28 октомври 2000


Някои журналисти изчислиха, че от появата на интервюто на Бисеров, до неговото отстраняване от ръководните постове в парламента и оставката му от партийните, се били минали 21 часа. Бързината, с която Костов се справи с двамата бунтари (Бисеров, Цонев), подсказва че той е бил подготвен.
Знаел е за настроенията на Бисеров и неговите намерения.
Прочел е интервюто достатъчно навреме.
Дал е на най-близките си хора необходимите инструкции.
Систематичността във възгледите на Бисеров и зрелостта на неговото поведение (до обяд на 28 октомври) говори, че той също е обмислил развитието на събитията в СДС.
В реакциите имаше и комични ситуации. Един телевизионен журналист, който обичайно отразява дейността на СДС (прави го с видимо съпричастие) се опита вечерта на 26 октомври да направи интервю с Бисеров по домофона.
Нашата снимка отразява това интервю.
 
Днес медиите ни заливат с коментари.
Наделява мнението, че процесите в основните политически направления (дясно, център, ляво) тепърва ще набират скорост и случаят "Бисеров" е само част от предстоящата драма.
А драма наистина има. Преди десет години България имаше външен дълг за 13 милиарда долара и държавна собственост, която се изчисляваше на приблизително такава сума. Днес външния дълг на България е същия, но държавата няма собственост. Жизненото равнище е далеч под равнището на 1989 година. Производството е замряло и умира. Отпадането от пазара на цели групи от населението продължава. Мечтата за емиграция става все по-популярна. Организацията на обществения живот е абсурдна. Само един пример: за да се кандидатства за кредит от държавния фонд "Земеделие", са необходими между двайсет и трийсет документа и многомесечно разтакаване, при което не се знае дали кредитът ще бъде взет. При ниските доходи и лошото управление, няма мотивация за труд в общност.
Наистина е рано да се прогнозира какво ще стане на предстоящите парламентарни избори. Всички се въздържат от прогнози. Някои коментатори, свързани с левицата, са по-свободни: те твърдят, че  има едно сигурно нещо - СДС ще загуби изборите...
Съмнявам се, че загубата или победата, на която и да е от спряганите политически сили, ще означава победа за гражданите на България.
От изявленията на левицата не е ясно какво по-различно ще прави, ако дойде на власт. От монолозите на останалите (ДПС, Евролевица, Бизнес Блок и прочие) блика същата неяснота. Те разменят реплики помежду си в стила на Паниковски и Балаганов: "Ти знаеш ли кой съм аз?!", но по същество не се произнасят.
Те не казват - каква България ще градят и с какви средства?
Костов има недостатъка да бъде професионалист-монетарист. Той възприема парите и като камшик, и като морков. Той иска с "принудата на мизерията" да стимулира хората към труд, предприемчивост и конкуренция. Това би било успешно, ако в България имаше ПАЗАР.
Но в България няма пазар. 
Прав е онзи европейски призрак, от администрацията на ЕС, който периодично ни го напомня, за да ни кара да мислим, че е възможно да има договереност между Великите сили за "сфери на влияние". Ние сме го снимали в момента, когато за пореден път прави кръгче в българското небе, за да ни направи такова съобщение.

В България съществува политико-админстративно преразпределение на
1. държавната собственост, доколкото е останала и
2. данъците и другите държавни събирания.
Репликата на Костов, от която следваше твърдението му, че Бисеров е тръгнал против него заради засегнати интереси в приватизацията, само подчертава това.
България се нуждае от ПАЗАР.
Това означава:
- управлението на партия или коалиция, която си поставя за цел, да работи за намаляване на ролята на политическите сили в стопанския и гражданския живот на страната.
- съкращаване на държавния апарат и драстично намаляване на ролята на държавата в стопанския живот.
И още много други неща, и те са все противни за онези, които ни се натрапват от медиите и искат да ги броим. Да ги броим като овце, които прескачат стол. Докато заспим за следващите четири години.


На анимацията е изобразено как политическите сили прескачат предизборните препятствия пред внимателния поглед на електората.

 

Петко Симеонов


Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени.