КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

  Национална кръгла маса

  Второ пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 март 1990 г., четвъртък, начален час 13:14, край 22:25

   
    (продължение)

  Ж. ЖЕЛЕВ: Да, благодаря ви.

  М. ИВАНОВ: И аз благодаря.

  Вижте, напоследък станаха някои събития, за които др. проф. Н. Ананиева също загатна. В София от няколко дни са група граждани от Североизточна България, от различни градове на страната, които тази вечер са обявили гладна стачка 104 души, като те са изпратили до НС и до КМ своята подписка, с текст: „Обявяваме гладна стачка до решаване въпроса за връщане на собствените ни жилища."

  Освен това искам да добавя, че са известни усилията, които се правят в МС и в НС, включително и от др. Нора Ананиева. Тя днес е произнесла слово в НС по този въпрос, но така или иначе, искам да съобщя на КМ, че такъв факт съществува и той е много сериозен. Благодаря.

  ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Д-р Желев, може ли сега да приключим?

  Л. СОБАДЖИЕВ: Г-н председател, моля да ми дадете думата! Любомир Собаджиев.

  ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Може ли д-р Желев да прецени да?

  Л. СОБАДЖИЕВ: Ако може, дайте ми думата, д-р Желев.

  Ж. ЖЕЛЕВ: За изказване ли става дума?

  Л. СОБАДЖИЕВ: По същество кратко изказване.

  ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Д-р Желев, вашата преценка ще бъде решаваща.

  Ж. ЖЕЛЕВ: Да го уважим и него, поне за 2-3 минути. (Смях сред делегацията на СДС.)

  Л. СОБАДЖИЕВ: Добре. Благодаря на двамата съпредседатели. Благодаря и на г-жа Ананиева за така добре прочетената лекция по конституционно право преди малко.

  Искам да обърна внимание на нашата КМ върху един много съществен факт. Тя е нещо необикновено, нещо извънредно и нещо не твърде законно.

  Кръглите маси в Източна Европа започнаха да се появяват в оня процес на разпад, на развала на тоталитарните системи, когато вече стана ясно, че те не могат да функционират както те, така и техните органи.

  По тая причина кръглите маси имат претенцията да изместят дори и законодателните органи и за известно време да изпълняват техните функции.

  Аз ще си позволя да отправя лично мнение, че различията, които изпъкнаха тази вечер тук, между нас, не са протоколни, не са текстове. Те са действително принципни различия. Но това е мое лично мнение.

  Искам да ви кажа защо смятам, че са принципни защото, както изглежда, докато една част от нашето общество смята, че сегашното правителство, сегашната власт, изпълнявана от Комунистическата партия, е временна, то делегацията на Комунистическата партия застава тук, пред нас, на масата с презумпцията, че тя ще остане пак на власт. Тя има право на такава мисъл, на такъв стремеж, на такава идея, но дайте да се разберем, все пак, че едва преди седмица започнаха да се появяват в нашите средства за масова информация сведенията за злодеянията в нашата страна, над нашия народ, от нашата народна власт, изпълнявана от тази наша Комунистическа партия. Дайте да се разберем... (не се доизказва) Г-жа Ананиева тук е много права Държавният съвет е един силно тотализиран инструмент в ръцете на една безмилостна тоталитарна власт. Според нея ДС не би трябвало да остане.

  Аз бих препоръчал да го оставим. Да го оставим като символ на тоталитаризма, който да извърши най-добрата агитация сред българския народ до деня на изборите.

Искам да препоръчам на делегацията на КП да не се опитва да продължи своята политическа агония.

БКП има възможност да се прероди в социалистическа партия, но само ако възприеме демократичните начала на това преустройство.

С референдума за президент, с безкрайния спор и безкрайното настояване за въвеждането на президентската институция, чиято необходимост никой тук поначало, и по същество, не отрича става дума за времето, през което ще се проведе, за периода, в който да се въведе тази президентска институция...

РЕПЛИКА: Някои я отричаме, моля...

Л. СОБАДЖИЕВ: Извинете, не чух? (Не повтарят репликата.)

За това става дума. Мисля, че КП само ще продължи своята политическа агония, ако продължава да полага спънки пред собственото си прераждане. Може би има хора в ръководството на КП, които смятат, че могат да минат инкогнито през границите на демокрацията, че могат да прокарат цялата партия инкогнито в бъдещото демократическо държавно и обществено устройство.

Аз не само че се съмнявам, но и решително не мога да се съглася с една такава идея. Ще бъде невъзможна.

Историята просто отне всички шансове на КП да прокарва своите решения и интереси инкогнито. Нека да се замислим да бъдем сътрудници на тази маса, а не да се опитваме отново да водим пазарлъци.

Положително имаме нужда от президентска институция, но това трябва да реши ВНС. Ние тук с вас сме временно. Ние сме съвсем, съвсем незаконен орган в този момент, но няма друг освен нас нас единствено търпи обществото в този момент да придвижим някои негови проблеми. И ние сме длъжни да се съгласим да работим продуктивно, за да можем на 10-ти юни действително да проведем едни демократични избори.

Г-жа Кирчева беше много права като предложи оставането на ДС. Действително, той трябва още известно време да съществува сред нас, макар и като призрак. Г-жа Ананиева подчерта, че, видите ли, половината от неговия състав била отстранена, а другата половина не идвала кой знае защо. Ами, по-хубаво призрак, призрак, но плаши. Нека да остане. Точно колкото дълго време стои сред нас ДС, точно толкова ще имаме и управлението на КП, която още не може да се реши да се разоръжи от тоталитаризма.

Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Д-р Желев, разрешете да се обърна към вас отново...

Н. АНАНИЕВА: Извинявам се, понеже беше по мой адрес... Може ли?

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Ще ви дам тази възможност, др. Ананиева. Все пак искам да подновя предложението си пред д-р Желев, след като дадем възможност на др. Ананиева, да не продължим тази...

Ж. ЖЕЛЕВ: И да приключим.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: ... тази... не е дискусия. Но не мога да не взема отношение към онова, което беше казано, по три причини.

Първата причина е, че отново трябва да констатираме, че не всички участници в КМ в състава на СДС са запознати с основните документи, които ние подписахме на тази КМ. Един от тях е Декларацията относно ролята и статута на Националната КМ. И там съвършено ясно всички страни са зафиксирали, отразили своето общо разбиране, че НКМ е институт за постигане на конкретни споразумения като необходима политическа предпоставка за решаване на най-важните политически, законодателни и социално-икономически въпроси. Тук съмнения не може да има.

Вторият въпрос е за подхода на КП и нейните представители, и нейното ръководство към онези въпроси и проблеми, които дискутираме и тук, на КМ, а и които занимават цялото ни общество. И тук, д-р Желев, отново имаме проява на един принципен проблем, с който действително се сблъскваме. Систематично се правят всячески усилия да не се отрече разликата между онова, което беше до 10-и ноември и това, което е след 10-и ноември. Вие не може да не сте наясно, че новото ръководство на БКП е диаметрално противоположно на онова, което беше дотогава и че именно то е един от основните движещи фактори на целия процес на демократизация, който сега се разгръща у нас. Не искам да присвоявам монополно право на това ръководство за този процес. Много важна негова съставка е и широкото движение в нашето общество, в различни негови слоеве, което протичаше и преди 10-ти, и сега се разгръща още по-мощно. Но да се правят констатации от рода, който чухме за агонизиране и т. н., не искам да квалифицирам по никой начин това изявление, вие разбирате, че то просто е недопустимо.

Третият въпрос, по който все пак бих взел отношение, е, че ние се стараем да тласнем напред процеса на мирния преход и трябва да сме искрени в това си стремление. И затова се мъчим да постигнем договорки.

Д. Луджев току-що обоснова много аргументирано тезата, че ние нямаме различия, а в изказването, което чухме, ние констатирахме, че имаме не какви да е, а принципни, дълбоки различия.

По какъв начин да възприемаме тезите, които ни се предлагат от СДС? Как можем сериозно да разглеждаме което и да е предложение, което ни се прави?

Подновявам предложението си сега да преустановим работата си.

Моля ви за вашето съгласие.

Ж. ЖЕЛЕВ: Вижте, едни или други изказвания, естествено, могат да бъдат по-малко или повече оцветени и емоционално, и с едни или други идеологически окраски, но в случая ние говорим за основните документи, които тук обсъждаме и аз мисля, че по тях действително ние нямаме различия, съществени различия. Това сближава нашите становища и дава надеждата, че ние можем в най-близко време, а може би и още утре, да достигнем до споразумение.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Нека прекъснем тук и да...

РЕПЛИКА: Г-н Пирински

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: ... и да обявим часа за следващата КМ допълнително. И да дадем възможност, разбира се, на др. Ананиева.

Др. Ананиева, заповядайте.

Е. КИРЧЕВА: Аз моля съпредседателите, ако дадат тази възможност да ми дадат и на мен след това за секунда думата.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Нека да чуем др. Ананиева.

Е. КИРЧЕВА: Искам думата след г-жа Ананиева, защото искам да изясня същността на нашето предложение. Неправилно се интерпретира и от двете страни.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Доколкото имаше въпроси към двете участнички, но бих предложил и те да ни дадат съгласието си да прекъснем и на следващото заседание веднага да чуем техните съображения.

Моля, д-р Желев, така да се договорим.

ХР. СЪБЕВ: Точно така.

Ж. ЖЕЛЕВ: Ако те са съгласни.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Смятам, че те ще се съгласят.

Ж. ЖЕЛЕВ: С тяхно съгласие.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Позволете да обявя закриването на заседанието.

Н. АНАНИЕВА: Кога е заседанието? Утре?

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Ние ще съобщим по линия на двамата съпредседатели, при първа възможност, кога е следващото заседание.

Ж. ЖЕЛЕВ: Утре за колко уточняваме окончателно? За 11.00 часа?

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Да се съгласим на 11.00 часа утре.

СТ. ГАНЕВ: НС не чака, г-н Пирински.

Ж. ЖЕЛЕВ: Утре 11.00 часа.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Така да се съгласим. Да? Благодаря ви.

Закривам заседанието.                                                                   

РЕПЛИКА (отляво на Михаил Иванов): Г-н Пирински, само за момент!

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Моля Ви!

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕПЛИКАТА: Не смятам за много удачно на един такъв акт като масова стачка да се отделят само няколко минути и без той да бъде взет предвид на КМ.

Н. АНАНИЕВА: Аз исках да взема думата.

ХР. СЪБЕВ: Гладна стачка има и във Варна комитетът по вероизповеданията. (Хр. Събев, Н. Ананиева и репликиращият говорят едновременно)

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕПЛИКАТА: Това са 104 човека. Според мен, аз разчитам на вашето уважение към тези хора и към проблемите на тези хора. Какво е вашето мнение по този въпрос?

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Никакво съмнение няма. Ето я другарката Ананиева, моля ви с нея да...

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕПЛИКАТА: Аз мисля, че в момента по цял свят се коментира този въпрос.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ:... да се срещнете. Благодаря ви. Заседанието е закрито.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РЕПЛИКАТА: ... Само на КМ не се коментира.

(22.25 часа)


 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието