СЪОБЩЕНИЕ НА ОМО-ИЛИНДЕН

4 ДЕКЕМВРИ 2006

Председателството на ОМО Илинден - Пирин е дълбоко загрижено от продължаващите безпрецедентни и непровокирани разпити на негови членове от страна на българската полиция. След отрицателния вот в Европейския парламент миналата седмица, българската полиция призова голям брой от 6-те хиляди членове (на ОМО Илинден - Пирин) в полицейските управления за разпит. Вотът в Европейския парламент да не се признава етническо македонско малцинство, да не се въвежда мониторингов механизъм за гарантиране на спазването на правата на малцинствата в България, окуражиха полицията в опитите й да потисне ОМО Илинден - Пирин, и да попречи на нейната регистрация.

Разпитвайки и заплашвайки нашите членове, полицията се опитва да ги изплаши, за да ги принуди да се откажат от членството си. Подобен случай е безпрецедентен за демократична страна, особено за такава, която става пълноправен член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г. Това е нарочен опит да се унищожи нашата партия и да бъде възпрепятстван нашият опит за регистрация. Това показва ясната готовност на българската държава да използва всички средства, включително нарушаването на човешките права и собствените си закони, за да попречи на регистрацията на нашата партия. Това също така показва, че решението на Софийският градски съд е напълно неоснователно. Ясно е, че отрицателният вот в Европейския парламент е окуражил тоталитарните сили в българското общество. Ние призоваваме властите незабавно да прекратят и да окажат съдействие на полицейските действия; всички полицейски допитвания да бъдат отменени и да бъдат разглеждани като нищожни и безполезни; настояваме за официално извинение от страна на полицията и прокуратурата, както и предприемането на санкции срещу всички отговорни за тези действия.

Призоваваме Европейския съюз и всички други институции да се намесят и да сложат българската държава под наблюдение, особено що се отнася до предстоящия съдебен процес. Настояваме съдът да се съобрази със законите на страната и да регистрира нашата партия. 

 


Copyright 1998-2011  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно