Amnesty International: Доклад за България


АНАЛИЗ НА ДЕНЯ
 


 
 28 май 2004 | 11:40
 


Правозащитната организация Amnesty International публикува годишния си доклад за състоянието на човешките права в света


В раздела на доклада за България се поставя акцент най-вече върху условията на живот в социалните домове за хора с физически и психически увреждания, които често се описват като нечовешки или унизителни за човешкото достойнство.Не са рядкост нападенията от страна на други настанени в подобни домове или от страна на персонала, а в някои домове се прилагат неприемливите практики на фиксиране на хората или на изолация. Чести според доклада на Amnesty International за България са и случаите на издевателства и изтезания на задържани от органите на полицията. Споменава се, че поне един човек е починал в ареста при неизяснени обстоятелства. Правозащитната организация сочи факта, че жертвите на подобни издевателства и изтезания, сред които и няколко деца, са предимно от ромското малцинство, докато отговорните за проявеното насилие обикновено се отървават без наказание. Amnesty International пише в частта, посветена на България, че през изминалата година не е отбелязан значим напредък по отношение спазването на основните човешки права. Като положителен елемент е отбелязано приемането на два нови закона, с които да се подобрят предпоставките за защитата на човешките права - става дума за създаването на институцията омбудсман, която е натоварена с разследването на жалби за нарушаване на човешките права от страна на държавните и комунални власти, както и от обществените институции, и за закона против дискриминацията. Специално внимание в доклада на Правозащитната организация Amnesty International за България е обърнато на отношението към хората с психически увреждания.Грижите за тях - според доклада - и през 2003 година са продължили да бъдат недостатъчни, а условията на живот в социалните домове за деца и възрастни са си останали недостойни и унизителни. Макар че се направи опит да се върви по някои нови пътища и за някои социални заведения бяха отпуснати допълнителни финансови ресурси, като цяло правителството пропусна да предприеме цялостна реформа и да внедри на дело ефективни мерки - се казва в доклада на правозащитната организация. Констатирана е също липсата на политическа воля за борба срещу клеймото "душевно болен". В рамките на промяната на закона за социалните грижи, през януари миналата година , върху правителството беше прехвърлена по-голяма отговорност за осигуряването на средства за социалните домове. Официални източници признаха обаче, че определените за целта пари ще са достатъчни само за задоволяване на основните нужди от хранителни стоки и отопление - се казва още в доклада на Amnesty International.

В критичен план в доклада се споменава също, че в България няма предвидени мерки, които да поставят бариера пред произволното настаняване на възрастни хора в социални домове. Решенията по този въпрос са от компетенцията на административните власти, като не е предвидена възможността за ревизия на неправилни решения по съдебен път или от независим орган. Засегнатите лица освен това нямат право на правна защита и представителство - се казва в доклада. Amnesty International отчита като основна слабост това, че в едни и същи социални домове в България се настаняват хора с различни потребности и състояние. Като основна слабост на тези домове пък се отчита липсата на специално обучен персонал, който да е в състояние да предпазва от нападения и сексуално насилие между настанените в социалните домове. Тази ситуация - според правозащитната организация - е причина за смъртта на поне двама мъже. В тази връзка се критикува факта, че министерството на труда и социалните грижи официално е разследвало някои подобни случаи, но същевременно не е приело ефективни мерки за защита на жертвите или за предотвратяването на други подобни прояви на насилие. Цитиран е и случая на едно тригодишно момче с церебрална парализа, настанено в дом за деца с увреждания в София, на което се наложило да бъде ампутирана дясната ръка, поради това, че персоналът в продължение на дълго време връзвал ръката му за леглото ,за да не си лапа пръста.

В частта на доклада , посветена на разкритите случаи на издевателства над задържани и изтезания, се казва, че има множество сигнали за подобни деяния от страна на полицията, както и за отказването на правна защита от адвокат. В доклада на АИ се цитира случая на един неизяснен смъртен случай в Пловдив. Задържаният по подозрение за притежание на хероин 21 годишен Илия Йорданов е починал в следствения арест, без да има каквито и да било информации за причината на смъртта му. Цитират се и случаи на насилия на полицията спрямо роми, някои от които завършват със смъртни случаи. В последната част на доклада на Amnesty International се казва, че на домашното насилие спрямо жени в България се гледа като на " въпрос от частен характер", който не налагал намесата на държавата. Критикува се факта ,че липсват официални статистически данни за случаите на подобно насилие , които според неправителствени организации , далеч не са рядкост.

Агенция "Фокус"


 


Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Новини в буркани"