От днес Холандия поема председателството на ЕС

 
 1 юли 2004 | 00:07 | ФОКУС
Холандия поема от днес председателството на Европейския съюз. Страната вече обяви пет приоритетни направления в своята дейност през следващите шест месеца – разширяването на ЕС, свободата, сигурността и правосъдието, ефективна външна политика, осигуряване на устойчив икономически растеж и бъдещата бюджетна система. Що се отнася до разширяването на съюза Холандия разчита под нейно председателство да приключат преговорите с България и Румъния, през декември да бъде взето решение за започване на преговори с Турция, както и продължи подготовката за влизането на Хърватия в ЕС.
 


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно Обратно