молдованова

Мария К. Вълкова

 

Мария Андреева Челебиева

Мария Атанасова Джукелова

Мария Димитрова Котева

Мария Иванова Бояджиева

Мария Ив. Недкова

Мария Иванова Петрова

Мария Николова Георгиева

Мария Стоянова Комитова

Мария Е. Шейтанова

Марта Георгиева Желязкова

Матилда М. Рубенова

Мика Винарова

Милена Хр. Костова

Милица Луи Сабо

Митка Лалова Чакърова-Пелова

Надежда Бонева Божилова

Надежда Дечкова Гатева /Гановска?/

Надежда Иванова Папазова

Надежда Д. Гановска

Надежда Д. Русева

Надежда Н Живкова

Надка Г. Пенева

Настя Н. Исакова

Невена Д. Георгиева

Невена Драгиева /?/

Невена Стоянова Маркова /Гриша/

Невена Кирчева /Ат./ Русанова

Невена Николова Влахова

Ненка Михова Новоселска

Неша Георгиева Джангозова

Николина П. Манчева

Олга Димитрова Хранова

Параскева Климентова Георгиева

Пенка К. Богданова

Пенка Иванова Мирчева

Пенка Колева Щръблева

Пенка Тенева-Огнянова

Пенка Петкова Дамянова

Пенка Христова Сечанова

Пенка В Сейменлийска

Пенка М. Тодорова  /Пенка Михайлова?/

Пенка П. Тенева

Петрана Борисова Стоилова

Петрана Василева Талева

Петя Г. Стоилова -Борисова

Профилка К. Стойчева

Рад/к/а Цанева Балтаджиева

Радка Стефанова Буюклиева

Рада Т. Ноева

Рада Тодорова

Радка Стр. Игнатова

Райна Г. Василева

Райна Евст. Георгиева

Райна Тодорова Шарова

Роза Коритарова

Росица Митева Кръстева

Руска Димитрова Дойчева  /Д. Дойчева/

Сибила Т. Радева

Сийка Р. Филева

Славка Михайлова Григорова

Славка Стоицова Стойнева

Славка Халачева

Смирна В. Коритарова

София Георгиева Дончева

София Тодорова Башева

Споменка Шикич

Стефка Дончева Бешева

Стоянка Ив. Стойчева

Таня Димитрова Стамова

Татяна Ненова Копчева

Тинка Дончева Бакалова-Цакова

Томка Димитрова Райдовска

Траян/к/а Спасова Петкова

Фанка Василева Николова

Цветана Николова Мангова /Манчова/

Цветана В. Велева

Цветанка Хр. Будинова

Цветан/к/а Ст. Ганчева

Цвета Гр. Костова

Цена Стойкова Мицева

Христина Минкова Брадинска

Христина Н. Генкова

Цола Нинчева Драгойчева

 

И още Боца, Добра, Блага, Горянка...

 

 

1998-2015 OMDA Ltd. Всички права запазени