България готви селскoстопанския сектор за ЕС
 http://www.focus-news.net/

АНАЛИЗ НА ДЕНЯ
 

 
 12 март 2004 | 10:53
  АФП


България, която някога бе един от най-големите износители на земеделски продукти в страните от бившия комунистически блок, днес се мъчи да се адаптира към изискванията на ЕС за реформи в селскостопанския сектор с оглед присъединяването на страната към единните европейски структури през 2007 г., коментира АФП.
Страната разчита основно на житните растения, плодовете и зеленчуците, виното и екологичните продукти.
Не искаме да бъдем бедния роднина, който чука на вратата, а искаме да се присъединим към ЕС с цялото многообразие и качество на нашите селскостопански продукти, заяви по този повод заместник-министърът на земеделието Меглена Плугчиева.
Приоритетни за България са зърнените продукти, подчерта тя.
Сред останалите традиционни приоритети за България се нареждат плодовете и зеленчуците, виното, тютюнът и маслодайната роза. Не трябва да се пренебрегват и екологично чистите млечни продукти - мляко, сирене, незастрашени от феномени като луда крава, допълни министър Плугчиева.
През март 2002 г. София отвори глава Земеделие в преговорите с ЕС и се надява те да приключат преди октомври месец настоящата година, уточнява агенцията. До момента 98% от българското законодателство в сектора е адаптирано спрямо изискванията на ЕС, твърди министър Плугчиева.
Въпреки помощта от европейските фондове, обаче, задачата за преструктуриране на отрасъла не е никак лека.
Според доклад на програмата на ООН за развитие, в България селското стопанство се развива предимно в рамките на отделни семейства, а продукцията служи по-скоро за прехрана, отколкото за пазарни цели. Докладът отбелязва също така по-лошото качество на българската продукция в сравнение с това на страните от ЕС, както и липсата на капитали за покупката на специализирани машини за обработка на земята.
Според изнесените данни, приходите от селско стопанство в БВП на страната съставляват 13%, а същевремнно 26% от работната ръка е заета в селскостопанския сектор.
Според същия доклад, България разполага с 5,5 милиона хектара обработваема земя и 3,7 милиона хектара гори.
Селскостопанският сектор в страната се срина през 90-те години, когато бяха премахнати трудовокооперативните земеделски стопанства от времето на комунистическия режим - процес, последван от продължаваща и до днес реституция на земите и спорове между отделни собственици (2,5 милиона отделни собственици претендират за 20 милиона парцела), коментира АФП. В резултат на това, огромни площи днес пустеят и остават необработваеми, посочва агенцията.
Ако през 1989 г. износът на селскостопанска продукция възлиза на стойност 2,4 милиарда долара, то през 2000 г. експортът отбелязва спад с около 491 милиона по-малко, за да достигне критичните 716 милиона долара през 2002 г. При все това, обаче селското стопанство е единственият сектор в националната икономика, в който все още износът е по-голям от вноса.
Последният доклад на ЕС за България отбелязва също така необходимостта от повече усилия в провеждането на ветеринарен контрол и хигиена, според нормите на ЕС.
Едва 20 млекопреработвателни фабрики, 12 кланици, 4 фабрики за месни и 4 фабрики за рибни продукти в страната притежават сертификати за износ на продукция в страни от ЕС, съобщи министър Плугчиева.
По отношение на производството на вино, властите смятат да увеличат с около 3% лозарските площи в страната след присъединяването през 2007 г., тъй като понастоящем в ЕС съществува забрана за разработването на нови лозарски площи до 2010 г.
Производството на вино в България е традиция, предлагана като местен и уникален продукт. В момента страната разполага с 145 230 хектара лозя, повечето от които, обаче са занемарени и пустеещи, докато през 1990 г. поддържаните лозя са били 190 000 хектара.
София настоява ЕС да признае за запазена търговска марка около 20 селскотопански продукта, сред които виното, маслодайната роза, луканката, киселото мляко и сиренето, посочва АФП.
 


 


Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "България в ЕС"