ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ

 

НЯКОЛКО ЛЕГЕНДИ ЗА ПЛАНИНИ, СКАЛИ, ЕЗЕРА, РЕКИ И СЕЛИЩА

НЕВЕСТИН КАМЪК КРАЙ ТРИГРАД

Името на тази местност се свързва с времето, когато турците са завладявали земите ни. Нашествениците били зли и жестоки, защото срещали яка съпротива от българите навсякъде. Османлиите нямали милост към никого: посичали възрастни мъже и жени, заробвали красиви моми и невести, пленявали годното мъжко население. Настанала страшна страхотия - дете у майка писнало. Мнозина хванали горите и оттам давали отпор на завоевателите. С техните имена и подвизи са свързани много места, извори, пътеки, пещери и скали. И Невестин камък дотогава е имал друго име. Когато турците покорили родопското население, а по-късно почнали да го помохамеданчват, настанали отново страшни времена - пак хукнали българите да бягат и да се крият из планинските усои и гори.

Една невеста била непразна, не искала детето й да се роди в чужда вяра, та рекла да се скрие и да го роди българче, пък после каквото става, да става. И тръгнала из планината. вървяла, вървяла, без да спре някъде - без път и посока. ай-после се изкачила на една височина до този камък и седнала да отпочине, защото глад и жажда стопили силите й. И както легнала да си почине, така и умряла - предала богу дух при камъка. Дълго време никой не минал край това място. Най-сетне пътят довел няколко девойки - бягали от турците. И те седнали при камъка да отпочинат, и видели мъртвата невеста - била много красива, като заспала. Девойките заплакали от жал към тая погинала хубост. Сълзите им били кървави от мъка. И там, където паднали, поникнало цветето момина сълза. Сълзите били кървави, а цветето е бяло и уханно, та всички го харесват и когато минат оттам, берат. Оттогава и името на тази камениста височина е Невестин камък. От нея се открива широка и красива гледка и през цялата година цъфти момина сълза.

 

 

 

 

 

Използвани източници:

Огнянова, Елена. Достигнало до нас. Предания и легенди. София, издателство "Отечество", 1984.

 

 

 


Copyright 1998-2018  “OMDA” Ltd.  ® All rights reserved.