Партийни делегации на БСП и БААС са разговаряли през 2000 г. в СофияРумен Петков, зам.председател на БСП и Захари Захариев в интервю за Георги Коритаров, "Блиц", радио "Свободна Европа"
2 февруари 2004

MediapoolГ-н Петков, какви точно отношения имаше БСП с партията БААС, както твърди генералния секретар на Иракската комунистическа партия Хамид Муса?

Много ясни, в смисъл, че ръководството на БСП никога не е обсъждало сътрудничеството с БААС, напротив, със специално писмо ние сме информирали тогава иракското посолство, че проблемът за партниране с БААС за нас не е актуален, не го обсъждаме и няма да го обсъждаме и това е...

Кога сте го информирали?

По повод запитването дали проф. Захариев е имал пълномощие да обсъжда такъв протокол и такъв вариант за партниране ние сме били много категорични. Подписан е от нашия международен секретар Кристиян Вигенин много категорично.

Никакви контакти ли не сте имали с БААС?

Вижте, под никакви контакти не бих могъл да кажа, че не е имало срещи и разговори, още повече Александър Божков в качеството си на съпредседал на Българо-иракската междуправителствена комисия...

Александър Божков член ли е на БСП?

...е провеждал... не съвсем...

Ами, значи говорим на връзки на БСП с...

Говорим за контакти, които България е осъществявала с Ирак.

Аз ви питам за връзки и контакти на БСП като партия с БААС?

Ако ми разрешите да довърша, ще стане малко по-ясно.

Да.

Александър Божков в качеството си на съпредседател на междуправителствената комисия е провеждал нейно заседание с правителството на БААС тук в София. Нещо повече, Венцислав Върбанов в качеството на земеделски министър е гостувал в Ирак точно по времето на правителството на БААС, но официални контакти между БСП и БААС не е имало.

Венцислав Върбанов също не е член на БСП - аз ви питам за партията БСП.

Доколкото си спомням, е министър в правителството на Костов.

Точно така.

Аз това искам да кажа, че официалните контакти между България и Ирак на онзи етап са осъществявани от правителството на Иван Костов.

А аз ви питам отново - имало ли е контакти на БСП като политическа партия с БААС?

Официални контакти не е имало и ние категорично сме заявили, че за нас въпросът за установяване на каквито и да са взаимоотношения не е актуален, не го обсъждаме и няма да го обсъждаме.

Никакви контакти ли не е имало между БСП като партия и БААС?

Никакви официални контакти не е имало.

Добре, нека да чуем Захари Захариев в качеството си на какъв е посещавал Ирак?

Захари Захариев: Обмен на информация. Определени послания от страна на партията БААС към БСП са пристигали по различни канали неведнъж, не само чрез мене, но ето и чрез господин Велко Вълканов и чрез други отговорни представители, включително депутати от парламентарната група на БСП. Правени са, разбира се, и срещи, в това число в централата на БСП последно...

С кого?

По памет си спомням - делегация на партията БААС някъде около 2000 г.

Кога - 2000 г.?

Да, около 2000. Да не ви просто заблудя с точна дата. Тогава делегация на партията БААС се беше срещнала с представители на ръководството на БСП начело с тогавашния заместник-председател на партията Георги Божинов.

Добре, значи, все пак контакти е имало. За какво говореха те?

Ами вижте, то контакти, разбира се, е имало, но искам веднага да кажа, че тези контакти като правило винаги са били в контекста на поддържането на нормални междудържавни отношения между двете страни и, разбира се, също в контекста на усилията...

Говорим за партии.

Ами тези партии, между другото, са част от политическата надстройка на съответните общества. В случая става дума, примерно, за управляваща партия в Ирак.

И за опозиция в България през 2000 г.

Вижте, опозиция в България, нали, но това не означава, че след като една партия, голяма, представителна като БСП, нали, е в опозиция, че тя няма никакво отношение към държавата.

А когато казвате - обмен на информация от БСП към БААС, каква информация тече и кой я носеше?

От БСП към БААС всъщност никакви послания не е имало и ако е имало някакви послания, те са били единствено в посока на желанието на БСП за поддържането на едни нормални отношения с държавата Ирак.

Това беше Захари Захариев, член на Висшия съвет на БСП. Ето че той свидетелства за среща на заместник-председателя на Висшия съвет на БСП Георги Божинов с делегация на партията БААС тук в София в централата на БСП.

Румен Петков: Аз вече казах, че освен БСП с иракския режим...

Г-н Петков, знаете ли нещо за тази среща?

Г-н Коритаров, стремежът ви да не ми дадете възможност да кажа каквото и да е умилява, но в крайна сметка още веднъж искам да подчертая, че официални контакти с режима на Саддам Хюсеин е поддържало правителството на СДС, и подчертавам, Александър Божков е провеждал заседание на междуправителствената комисия тук в София, а Венцислав Върбанов в качеството си на министър в правителството на СДС е посещавал официално Ирак. И при това положение да бъде вменявано на БСП вина, че се е срещала с който и да е от БААС, ми се струва малко несериозно. Официалният контакт легитимира едно правителство и един режим. Тази легитимация е направена от министрите в правителството на Костов Александър Божков и Венцислав Върбанов. Оттук нататък всеки може да има в своите трактовки мнения, виждания, но пак казвам, официалната легитимация е дошла по линия на правителството на Иван Костов.

Нека сега да обясним за нашите слушатели - официални контакти между правителствата на две държави се осъществяват в рамките на дипломатическите отношения между две държави дотолкова, доколкото България и Ирак не са прекъсвали дипломатическите си отношения. Разбира се, че такива официални контакти има. Ирак имаше, има и ще продължи да има свое посолство в София, както и България е имала свое посолство в Багдад, така че въпросът, към който отново бих искал любезно да ви насоча, е какво можете по-подробно да кажете за срещата, проведена между Георги Божинов като заместник-председател на БСП и иракска делегация от БААС?

Георги Божинов не би могъл да каже нищо друго освен становището на ръководството на партията, че за нас не е актуален и не стои въпросът за партниране с БААС, и съм убеден, че това...

Какво се е обсъждало на тази среща? Знаете ли нещо? Има ли документация при вас?

Предполагам, че стремежът на БААС да установи партниране с партии в Централна и Източна Европа и категоричната позиция на БСП, че ние не можем да имаме каквито и да са взаимоотношения с БААС.

А кой посредничеше за идването на тази делегация при вас? Как стана това?

Не бих могъл да кажа, разбира се, защото аз съм работил в централата на БСП от началото на 2000, края на 1999 г., но тъй както вие казвате, че част от взаимоотношенията между две държави са междуправителствените взаимоотношения, аз мисля, че междупартийните взаимоотношения не бива и не следва да бъдат елиминирани, но още веднъж подчертавам, че нашата категорична позиция през целия период от 1991 - 1992-ра насам е, че ние не можем да имаме партниране с БААС в каквато и да е форма.

Това ли е единствената среща на високопоставени представители на БСП с представители на БААС, за която свидетелства Захари Захариев?

Аз не виждам никакво разминаване между това, което казвам аз, и това, което казва проф. Захариев.

А това ли е единствената среща?

Не бих могъл да твърдя за единственост. Аз винаги съм се отнасял скептично към твърденията за единственост, но...

Значи, може да е имало и други.

Аз посочих две срещи официални на правителството на Костов, които легитимират режима в Ирак.

Разбира се, но това е друго ниво. Едното е ниво на отношение между партии на идейна основа, другото е отношение между държави. В архива на БСП...

Вижте, аз не бих казал, че нивата са генерално различни, защото в крайна сметка междупартийните отношения са и междудържавни отношения. Ето ние например имаме взаимоотношения с партията на германските социалдемократи и ключов фактор в тези взаимоотношения с партията на Шрьодер е именно подобряване на взаимоотношенията между двете държави. Тъй че да бъде така деликатно неглижирано междупартийното сътрудничество в името на междудържавните отношения...

Определено не е същото, но още повече...

Не бих казал, че е същото, но още веднъж подчертавам, че официалните контакти, легитимирането на режима на Саддам Хюсеин в България се е извършило точно от правителството на СДС, когато външния министър беше Надежда Михайлова. Ако някой е легитимирал режима на Саддам Хюсеин, това са Иван Костов и Надежда Михайлова в качеството си на външен министър.

Абсолютно смесване на пластове. Това ви го казвам не за друго, а защото все пак междудържавните отношения са нещо съвсем различно от междупартийните, в контекста, в който говорим.

Ако ние на истината казваме "смесване на пластове", аз се боя, че се опитвате да подведете слушателите на "Свободна Европа". Аз не бих участвал в такава лъжа.

Не, не. Говорим за друго.

Правителството в Ирак чие беше, господин Коритаров?

На Саддам Хюсеин.

А Саддам Хюсеин имаше ли някакво взаимоотношение с БААС?

Разбира се, лидер на БААС.

Венцислав Върбанов на чие правителство гостува? С кой лидер?

Разбира се, че гостува на правителството на Саддам Хюсеин.

Е, нямам повече въпроси.

Г-н Петков, аз не съм ничий адвокат, нито пък ви упреквам. Опитът сега е да изясним междупартийното ниво на контакти, а не междудържавните отношения... Докъде стигнахте в разследването си за това кой от името на БСП е получавал петрол и е спекулирал? Има ли някакви следи?

БСП не е получавала петрол и...

Във вашата документация какви следи се откриват?

Това звучи доста комично.

Така твърдят всички. Ето, пак ще ви цитирам този генерален секретар на иракската компартия, който казва - документът е автентичен. Значи, някой нещо е направил. Какво според вашата хипотеза е станало?

Това, което БСП направи, е пределно ясно за нашето общество. БСП изисква пълната информация от иракския външен министър, в този смисъл, от временното правителство в Ирак. БСП настоява Съединените щати в лицето на посланик Пардю да предоставят пълната информация, дотолкова доколкото Щатите са ключов фактор в момента в управлението временното в Ирак. БСП извади цялата документация, която има, в която, пак казвам, с риск да се повторя - ние категорично заявяваме, че с БААС не можем да имаме никакви взаимоотношения, че БСП изключва възможността да участва в каквито и да са икономически схеми...

И все пак бяхте цитиран в един вестник да казвате: "Съмненията остават"... свързано със Захари Захариев.

Естествено.

На каква основа остават съмнения?

Фактът, че нас ни питат упълномощаван ли е Захари Захариев да води преговори за политическо и икономическо партньорство, не може да не ни карат да имаме определени и по-сериозни съмнения.

Между другото, как беше формулиран въпросът - упълномощаван ли е да води преговори от името на кого?

От името на БСП.

Да води преговори за партньорство...

Ние категорично заявяваме, че БСП не е обсъждала въпроса за партниране с БААС и няма да го обсъжда, че БСП е абсурдно да участва в каквито и да са икономически схеми, тъй че за нас този въпрос е...

Спомняте ли си годината, когато бяхте питани от иракското посолство?

Мисля, 2001-ва.

Нещо по-подробно беше ли приложено в питането, някаква индикация, че той е водил разговори от името на БСП?

Не.

Не? Това ли е основанието ви за съмнение - питането на иракското посолство?

Самият факт, че ни питат, ни кара да имаме своите съмнения. Ние проведохме разговори с проф. Захариев миналата седмица и настояхме да получим ясен отговор какво е предположило това питане. Не получихме такъв задоволителен отговор.

Не получихте задоволителен.

Поне аз не съм удовлетворен от отговорът, който даде проф. Захариев.

Нека да чуем Андрей Бунджулов от Политическо движение "Социалдемократи" докъде може да стигне, според него, БСП по дирите на иракския петрол

Андрей Бунджулов: Между БСП и БААС няма нито официални документи подписани, нито поддържани такъв тип връзки официални.

Откъде знаете това?

Мисля, че... убеден съм в това. Но аз поне не знам за такива връзка. Не знам за такива връзки, официални документи и т. н., така че според мен тук БСП е вкарван в един сценарий.

Кой вкарва БСП в сценарий?

Ами, според мен това е както обикновено се случва със сценариите - пресичане на обстоятелства, т. е. от една страна има повод за това, за съжаление, даден от представители на самата социалистическа партия...

Какъв повод са дали тези представители?

Ами това, че са ходили в Багдад, срещали са се представители на режима на тази партия.

Но те не са го правили на своя глава.

Ето това трябва да се изясни в детайли - дали те са го правили на своя глава, имало ли официално решение и официална санкция на ръководството. Ето това трябва да се изясни, да се поеме политическа отговорност.

Ако е имало официално решение и официална санкция на ръководството на БСП, какво би трябвало да последва?

Би трябвало да последва разграничаване, но аз нямам информация...

Ако самото ръководство е давало официално решение, кой от кого трябва да се разграничава?

Сегашното ръководство на БСП, което е ново, трябва да вземе отношение към онова ръководство, което е дало това съгласие, но аз пак казвам...

И да се разграничи от нея, така ли?

Естествено, да се разграничи от такъв тип контакти.

Искате да кажете Сергей Станишев, лидер на БСП, да се разграничи от бившия лидер Георги Първанов, който сега е президент, ако се окаже, че имало... .

Ако има такава. . . Тук вече няма значение кой какъв е. Има значение само фактът.

Г-н Петков, ще се стигне до разграничаване на досегашното ръководство на БСП от предишното, ако се наложи?

Румен Петков: Няма за какво, защото г-н Бунджулов формулира много ясно питането си - имало ли е официално декларирано изпращане на представител на Висшия съвет в Багдад - такова официално изпращане не е имало.

Никаква документация, никакви писма, никакви препоръки.

Напротив, налична документация, че ние с БААС не обсъждаме каквото и да е сътрудничество и няма да го обсъждаме, защото за нас този въпрос не стои.

Ръководството на БСП не е давало никакво препоръки на членове на Висшия съвет?

Ръководството на БСП - и сегашното, и предишното - не е обсъждало партньора ни с БААС, напротив, отхвърлило го е категорично, и това е заявено на иракската страна еднозначно.

Кое по-точно не ви удовлетвори и остави съмнения към Захари Захариев след неговите отговори?

На нашия въпрос какво е продиктувало това питане по мое мнение ние не получихме задоволителен отговор, но пак казвам, партията като нейно ръководство, като позиция категорична е декларирала, че не обсъжда и няма да намерение да обсъжда партниране с БААС.

Тоест, не получихте задоволителен отговор на въпроса си кое според Захариев е продиктувало питането на иракската страна?

Да.

Какво ви отговори той?

И още веднъж бих искал да привлека вниманието на нашите слушатели, че официалната легитимация на режима на Саддам Хюсеин е направено от Венцислав Върбанов и Александър Божков, т. е. от СДС.

Г-н Петков. . . А какво ви отговори Захари Захариев?

Захари Захариев каза, че не е наясно какво точно е продиктувало това питане.

И това остави у вас съмнение?

Естествено.


 

Ексдепутатът Баташки поздравил Саддам от Първанов
Партийни делегации на БСП и БААС разговаряли в София през 2000 г.
2 февруари 2004

Добрите неща не се правят с наказателни акции срещу един народ коментира ембаргото на ООН срещу Ирак Емилия Масларова, заместник-председател на "Коалиция за България", пред Би Ти Ви

Г-жо Масларова, Вие заедно с Жан Виденов и Мими Виткова сте била част от делегация, която е пътувала през ноември 2000 г. до Багдад. Кой ви покани?

Това пътуване беше официално пътуване от страна на българския парламент. Това беше парламентарна делегация, по линията на групите за приятелство с парламентите на различни страни. Такива делегации и такива контакти има с всички парламенти, в целия свят.

Имала е статут на парламентарна делегация от българския парламент?

Разбира се. Бяха поканени депутати от всички парламентарни групи по определен брой, някъде около 13 или 14 човека. Няколко пъти тогавашният посланик на Ирак беше в българския парламент на разговори. . .

По покана на посланика на Ирак ли беше това пътуване?

Разбира се, на посолството на Ирак.

Кой покри разходите по това пътуване, г-жо Масларова?

То беше с чартърен полет на "Хемус еър", имаше и хуманитарна цел. Всъщност това беше четвъртият самолет, който занесе хуманитарна помощ в Ирак, след, ако не се лъжа, Франция, Русия, третата страна не си спомням. . .

Кой плати разходите по полетите?

Бизнесделегацията, която пътуваше заедно с екип от журналисти, около 15 човека. Имаше и около 14 човека лекари от "Пирогов", от Медицинска академия, от Военномедицинска академия.

Спомняте ли си кои бизнесмени дойдоха в Ирак?

Не ги познавам всичките, но най-известният беше г-н Гриша Ганчев, който аз познавам.

И Жан Виденов е пътувал в този самолет?

Да, Жан Виденов е пътувал с делегацията.

А Мими Виткова беше ли с делегацията?

Не. Бяха други лекари.

Само за една кратка справка. Г-н Йордан Соколов, председателят на българския парламент по това време. Беше ли тази делегация официална парламентарна делегация?

Йордан Соколов: Не, не е пътувала официална парламентарна делегация, която може да представлява българския парламент, която е била командирована в това й качество. Така че нито първото пътуване на тримата депутати от БСП - Илия Баташки, проф.Зънзов и Златко Златев, нито пътуването, за което говори г-жа Масларова, е било парламентарно, нито пътуването на Илия Баташки вече през 2000 година.

Даже, ако представлява интерес за вашите зрители, пред мен е един брой на вестник "Новинар" от 3 май 2000 година. Това е пътуването на г-н Баташки. Има един редакционен материал "Соцдепутат подари пушка на Саддам за 1200 долара", в който се казва: "Соцдепутатът предал карабината на сина му Удай заедно с личните поздрави на Георги Първанов. . ."

Това вие къде го четете, във вестник "Новинар"?

Да. Отдолу под този материал, вече е интервюто с г-н Баташки, който заявява: "Бях на рождения ден на Хюсеин, защото съм в приятелския му кръг".

И това, което за мен също е интересно, на въпрос: "Вярно ли е, че сте предал много поздрави от Георги Първанов?", той отговаря, цитирам дословно: "Не виждам нищо лошо в това, че е пратил много поздрави за колеги социалисти".

Какъв политически коментар правите на това? Вашият извод в едно изречение?

Че най-малкото тогавашният председател на Висшия съвет на БСП, сегашният ни президент г-н Георги Първанов, е знаел за това пътуване, одобрявал го е, и дори, ако не е излъгал г-н Баташки, той го е натоварил да предаде неговите поздрави на Саддам Хюсеин.

Г-жо Масларова, председателят на парламента по това време твърди, че не е била парламентарна делегация.

Емилия Масларова: Г-н Бареков, аз определено не бих искала да участвам в такива политически интриги. Защото тук става по-скоро партийна, а не политическа интрига. Българският парламент се представлява винаги, когато заминава толкова голяма група. При всички случаи посланикът имаше няколко срещи с г-н Соколов и след това с групата за приятелство. Значи, това са съвършено нормални, регламентирани взаимоотношения. Това едно. Второ, аз нямам спомен Република България да е прекъсвала дипломатическите си отношения с Ирак.

Въпросът беше само за статута на тази делегация. Дали тя е била парламентарна или от частен характер?

За мен това е толкова елементарно! Това беше делегация, която трябваше да отиде да види какво е състоянието на иракския народ в резултат на ембаргото, тъй като те искаха да гласуваме за премахване на ембаргото. . .

Тоест те са имали такова искане - да гласува България за премахване на ембаргото?

Абсолютно, абсолютно. Те го споменаваха в българския парламент. А ние от наша страна трябваше да разговаряме за външния дълг, т.е. за дълга, който Ирак има да връща.

Бяхте ли информирали за тази визита тогавашния председател на парламента?

Разбира се. Как може да си представите, че ще тръгнат 15 души народни представители за Ирак и българският председател на българския парламент няма да знае?

Как реагираха тогава иракските Ви колеги, с които се срещахте, като разбраха, че всъщност в делегацията липсват депутати от СДС? Доколкото си спомням, те са се върнали на летището, като видели, че Жан Виденов влязъл в самолета.

Да. То беше просто комично, защото това говори за други неща. Но трябва да ви кажа, че ние се опитахме съвсем спокойно да кажем, че е имало някакви проблеми. . . Но явно те са разбрали. . .

Те като официална делегация ли ви приеха?

Да, като официална делегация ни приеха. . .

С кого се срещнахте в Ирак? С кого бяха вашите срещи на най-високо политическо ниво?

Срещата ни беше с председателя на парламента и представители на всички комисии на иракския парламент, тъй като делегацията, която съставляваше, беше повече от колеги, освен, от групата за приятелство. Между другото аз съм и в групата и с Кувейт, за приятелство, и с Щатите, и с Русия, и с Швейцария, с Германия. Това са съвсем нормални неща.

Въпросът е, че вашите срещи бяха на високо политическо ниво. . .

Абсолютно. Значи, не политическо, на високо ниво на равнище Народно събрание.

Ами то е политически орган, Народното събрание.

Той е политически, но то не е в тези рамки, които искате, така, да ги коментираме. Ние отидохме да разговаряме за българския дълг, а те да ни кажат проблемите си със снабдяването на иракския народ с храни.

Бизнесмените водиха ли разговори през това време?

Те си имаха отделна програма. Във всяка парламентарна делегация бизнесмените имат самостоятелна програма, в която ние не участваме, в нея. Срещнахме се с председателя на парламента и представителите на всички комисии в парламента, тъй като и ние представлявахме социалната комисия, здравната комисия, комисията за младежта и спорта, комисията по земеделието, комисията по регионалното развитие. . .

Тоест, макар че вашите срещи са били с политически органи и вие, както казвате самата, сте били парламентарна делегация, може да се каже, че вашите срещи не са имали политически статут от официален характер?

Абсолютно, да, да. Ние отидохме просто да се запознаем и да предадем, всеки във своята си парламентарна група да разкаже в крайна сметка каква е ситуацията. И, разбира се, ние поставихме въпроса за външния дълг. Реакцията на представителите на иракския парламент беше, че всъщност те са в състояние веднага да платят външния дълг, стига да падне ембаргото.

Кой ви направи това предложение за отпадането на ембаргото?

В разговора беше казано официално - ние ви предлагаме, помогнете да отпадне ембаргото, за да можете да си вземете дълга.

Има ли други пъти, когато депутати примерно пътуват на такива официални срещи, а Народното събрание не поема разходите?

Предполагам, че има, защото има различни покани към определени депутати от различни страни. По линия на приятелството в различни страни това се прави... Искам и още нещо да кажа за финал - че добрите неща се правят с добри дела, не с наказателни акции към цял един народ.

                  MediapoolCopyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Какво пише в старите вестници"