ПП на БЗНС
(Постоянно присъствие на Българския земеделски народен съюз)
    Колективен ръководен орган на сателитния на БКП Земеделски съюз. Не са известни решения на ПП, които да са се разминавали с решенията на ЦК на БКП.