http://www.focus-news.net/?id=n466174

 

Комисията по европейски въпроси на Националната асамблея на Франция

прие доклада за присъединяване на България към ЕС

12 април 2006 | 12:27 | Агенция "Фокус"

Париж.

Комисията по европейските въпроси на Националната асамблея на Франция днес разгледа и прие доклада за присъединяването на България към Европейския съюз, съобщават от пресцентъра на Министерство на външните работи. Документът бе представен от депутата Жером Ламбер – докладчик за България. Присъства и посланикът на България във Франция Ирина Бокова.
“Днес България се намира в края на един дълъг процес, чието начало бе поставено преди около десет години. Във всички области страната е постигнала значителен напредък”, заяви Ламбер. Той посочи, че е необходимо да бъдат доведени до успешен край реформите в следните области: съдебната система, борбата срещу организираната престъпност и корупцията, както и в процеса на още по-пълното интегриране на ромската общност. “При все това трябва да се подчертае, че проблемът за корупцията не бива да се преувеличава, тъй като според авторитетни проучвания в тази насока България има по-добри постижения от някои страни-членки на ЕС”, подчерта докладчикът. Той изтъкна много добрите макроикономически показатели на нашата страна през последните години, сред които и икономическият растеж от около 5%. Според Ламбер обаче, редица слабости в земеделската реформа са довели до голямо раздробяване на селскостопанските земи, вследствие на което част от тях днес са необработваеми.
Докладчикът изрази мнение, че нищо не би оправдало прилагането на отлагателна клауза и определената дата за членство на страната ни в ЕС - 1 януари 2007 година, трябва да бъде спазена. “Евентуалното отлагане на членството на България в ЕС за по-късна дата би поставило много въпросителни”, заяви Ламбер. Той призова към България да бъдат поставени същите изисквания и да бъдат прилагани същите критерии, както към последните десет държави, станали членки на ЕС.
По единодушното решение на депутатите от Комисията, подкрепено от нейния председател Пиер Лекие, бе препоръчано на правителството на Френската република да внесе в парламента проекта за Договор за присъединяване на България към ЕС във възможно най-кратки срокове, за да бъде ратифициран преди лятната ваканция на Парламента. “Бързата ратификация на договора за присъединяване от страна на френското Национално събрание би окуражила българското общество”, се казва в заключителната част на доклада на Комисията.
В същото време в полученото днес писмо на държавния секретар на външните работи на Великобритания Джак Стро до заместник министър председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин се заявява: “Фактът, че Парламентът на Великобритания одобри единодушно ратификацията на Договора за присъединяване (на България към ЕС) е доказателство за подкрепата от всички британски партии за членството на България в ЕС. Този факт също така илюстрира дълбочината на приятелството между нашите две страни.”, допълват още от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Обратно към "България в ЕС"