| МНЕНИЕ
 
Мисля, че въпросителни около членството на България в ЕС няма, каза Меглена Кунева, министър по европейските въпроси

 
 7 септември 2004 | 21:13
 Агенция "Фокус"


Фокус: Днес се проведоха дискусиите по първата работна конференция, с която се отваря целият цикъл - Политики на европейските ценности, за които във вчерашното интервю с Вас стана дума.
Меглена Кунева: Точно така. Беше много важно, много интересна сесия, тя беше открита от Балкенденде - министър-председателят на Холандия. Много и различни интересни мнения се чуха около общата тема - какви са моралните ценности, какъв е духът на днешна Европа. Това е, защото колкото повече вървим към осъществяване на разширяването, толкова повече имаме нужда да си зададем въпроса за нашата идентичност, за това какво означават европейските ценности и дали след като Европа се е обединила, тя е станала по-ценна за нейните граждани. Едно от, може би, най-концентрираните изречения, които днеска чух, беше от Геремек - "Ние изградихме обща Европа, сега имаме нужда от европейци". В това малко парадоксално изречение се оглеждат наистина безпокойствата, трудностите, въпросите, които си задават европейските политици и европейските интелектуалци за това какво означава в днешна Европа солидарността - дали се измерва само през фондовете, само през общия пазар, или за да може да издържи, включително и заради фондовете и общия пазар, солидарността се нуждае от друг тип говорене, от друг тип съпричастност. Това беше в основата си дискусията, имаше много интересни изказвания. Аз и вчера ви казах някои от имената. Завърши с една заключителна реч на президентката на Латвия Вайра Вике-Фрайберга и на последната сесия присъства и холандската кралица. Рядко се е случвало, поне през моите очи, да се посвети цяло едно председателство, каквото е холандското председателство, като основно събитие да бъде именно този разговор Европа, дали това е само една хубава идея. А това ще бъде всъщност цялото председателство ще мине под рамките на тези теми.
Фокус: Тъй като темата беше политика на европейските ценности, говори ли се за това каква политика е необходима за утвърждаване на тези ценности? Необходимо ли е да бъдат институционализирани по някакъв начин някакви органи, които да взаимодействат, координират, въобще да насочват усилия в това да бъдат утвърдени такива европейски ценности, или идеята беше просто да бъдат обменени такива идеи, за да знае всеки за себе си какво да прави?
Меглена Кунева: И в двете части Вашият въпрос е верен. Тази серия от дебати, които започват с тази начална конференция, имат за цел да съберат полици, интелектуалци, хора, които формират общественото мнение, за да се чуе какво мислят и какво казват те - дали имаме нужда от такъв дебат и от преформулиране на европейските ценности, колко голяма може да бъде Европа. Дали не е по-добре да се говори за ценности в Европа, отколкото за европейски ценности. Това беше, между другото, едно от изреченията, които също си струва да се запомнят от днешния дебат. Сякаш основното, за което днеска стана дума, идентифицирано като европейска ценност, беше толерантността и умението на Европа да се изгражда консенсус. Това беше между впрочем и едно от предложенията на френския философ Пиер Манан, който каза, че европейските ценности все повече се идентифицират с начина, по който Европа осъществява общите, универсалните човешки ценности. Т.е. това разтваряне на Европа в универсализма на човешките ценности и намирането на специфичен път, за да могат тези ценности да станат, както Вие казахте, да станат по някакъв начин част от институционалната култура включително на Европа. Това, което на мен много ми хареса, е едно изказване от залата, защото имаше и дискусия от един холандски интелектуалец, който каза: В Европа има 3-процентен ръст, до който максимум може да се допуска бюджетният дефицит. И след това страните биват по някакъв начин санкционирани за това. Защо не направим такъв праг, с който да се задължат страните да влагат в култура? Между другото, това е една идея, която, може би, изглежда още в зародиша си, но преминаването на повече средства, на повече внимание, отделянето на повече внимание към такава институционална подкрепа като култура и образование, без съмнение ще бъде част от новата европейска политика, а не толкова ориентирани към подкрепата на селското стопанство непременно и т.н. Изобщо, включително и през тази културна идентичност се вижда, че в Европа нещата се променят. Още нещо, което ми се струва, че за нас е много важно като акцент - за да може Европа да бъде наистина демокрация, е необходимо да има власт на правото, а не власт на силата. И нека това по някакъв начин да го пречупим през нашия дебат в момента, който тече за правосъдие и вътрешен ред вътре в страната. Има много какво да се вземе от тази серия, която прави холандското председателство. Може би трябва да се замислим и да направим подобен тип конференция и в България, в която да се обсъждат европейските ценности, какво разбираме ние, как те преминават през националните ни ценности и обратно. Струва ми се, че е хубаво да вдигнем малко погледа си по-високо от вътрешния пазар, от фондовете. Т.е., разбира се, че без тях не може, но включително и вътрешният пазар, включително и фондовете, всичко топва минава през идеята за солидарност, което в последна сметка е една духовна ценност. Аз май много се запалих, ама наистина е много важно, много хубаво беше.
Фокус: Вие вчера ми казахте, че предстоят такива двустранни срещи на следващия ден, т.е. утре, какви срещи Ви предстоят утре, с кого?
Меглена Кунева: Да, утре имам среща в холандското външно министерство. Те ще бъдат и с политическия кабинет. Днеска имах среща, видяхме се с министъра по европейските въпроси на Холандия и на Великобритания. Бях отчетлива в обясняването на сигнала, който нашата страна дава и за нейната степенна подготовка както при проекта на договора, така и за самото приложение на нашите задължения. Мисля, че въпросителни около членството на България няма.

Обратно към "България в ЕС"