Иван Сингартийски: С действията си полицията нарушава човешките права на членовете на ОМО “Илинден“ ПИРИН

 

05 декември 2006 | 11:12 | Агенция "Фокус"

 

 

София. Няма населено място, в което хората от ОМО “Илинден” ПИРИН да не са викани в полицията. Това заяви пред Агенция “Фокус” Иван Сингартийски съпредседател на организацията.

“В Мосомище три дни полицейската кола обикаля от къща в къща и търси хората на ОМО “Илинден” ПИРИН по списък. В Сандански ги викат в кметството и там чакат полицай. Когато полицаят дойде, ги разпитват. В София от четири дни ги викат с призовки. Същото е в Пловдив, Перник, навсякъде”, поясни Сингартийски.

Той допълни, че на представителите на организацията се дава листовка с девет въпроса. Листовката съдържа въпроси за имената, ЕГН, адрес, стационарен и мобилен телефон. Има въпроси за това, известно ли им е, че тяхното име фигурира в списъка на учредителите и членовете на партия ОМО “Илинден” ПИРИН. Представителите на организацията са питани още дали са подавали лично писмена молба за членство в тази партия съгласно устава на организацията, на коя дата е подадена молбата, на кого е предадена тя, и кой е бил негов гарант. Присъствал ли е и на коя дата на общо събрание на местната секция, гласувано ли е неговото приемане, също е сред въпросите. Представителите на ОМО “Илинден” ПИРИН са питани също, дали са запознати с устава и програмата на партията, както и дали членуват в друга политическа организация и коя е тя. Давали ли са своите лични данни на някое лице за включването в тази или друга партия и на кое лице. Обещавани ли са им облаги за включването ми в ОМО “Илинден” ПИРИН и ако да, от кого и какви са облагите.

Омовци са питани още дали са били в чужбина за в периода 1 юни - 25 ноември 2006 година. Ако лицето посочи, че е симпатизант към местната секция на партията, трябва да посочи и дали е попълнил декларация и формуляр, че е регистриран като такъв, заяви още Иван Сингартийски. “В България полицията действа като репресивен апарат. Хората се плашат. Освен, че се задават тези въпроси нашите представители ги питат къде работят и ги заплашват, че ще бъдат уволнени, че ако са студенти ще ги изключат от учебното заведение. Тези хора с нищо не са нарушили законите на българската държава, за да се отнасят така към тях. От 350 политически партии в България, с нито една не е постъпвано така. Това показва, че отношението към тези хора е като към хора втора ръка. Нарушават се техните права”, категоричен бе Сингартийски.

 

 


Copyright 1998-2011 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно