Уважаеми посетители на ОМДА,
    Когато през ранната пролет на 1998 започнахме да правим всекидневен преглед на печата, българското интернет-пространство изглеждаше по съвсем различен начин. Днес в ефир са вестниците, радиото, телевизията...
    Българинът, където и да се намира по света, има множество източници на информация за живота в страната - и бързи, и достоверни.
    Ще продължим да публикуваме седмични коментари.

    2001 г.

    ТАЗИ РУБРИКА Е ОТВОРЕНА ЗА ВСЕКИ АВТОР.


 2 - 9 юли 2001

 

Големи са надеждите в Националното движение Симеон ІІ.
За съжаление след изборите Движението  като политическа структура не дава никакви признаци за национално присъствие . Все още не е ясно освен Парламентарната група има ли други хора? Кои са те?

Има ли наченки за идейно-политическа идентификация на партията? А членовете- настоящи и бъдещи, обсъждат ли идейните въпроси?

Кой са кадрите (говорим за хиляди), които ще поемат организирано и дисциплинирано отговорността за изпълнителната власт?
Националното движение даде добър урок на СДС и БСП. Но то получи доверието на избирателите, не за да докаже, че без СДС и БСП не може да се управлява. Голямото обещание на Движението пред българския народ беше, че държавата може и трябва да се ръководи по друг начин. 
Кои са тези, които ще я ръководят? Министрите, зам. министрите, секретарите на министерства, председателите на агенций и дирекций към Министерския съвет- това са далеч над сто и двайсет души. А областните управи?..

Тишината ражда безпокойство. След няколко дни ще научим кой е бъдещия министър-председател. Ако се доверим на пресата- това ще бъде Симеон ІІ. Имена на министри не се коментират... 

Министерският съвет, за да бъде силен и ефективен, трябва да разчита на сериозна политическа подкрепа от Движението. "Безпарийните", "експертните" кабинети, както и "широко" коалиционните или са декларативно слаби или са рожба на критични ситуций или сами създават такива ситуаций.
Според мен, "тясното място" в овластеното на изборите на 17 юни мнозинство, е неговата национална политическа организация. 
Тя, ако е създадена, ще бъде кадрови резерв за изпълнителната власт. Ако липсва такъв резерв, борбата с корупцията ще бъде блокирана. Няма да има конкуренция, няма да има вътрешно-партиен контрол върху действията на власта...
Ако е създадена партията на Симеон ІІ, неговото управление ще бъде прозрачно. Партията е публичен субект. Тя се вижда. Обществото знае какво става в нея. Ако зад Симеон ІІ няма ясна партия, тогава кой и кои са зад него?! 
Партията обезпечава управлението с идей. Тя е инструмент на правителството за международни политически контакти. В партията, ако тя наистина е такава, се формулират на политически език обещсвените тежнения...
...Излишно е да пиша по тези въпроси. В парламентарната група на Движението има достатъчно компетентни хора. Да се надяваме, че тяхната инициатива е задвижила големият маховик на партийното строителстнво. Но нещо не се чува... 

Петко Симеонов

 

[email protected]