Татяна Дончева: Голяма група политически и икономически играчи биха желали да  монополизират отношенията с Русия
 

 
05 май 2007 | 14:12 | Дарик радио, Седмицата


Татяна Дончева, зам.- председател на Парламентарната комисия по вътрешна
сигурност и обществен ред и депутат от Коалиция за България


Николай Свинаров, председател на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност
и обществен ред

Водещ: Николай Свинаров, НДСВ, председател на парламентарната комисия по
вътрешна сигурност ред. Татяна Дончева, БСП, заместник-председател на същата
комисия. Многозначително отсъствие на представител на ДПС въпреки положените
усилия да убедим някой да участва в този разговор с представители на
управляващата коалиция. Впрочем в началото да кажете вярно ли коалицията взема
курс на фронта всичко е спокойно днес, това е голямото заглавие под главата на
Труд. Г-н Свинаров?

 

Николай Свинаров: Добър ден най-напред. Аз не бих формулирал нещата по този
начин. Първо, не бих свързал нещата по някакъв начин с фронт, а в управлението,
поне откакто аз съм шест години, никога не е имало нищо спокойно. Така че ако
някой иска зад темата спокойствие да прикрие лични проблеми, не бих се
присъединил към такава теза.


Водещ: Г-жо Дончева, коментарът на труд е, че в случая с учителката, хваната с 200
лв. подкуп, със сигурност няма да се потули, нея направо ще я смажем, пише днес
Труд, докато тази история отивала на потулване според вестника. Ще се потули ли?


Татяна Дончева: Аз съм обнадеждена от това, което каза главният прокурор. Той
наистина пипа доста меко за поста, който заема и за повече от годината време, в
която проседя на този пост. Смятам, че трябва да бъде подкрепен, защото мисля, че
намеренията му, желанията му са добри. Този скандал има много здравословен
потенциал според мен. Има неща, които са извън персоналната част, те са принципни
неща за създаване на механизмите за функциониране на държавата, това не е само
коя система от кое е зависима, защото има създадени вече взаимни зависимости и
при установяване на контрол върху ключови точки в трите системи вие може да
управлявате държавата абсолютно недобросъвестно. Но изчистването на въпроса при
всички случаи както за един, за всеки съдебен спор, трябва да започне от
изчистването на фактите. Всички факти, независимо кой ги твърди, обективно, пълно
и точно. Когато направим това и то публично и прозрачно, смятам, че ще имаме
много повече морален ресурс да кажем, че сме започнали разчистването на боклука.


Водещ: Хайде да започнем принципно този разговор. Защо един сигнал от Европа, в
случая като този от австрийците, се говори за пари с неясен произход на
ръководителя на българската Топлофикация Валентин Димитров, в България се
превърна в скандал вместо в обвинителни актове почти година по-късно? Какво е
вашето обяснение, че няма започнат все още процес срещу Валентин Димитров, няма
публичен резултат от разследванията, откъде, за кого са парите, колко високо може да
се стигне във властовата йерархия?


Николай Свинаров: Ние не бива да мислим, че всички недъзи на съотношението на
властите започват от деня на промените. Някои от нас са работили по времето преди
89-та година и много добре знаем, че тогава също имаше пряко обвързване на
съдебната власт с първата и втората власт. В това число имаше поръчкови дела, които
пряко се решаваха чрез намесата на представители на политическата сила, която
единствено ръководеше страната.


Водещ: Правите някакви аналогии ли?


Николай Свинаров: Правя някаква аналогия и аналогията и аналогията е в това, че ...
Водещ: Коя е политическата сила, която ръководи и която сега се опитва да реши
делото?


Николай Свинаров: Правя следната аналогия, че всички хора, които са работили по
механизмите отпреди 89-та година, ние някак си помислихме, че можем да ги
променим с магическа пръчка, защото демокрацията вече е дошла. Процесът, уви, е
доста по-тежък, доста по-непредвидим и вероятно доста по-продължителен,
отколкото ни се иска на всички нас. Имам предвид следното. И преди 89-та година, и
сега много от делата се разследват не за да се намери обективната истина, а за да се
изпълни една предварително набелязана цел. Аз не правя никакво обвинение към
магистратите, които работят по делата, и от предварителното производство, и от
съдебната фаза, но това е един стар рефлекс, който според мен не е преодолян.


Водещ: Т.е. вие виждате повече вина в магистратите при този скандал?


Николай Свинаров: Не, не бих казал такова нещо. Не бих се опитвал да разпределям
вината по никакъв начин. Виждам само следното и така опитът ми като адвокат,
работил по подобни дела, е, че обективната истина или се намира за два-три месеца,
или не се намира никога.


Водещ: Т.е., в случая няма да се намери...


Николай Свинаров: Ако някой си мисли, че на третата година ще намери истината...
Не, вероятно намерената през първите три месеца истина все пак е време вече да
отиде на съдебна фаза.


Водещ: А, г-жо Дончева, съгласна ли сте, че всъщност вече всичко е ясно? С Вальо
Топлото, но никой не казва.


Татяна Дончева: С Вальо Топлото мисля, че е ясно, но не е Вальо Топлото целта,
поради което делото се продължава и се търсят други.


Водещ: Извинете, само да ви попитам. Според вас, ако хванат шефа на виенската
топлофикация в такова нещо и той пише писма с инициали на австрийски министър,
една година така ли ще бъдат и в Австрия нещата?


Татяна Дончева: Аз ще продължа да ви задавам въпроси, защото е хубаво да ги чуят
зрителите.


Водещ: Слушателите.


Татяна Дончева: Слушателите. Започва делото срещу Вальо Топлото с намерените
пари в сейфовете. Възлагат делото и обявяват, че това е ключово дело, което много
внимателно ще наблюдават и лично главният прокурор и ще правят оперативки.
Оказва се, че от самото начало разследващите по делото са включени на специални
разузнавателни средства, което за мен означава липса на доверие към тях и се питам
тогава защо тогава делото е оставено. Специалните разузнавателни средства, които до
този момент излязоха по вестниците, последните, сочат, че още от октомври техният
административен ръководител разбрал съдържания между трети лица, които може би
може да се направи извод, че те няма много да желаят да разследват Красимир
Георгиев. Защо делото на седмия месец от това се намира в тях? Защо на седмия
ден...


Водещ: Може би е искал да види колко високо ще се стигне, може би...


Татяна Дончева: А, така ли? За сметка на делото? Чакаме седем месеца. Просто давате
делото на други следователи. Както между другото септември месец беше сменен
тогавашният наблюдаващ прокурор, защото не сложил запори на определени сметки.
Имало три разпита на Красимир Георгиев, които били много елементарни и нямало
да доведат до нищо. Добре, аз ви казвам като бивш прокурор, че наблюдаването на
делото и посоката на делото е 100 % зависимо от наблюдаващия прокурор и че той на
втория ден хваща разследващия, че не изпълнява указания или че не ги изпълнява
много сърцато. Няма никаква пречка той самият да направи разпити, няма никаква
пречка на още едно основание да отстранят разследващите, ако считат това за
необходимо. Абсолютно изключено.


Водещ: Т.е. вие вкарвате и прокуратурата в този скандал?


Татяна Дончева: Вижте, абсолютно е изключено на седмия месец да разберете, че нещо
не вървяло както трябва. Трето нещо, когато излезе онова писмо Р. Овч. и започна
да обикаля редакциите, казвам ви пак като бивш прокурор. Едно такова нещо,
хванато по надлежен начин в делото, да изнася някой арестант през адвокат, през
охрана, през друг, може да ви бъде супер решаващо доказателство, за да въвлечете
един даже министър в процеса. Но това означава да съхраните доказателството и да
го използвате в делото. Не, циркулирането на доказателството вече означаваше, че то
е абсолютно опорочено и че давате всички възможности на защитата да ви минира
доказателствата в процеса. Което за мен означава, че вие не искате процесът и
неговият изход, вие искате да си решите други неща. И понеже медийната среда
може би е по-подходяща, защото по-дискредитира, съдебният процес иска да
свърши с присъда. Това е тежка работа, трябва да съберете доказателства. Ще ви
кажа обаче още нещо. Пак на базата на тази практика съдебна. Колко дела досега
срещу много така добре поставени публични фигури, богати хора, политически
високо място заемащи бяха работени по следния начин. Извикват ви, предявяват ви
обвинение, вземат ви мярка за неотклонение, даже по възможност задържане под
стража, макар че вие не сте в страната, след което години наред те ви съсипват
бизнеса. Вие ровили ли сте в банковите дела, за да видите какъв е резултатът от
цялата работа и колко пъти е използван този подход? Това не е просто проблем колко
бързо може да върви правораздаването. Защото вие, ако вземете така мярка по
отношение на един човек, бъдете спокоен, пет години бизнесът му ще бъде
приключен, участието му в големи проекти приключено и т.н. Какъв е бил проблемът,
като не стигат две следователки или пет следователи, да кажат по темата Красимир
Георгиев ще работят еди-кои си, по темата Вальо Топлото еди-кои си, по човека
Рогачев еди-кои си и т.н. Даже г-н Велчев...


Водещ: Хайде сега малко по-конкретно да поговорим.


Татяна Дончева: Даже г-н Велчев. СРС-ата, които в момента са дадени на Висшия
съдебен съвет и тяхната поява в медиите...


Водещ: СРС-ата, за слушателите, специални разузнавателни средства.


Татяна Дончева:Да, преди да е приключила проверката. Употребата на същия
механизъм и същия подход. Какво ви говори това? Че битката не се води в рамките
на институциите, които трябва да ви изчистят от фактите спорно от безспорно и да
кажат. По това приемаме, това отхвърляме. По обвиненията срещу Ангел
Александров това е доказано, това недоказано. По Румен Овчаров това доказано, това
недоказано, по Лачев, по еди-кой си, по еди-кой си...


Водещ: Е, хайде да почнем по Овчаров първо. Трябва ли да подаде оставка Румен
Овчаров, трябва ли да излезе в отпуска, както Ангел Александров? Каква е позицията
ви като председател на комисията вътрешен ред, г-н Свинаров?


Николай Свинаров: Ами като председател на комисията нямам правомощия да имам
позиция по този въпрос.


Водещ: Добре, като представител на НДСВ нямате решение в НДСВ.


Николай Свинаров: Като представител на политическата сила нямаме политическо
решение.


Водещ: Лично вие, г-н Свинаров, какво мислите?


Николай Свинаров: Въпросът е много деликатен и вероятно на този въпрос пряко
трябва да отговори премиерът. Защото той е органът по назначаване на съответния
министър, разбира се, чрез парламентарната фаза.


Водещ: В-к Труд пак от седмицата. Коментар на Валерия Велева и двамата да
подадат оставка. Общественото мнение според Ем БиЕм Ди 75 % искат оставката на
Александров, 78 % на Овчаров. Говорете като гражданин.


Николай Свинаров: Аз мисля, че на въпроса не можем да гледаме само политически, а
трябва да гледаме и съобразно фактите. За съжаление въпреки изнесените в медиите
данни аз не разполагам с никакви факти, от които мога да си правя правновалидни
заключения дори за самия себе си като гражданин и като юрист. За мен е много
сериозен проблемът, това пак е реминисценция към далечното минало, ако щете и
към по-близкото, когато някой изнесе пред медиите своята версия, с това нито
доказателствата стават повече, нито свидетелите стават повече. Ние се опитваме да
влизаме в един механизъм, който за мен опорочава същността на наказателното
производство. Ние сме в грубо нарушение на Наказателно процесуалния кодекс, няма
да напомням, че говори г-жа Дончева специалните разузнавателни средства не са
нещо, което да четем по медиите. В никой случай. Това за мен е достатъчно
основание доста голям брой хора от системата да бъдат освободени.


Водещ: От коя система?


Николай Свинаров: От системата, която изнася тези данни. За мен това е достатъчно
основание много по-сериозно, отколкото в момента имаме аргументи да направя
преценка както на личната и политическа съдба на г-н Овчаров, така и на г-н
Ангел Александров.


Водещ: А съдбата на Корнелия Нинова, тя впрочем вярно ли е, че е член на Висшия
съвет на БСП. Корнелия Нинова, която е водила тези записани разговори, трябва ли
да остане зам.-министър? Говорим политически въпрос.


Николай Свинаров: Ами, г-н Вълчев, въпреки че съм гражданин и политик, аз се
опитвам малко да пречупвам нещата и през съзнанието си на юрист и това, изглежда,
ме затруднява в отговора. Аз не искам да крия личното си мнение, но аз не познавам
фактите и не знам какви разговори е водила г-жа Корнелия Нинова, с кого ги е
водила. Когато някой ми изкаже едно твърдение...


Водещ: Ами преди всеки разпит на Красимир Георгиев била говорила с топ
следователя....


Николай Свинаров: Ама кой ви каза на вас това нещо? Вие като юрист имате ли
данни, че това е верността на твърдението? Аз нямам такива.


Водещ: То само с влязла в сила присъда, и то заради това в България никой политик
не подава оставка.


Татяна Дончева: Фактите дайте...


Николай Свинаров: Г-жа Корнелия Ненова не я познавам. Тя е зам.-министър, аз
няма да питам защо един зам.-министър е бивш следовател, защото и аз съм имал
зам.-министри, които са били на всякакви други длъжности, преди да станат
зам.-министри в кабинета, на който съм бил министър. Не мога да правя такава
връзка и пак ви казвам при липса на факти да насочва мисленето в една от посоките
кое истината, там кой трябва да носи вината, за мене е несериозен подход.


Водещ: Тогава защо трябваше и Александров да излиза в отпуска?


Николай Свинаров: Не бих могъл да кажа това нещо.


Водещ: Т.е. правилно ли е, че той излезе? От вашите разсъждения, ако ги пренесем по
същия начин тогава исканията пък той да излезе в отпуска и да се отдръпне са
реципрочни?


Николай Свинаров: Значи моето мнение е, че нивото, което заемат господин Овчаров
и господин Александров не им позволяваше нервите им да не издържат в този
момент и на двамата. Това е моето лично мнение.


Водещ: Т. е. трябва да бъде каквото прави единият да прави и другият? Така ли
искате да кажете.


Николай Свинаров: Не бих правил такова сравнение, оставката на господин Овчаров
я решава господин Станишев. Той трябва да отговори на този въпрос и аз нямам
никакво съмнение, че той ще го направи в следващите дни, може би веднага след
почивните дни.


Водещ: НДСВ кога ще вземе решение искате ли я, не я ли искате.


Николай Свинаров: НДСВ ще вземе решение съобразно искането, което премиерът
направи по този въпрос. НДСВ няма да провокира вземането на подобно решение.
Конституцията е възложила на премира решаването на този въпрос, а ние вярваме в
институциите и в правовия ред на държавата.


Водещ: Татяна Дончева.


Татяна Дончева: Оттеглянето в отпуски или постоянно, на който и да е, е свързано с
възможността за обективната проверка на фактите. Ангел Александров се оттегли и
ние приемаме неговото оттегляне не като признание за вина, а защото проблемът,
който се проверява касае неговата институция. И както винаги по закон, когато
правите проверка в едно ведомство и е свързана тази проверка с възможност да
бъдат манипулирани документи, да бъдат притискани подчинени обикновено
административният ръководител излиза в отпуска или длъжностното лице.


Водещ: А не трябва ли същото да се прави и за Овчаров?


Татяна Дончева: Проверката не касае ведомството на Овчаров. Проверката касае
ведомството на Александров, действията са във ведомството на Александров,
доказателствата са във ведомството на Александров, документите...


Водещ: А разговорите на Нинова и заместването й...


Татяна Дончева: Те нали са във ведомството на Александров? Каквото има записано
със СРС та, да се проверява законни, незаконни, през кого, през къде, всичко е
събрано. По никакъв начин ведомството на Овчаров не може да влияе върху тези
доказателства, да ги прикрива, да ги манипулира, да притиска някой от подчинените
хора, които работят. Това е логиката, това е логиката на закона.


Водещ: Може ли да обясните, през седмицата казахте, че според вас става дума за
икономически и геостратегически интереси в атаката срещу Овчаров, цитирахте
конкретни проекти, казахте ще успее ли да се направи газопроводът Набуко, кой
ще строи АЕЦ Белене и петролопроводите Бургас-Александруполис и
Бургас-Вльора. Не конкретизирахте обаче Овчаров за кои е и на кого пречи. На
руснаците или на другите?


Татяна Дончева: Така, значи има няколко линии, съчетани на интереси. Едната линия
е геостратегическата. Договорите с Русия, които аз смятам за голямо постижение на
това правителство независимо, че ...


Водещ: Кого дразнят ?Американците, така ли?


Татяна Дончева:... независимо, че са много оспорвани. Дразнят американците.


Водещ: И според вас, понеже Овчаров в случая сключи договорите с Русия, значи би
трябвало геостратегически ударът срещу него...


Татяна Дончева: Добре, може ли да не ме прекъсвате, да не ми вземате времето.


Водещ: Да. Да идва от запад.


Татяна Дончева: Първо американците са против тези договори, разбирайки обаче че
България няма алтернативи. Второ Овчаров и екипът му работи сериозно и по
включването на България в другия проект с Набуко, което дразни руснаците.
Трето, посещението, което предстои утре в Русия, и в чието навечерие се разиграва
това обслужва една друга група лица.


Водещ: Коя?


Татяна Дончева: Те се намират в България, те са също големи политически и
икономически играчи и биха желали отново да монополизират отношенията с Русия
използвайки контактите си, през икономическите и през силовите отношения.


Водещ: Коя група, тази ли е, за която говори Овчаров свързаните с Държавна
сигурност /ДС/?


Татяна Дончева: Тази група с свързана с бившата ДС, има сериозни възможности в
енергетиката, би желала да строи и АЕЦ Белене и Бургас-Александруполис, би
желала отношенията с Русия да минават единствено през тях и би желала на тази
база Сергей Станишев и Румен Овчаров да имат сериозни проблеми, особено преди
това посещение.


Водещ: И тези хора са във вашата партия, в БСП?


Татяна Дончева: Е, част от тях гравитират и около нашата партия, и са гравитирали в
тези 15 години около всички партии, които са на власт.


Водещ: Кой са тези, кажете имена, с тези недомлъвки. Хората не могат да се
ориентират. Кой са хората конкретно?


Татяна Дончева: Няма недомлъвки в тази работа. В енергетиката има няколко големи
играчи.


Водещ: Кажете ги?


Татяна Дончева: Извадете си тефтера с фирми в енергетиката и вижте как стои
въпросът с газа, как стои въпросът с нефта, как стои въпросът с ядрените
съоръжения. И вижте има ли значение и за други играчи, които са извън
енергетиката, но са достатъчно политически силни, да ви кажат, че те искат да дават
търговете, поръчките и всичко останало, свързано с изграждането на тези
съоръжения.


Николай Свинаров: Ако разрешите едно изречение...


Водещ: Николай Свинаров.


Николай Свинаров: ...като председател на Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред, ако приемете кавичките, радвам се, че имаше повод господин Овчаров
подкрепи обществената лустрация по Закона за досиетата, така че го приветствам за
това негово становище.


Водещ: Сега говорим за ключовите играчи. Какво знаете за този Красимир Георгиев,
някой от вас познава ли го? Аз не го познавам, интервю от него не съм взимал.


Татяна Дончева: Красимир Георгиев не го познаваме, обаче Красимир Георгиев е
също толкова интересен, за да го проследите в миналото, и в по-миналото
правителство. И да видите, че кой знае защо този човек, който иначе има една много
сериозна партийна биография от преди 10 ноември и наистина е състудент или
едновременно следвал със сегашния министър на енергетиката...


Водещ: Не едновременно, той вчера каза, че Овчаров малко след това отишъл, една
година след това.


Татяна Дончева: Добре де, малко след това, от предната година. Това няма никакво
значение, този човек има колосални поръчки, получени по времето на кабинета
Сакскобургготски, но и колосални поръчки, получени по времето на кабинета Костов.
Така че, когато говорим за интереси трябва също така и да сме обективни. Красимир
Георгиев беше включен по време на предишното правителство в проекта
Бургас-Александруполис и изваден от сегашното правителство. Красимир Георгиев
има огромни интереси и може би огромна империя. И той трябва да бъде
проверяван, ако разследващите в България...


Водещ: Той не бил в България.


Николай Свинаров: Нямам представа. Аз не го познавам, но и за съжаление чух за
него по времето на този скандал. Не съм следял движението му през годините и
развитието на неговата империя, сега съжалявам за този си пропуск.


Водещ: Какво знаете за снимките на Боровец?


Татяна Дончева: Никой нищо не знае, до тоя момент наистина.


Водещ: Сега аз единствената връзка, която правя е, че Овчаров карал ски с Франко
Фратини на Боровец, и освен сега Франко Фратини да е на някаква снимка с
някакъв трети.


Татяна Дончева: Сега, вижте тези снимки с Франко Фратини може би, са един голям
майтап. Първо Франко Фратини се намираше в България на работно посещение. За
да се намира на работно посещение той трябва да работи с тези, с които има работа
по Глава 24. Ама Глава 24 за енергетика се не отнася. И ако Румен Овчаров, карайки
ски на Боровец по същото време му е правил компания, дай да не прехвърляме
едното върху друго. Обаче аз искам да ви питам и нещо друго. Лошо ли е който и да
е поканил Франко Фратини, а пък аз чисто сърдечно ви казвам, че да, това са хората,
свързани с Глава 24 Правосъдие и вътрешни работи. Лошо ли е България да има
приятели в политическия елит на света? Лошо ли е, ма това в цял свят се
практикува?


Водещ: Явно на тези снимки това не е компрометиращо.


Николай Свинаров: Значи, ако разрешите аз бях на една от срещите в Боровец с
господин Фратини.


Водещ: А и вие ли карахте ски?


Николай Свинаров: Уви, не карам ски и може би на слънце /.../.


Татяна Дончева: Той не е карал ски.


Николай Свинаров: Съпругата ми също се интересува какви са тези снимки, защото
си представя нещо друго за тях, може би не точно с господин Фратини, да не го
засягаме. Но някой се опитва да пуска такава информация, от която после се прави
кой знае какъв капитал. Мен това ми напомня за едни други снимки, как някой,
който пък после станал министър се снимал на една яхта, като че ли това е забранено
със закон и се прави връзка между хора, които са били на една яхта. Аз трябва да ви
кажа, че доста съм походил по света, не се сещам с кого нямам снимки и могат да се
правят много сериозни изводи от това, с кого съм се виждал, с кого съм говорил,
кога и как. За мен, който има такива снимки и смята, че трябва да вади някакъв
дивидент от тях, трябва като при сключване на брачната церемония да ги покаже
сега или да замълчи завинаги. Останалото е един обществен рекет, който никой от
нас не заслужава.


Водещ: И за да стане хаосът пълен в историята се намесва модна агенция и тютюн.


Татяна Дончева: Коя е модната агенция?


Николай Свинаров: Те никога не са били извън, модните агенция и тютюнът, винаги
са били вътре.


Водещ: Има ли някаква връзка убития шеф Явор Аврамов на тази модна агенция
Евромодел, за която се писа, че била имала договори с Булгартабак, които после
бяха опровергани лично от министър Овчаров и как се вкара целият този
Булгартабак, която е уж за Топлофикацията.


Татяна Дончева: Булгартабак-ът и другите неща се вкараха, хайде да говорим
прецизно, през твърденията, че директорът на Националната следствена служба Ангел
Александров в служебното си качество е правил многократно контакти и искания, за
да урежда договори на Булгартабак, за да урежда смени в Булгартабак, за да
урежда проблеми в Държавния резерв, и проблеми в Комисията по хазарта. В такава
връзка се появи Булгартабак, Дилян Пеевски, резервът и така на татък. Между
другото нещо, което трябва да бъде внимателно проверено и не е скрупульозно, за да
можете да си обясните защо момчето Пеевски, което преди година и половина стана
зам.-министър и в това правителство, като какъв той, зам.-министърът по бедствия
и аварии, си прави среща в кабинета на директора на Националната следствена
служба с директора на Булгартабак, както уреждат?


Водещ: Добре, Станишев трябва ли да го уволни. Защо стои зам.- министър?


Татяна Дончева: Вас като ви вика директорът на Националната следствена служба вие
отивате ли или не отивате ли? И трябва ли да ви уволни министър-председателят
ако сте отшили или не сте отишли?


Водещ: А вие в този смисъл казвате. Той е бил жертва в случая.


Николай Свинаров: Да се опитаме да не насочваме фактите, които не познаваме. Аз
лично не ги познавам и не искам да ги насочвам. Тук трябва да зададем същностите
въпроси, за които говори и преди малко госпожа Дончева. И те са в това, какъв
трябва да бъда аз, за да ми поиска пари Ангел Александров, първо как ги изкарвам
тези пари, от къде ги вземам и с какво съм задължен аз на Ангел Александров, че да
му дължа пари.


Водещ: И не само на Ангел Александров, на всеки.


Николай Свинаров: Не само на Ангел Александров, понеже това име твърде често го
употребяваме, тоест да видим и другата страна, този който твърди, че са му искани
пари да обясни на какво основание са му искани, пък в края на краищата ако искате
давал ли ги е, не ги ли е давал, на кого друг е давал, кой друг му е искал, и с какво го
държат тези хора. И той смята ли, че като стопански ръководител на голямо
държавно предприятие, фирма има основание изобщо да се замества в подобни неща,
и да стои на мястото си.


Татяна Дончева: Тук има още няколко фрагмента. Първо, че на 21 март както стана
известно вчера, министърът на икономиката е уведомил главния прокурор с
официално заведени материали в прокуратурата. Второ, че този изпълнителен
директор преди няколко месеца е уведомил зам.-министъра си, който му е в борда, и
министъра си, че от него се иска това. Трето, до този момент стана ясно, поне това са
факти, които не са опровергани и няма да бъдат, министърът на икономиката иска от
министъра на финансите назначаване на пълна финансова ревизия на Булгартабак.
Такава е назначена, тече в момента, до колкото разбрах е на приключване или ще
приключи скоро. Значи общо взето само на това основание не може да бъде винен
изпълнителният директор. Но въпросите, които преди това зададе господин Свинаров,
на какво основание се искат, от къде смятат да ги изкарват, всичко това обаче пак
отива до началото на нашия разговор. Да бъдат проверени твърденията на всички
лица. Без да се предпоставя истината.


Водещ: Всъщност Булгартабак е другият...


Татяна Дончева: Вие преди малко запитахте г-н Велчев, има едно слабо място в
скандала и то е кога е започнал, дали в резултат на уволнението на следователките
или е започнал заради някакви принципни съображения. Преди три години, когато
следователите от 4-та следствена служба написаха сигнал до Висшия съдебен съвет
без никой от тях да е уличен в нищо, срещу шефа си Христо Станчев и написаха
всякакви неща, че той е близък с ръководители, че те имали политически протекции,
че това нещо създавало в службата възможности за злоупотреба с дела. Вместо това
да бъде проверено на ниво Висш съдебен съвет сигналът беше върнат в НСлС и те
разсипаха 4-та районна следствена служба и младите следователи в нея. Те може да
не са съвършени, може да са всякакви хора, но това е подход, който показва на
системата, че по-добре да си налягаш парцалите или да напуснеш, отколкото да
говориш. Ето ако ние и сега работим по този начин, дадем на уличаваните хора да се
самопроверяват, не вземем някакви принципни мерки, въз основа обаче на изяснени
факти, а не на паритет на базата, че аз и Вие си създаваме скандал, който създава
шум в обществото и дразни хората, поради което ние трябва да си ходим с Вас, ние
ще постигнем същия ефект. След няколко години ще избухне друг скандал, който ще
се върне като бумеранг.


Водещ: Какво ще правите с Булгартабак? ще бъде ли приватизиран на борсата
въпреки че ДПС е против или ще остане само с една фабрика в Благоевград, каквато
алтернатива вещае изпълнителният директор Христо Лачев?


Татяна Дончева: Това е икономически въпрос.


Водещ: Той е и политически. Предното правителство, г-н Свинаров се опитва да го
приватизира или по-скоро НДСВ има тази идея. Вместо Булгартабак пада
министърът, който се опитва да прави приватизацията.


Николай Свинаров: Проблемът е много същностен и наистина касае част от
електората на НДСВ. Не толкова като тютюнопроизводство, а като производство на,
т.е. точно като производство на тютюн, а не като Булгартабак. Разбира се, че това е
същностен политически въпрос, аз не мога да се ангажирам с цифри, но ако
примерно 200 хил. души са ангажирани с този бизнес, независимо чий електорат са
те, същностен е въпросът за това те да имат своя поминък. Проблемът съществува
наистина според мен не само от предното правителство, а доста отпреди това. Аз ще
ви питам като стана голямата приватизация 1997-2001 г. защо не беше приватизиран
Булгартабак? Дали тогава беше по-трудно да се приватизира, по-малко пари ли
щяхме да вземем за него и кои бяха пречките. Те бяха от същия характер. Никой не
иска да се ангажира с толкова непопулярна мярка в нито един момент на своето
управление. НДСВ се опитахме, но ние бяхме коалиция с ДПС. Правилно сте
забелязали, че не успяхме. Не само това, но имаше и смут...


Водещ:Е сега сте пак коалиция с ДПС, г-жо Дончева, ще се приватизира ли
Булгартабак, като политическо решение?


Татяна Дончева: Не мога да Ви кажа. Ако има икономическа обосновка и се разберем,
приватизация ще има, но...


Водещ: Може да има икономическа обосновка и да не се разберете с ДПС. Кое ще
надделее - икономическата обосновка или разбирането с ДПС?


Татяна Дончева: Ще се търси баланс някакъв между едното и другото, но при всички
случаи за мен е важно, аз приемам като политик, че ние можем да оставим
Булгартабак и със статут на държавна фирма и да бъде раздържавен, но в никакъв
случай за мен не е приемливо съдебната власт, изпълнителната власт и
икономическите субекти да си раздават места в бордове, поръчки и всякакви неща,
използвайки служебното си положение, взаимно рекетирайки се. Това за мен е
неприемливото. Да, ясно е, че ако е частна структура Булгартабак, това ще става
по-трудно, за да не кажа невъзможно, отколкото ако е държавна, но и държавна да
е, каквото и да остане държавно, това е подход, който е абсолютно неприемлив.
Представители на съдебната система нямат място в това, както представители на
изпълнителната власт нямат никакво място да се занимават с това какъв е резултатът
от разследванията, както и смятам, че политическата система в този случай трябва да
стъпи върху институциите. Прокуратурата е започнала проверка по отношение на
изнесените последните две седмици факти. Висшият съдебен съвет е започнал
проверка въз основа на внесените при него материали за дисциплинарни наказания.


Водещ: А партията Ви и правителството?


Татяна Дончева: Ние ще изчакаме тези резултати, комисията по корупция ще
изслуша главния прокурор за корупционните механизми, които този скандал е извел
и за начина, по който те да бъдат преодолени. Не е изключено нашата вътрешна
комисия след обаче приключване на всички проверки заключения на магистратите, да
се занимаем с темата използвани ли са специалните разузнавателни средства законно,
подслушвани ли са магистрати и членове на кабинета...


Водещ: Имате предвид парламентарната вътрешна комисия?


Татяна Дончева: Точно така, подслушвани ли са, как, законно, незаконно, на какво
основание в преписки, не в преписки, по какъв ред, защо и така нататък, защото има
едно впечатление, че в последната година и половина употребата на специални
разузнавателни средства е драстично засилена и никой не може да отговаря, че те се
използват по предназначение за разкриване на престъпления...


Водещ: Т.е. МВР използва според вас неправомерно специални разузнавателни...


Татяна Дончева: Дали е само МВР, дали са и частни структури, дали е кой няма да
коментирам, сега ще видим.


Водещ: Частни структури, г-н Свинаров, вие като председател на комисията.


Николай Свинаров: Тя, г-жа Дончева, е председател на подкомисията за специалните
служби и вероятно в това си качество има повече информация. Аз не бих казал кое
се е засилило през последната година и половина, но ми се струва, че трябва във
всеки случай да повишим процента на използваемост на специалните разузнавателни
средства. Не да е примерно 1 промил, едно на хиляда.


Татяна Дончева: На ефективност, т.е. на ефективност, по-използваемо...


Водещ: Дали да се подслушва повече, а по-качествено да се използват в съдебния
процес.


Николай Свинаров: Да се насочва по-правилно системата на използване на
специални разузнавателни средства.


Водещ: Какъв е отговорът ви, в известен смисъл да затворим този разговор с това, с
което започнахте. Отговорът на намеците, вчера впрочем стори ми се, че Софиянски
така най-ясно го формулира, че има сделка между БСП и НДСВ. БСП прикрива
загубата за България от сделката с БТК, повод това, че сега БТК ще се изтъргува
няколко пъти на по-висока цена, отколкото беше продадена, НДСВ да прикрие БСП
по скандала с Топлофикация. Двете заедно да помогнат пък на ДПС или да се
съгласят с ДПС за Булгартабак.


Николай Свинаров: Г-н Софиянски трудно изживява факта, че не е част от тази
коалиция и трябва да проявим разбиране към него. Той имаше желание да участва в
коалиция, все едно тристранна или четиристранна. Имаше така, желания дори и да
получи мандат от президента, така че плюс това, това е мислене на сделкаджийство,
което аз мога да твърдя, поне по отношение на Национално движение Симеон Втори,
че през последните шест години не работи в България. Но има хора с мислене, които
всичко свързват с подобно политическо сделкаджийство. Аз като представител на
една от управляващите партии и твърде често участвайки в Съвета на тристранната
коалиция твърдя, че подобни действия в рамките на това управления няма.


Водещ: Татяна Дончева.


Татяна Дончева: Няма не само място за сделка, аз не виждам какво БСП да търгува
по Топлофикация. И ако нещо трябва да се прави във връзка с приватизацията на
БТК, с какво трябва да бъде заменяно. Да, сделката за БТК е незаконна, ако има
някакви закононарушения, които могат да бъдат преследвани към днешна дата в
условията на пазарна икономика, за това има компетентни органи. Каква сделка да
направи помежду си? То няма престация, както се казва на правен език, годна
престация.


Водещ: Може би най-подходящият финал на този разговор са думи на вътрешния
министър Румен Петков от седмица по този скандал, впрочем не знам дали приличат
точно на вътрешния да ги каже, но той казва според част от истината може би се
крие в следствието, част от нея може би не, може би има много неща, които не са
казани сред казаното.


Татяна Дончева: Не случайно един отговорен деец на нашата партия вчера в едно
високорейтингово предаване каза: Дали не е време вече да чуем и вътрешния
министър. В крайна сметка, защо той така мълчи в тези две седмици.


Водещ: А време ли е да се чуе президентът и той да свика, както настоява Бойко
Борисов, Консултативния съвет за национална сигурност, г-жо Дончева?


Татяна Дончева: Имаше един американски филм Туин Пийкс, в който имаше една
фраза: Совите не са това, което са. Нашият случай с този скандал, с неговите
действителни мотори и с тези, които са определели целите, заради,които да се движи
делото Топлофикация, може би след малко време също ще се окаже, че не са тези,
които дълго време се е твърдяло, че са.


Водещ: Т.е...


Николай Свинаров: Трябва да се включа в една реплика накрая в този разговор, да
спомена как един стар адвокат казваше: Ако има такова, няма какво. И може би
повече от това не бих могъл да добавя.


Водещ: Смисъл аз ви питам трябва ли президентът да свика съвета за национална
сигурност, вие със сова ли го сравнихте не разбрах, г-жо Дончева и в смисъл, че в
тъмнината се е скрил? Или трябва...


Николай Свинаров: Г-жа Дончева последна поднесе цветя и трябва тя да каже.


Водещ: Или трябва ли да се включи, трябва ли да чуем какво мисли президента?
Време ли е и министър-председателят да каже нещо, освен че се запознава днес?


Татяна Дончева: Надявам се посещението в Москва, супер важно за България, да
мине добре, българската делегация, оглавявана от министър-председателя, в която
ще участва и министъра на икономиката и енергетиката, да не бъде неприятно
сюрпризирана от към София, да се подпишат всички споразумения, които да
гарантират на България успехи и занапред, да стане и проекта Набуко, да разберат
някои хора, които биха желали всичко да се измери в дребна сделка, че България има
големи интереси за много години и е хубаво да балансираме добре между великите
сили, а не като пленници на някой тесен интерес да се впримчим в някоя обществена
поръчка, макар и за милиарди, която много ни е харесала.


Водещ: Г-жо Дончева, понеже аз ви попитах трябва ли да се включи президента, вие
отговорихте, че някои хора трябва да разберат тези неща, които не са ги разбрали,
човек ще остане с впечатление, че президентът не ги разбрал. Това ли имахте
предвид?


Татяна Дончева: Нали всичко хора ще получат записа от вашето предаване. Те би
биха могли да намерят онова, което искат в нашия разговор.


Николай Свинаров: В момента, г-жа Дончева,...


Водещ: Г-н Свинаров, трябва ли президентът да заеме позиция и трябва ли,
включително Консултативен съвет за национална сигурност да се заеме със скандала?


Николай Свинаров: Значи отваряте една твърде голяма тема и трябва от далеч да
започнем за правомощията на президента да говорим, за неговите функции във
втория мандат и неговото желание за по-силна президентска власт. Ако желанието
за по-силна президентска власт и по-активно участие в политиката на страната е
реално желание на българския президент, той трябва да заеме становище по такъв
същностен въпрос. Нека все пак не знам дали е правна тази оценка, но аз не си
спомням скандал на такова ниво през годините на прехода. Така че да мълчим по този
въпрос вие, аз, дори президентът за мен не е логично.


Водещ: Татяна Дончева иска вътрешният министър Румен Петков да се изкаже по
тази тема. Николай Свинаров очаква и президентът на България Георги Първанов да
се изкаже по скандала между Румен Овчаров и Ангел Александров. Председателят на
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на парламента Николай
Свинаров, представител на НДСВ. Татяна Дончева, зам.-председател на същата
комисия, представител на БСП и при многозначителното отсъствие на представител
на третата партия в управляващата коалиция ДПС за топлото при управляващите.

 Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Новини в буркани"