dupkite_3963_2_i

Чудо!

Истинско чудо.

Дупките, които изглеждаха вечни като египетските пирамиди, вече ги няма. Тези прелестни вдлъбнатини, красящи пейзажа години наред, са зарити. 

Бях смаян. Не по-малко се смути и моят фотоапарат. Отначало той отказа да снима. Не вярваше.

Трябваше да го увещавам, за да запечата изумителния кадър.

В момента пътят се ремонтира. Остава да се настеле асфалтът.  До зимата може и да се случи.

По този повод искам да припомня за един друг ремонт. Беше изново правен другият път за Брезник - от Перник.

2007 г.


Начална страница

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени