КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

  Национална кръгла маса

  Второ пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 март 1990 г., четвъртък, начален час 13:14, край 22:25

  (След прекъсването)

  (18.04 часа)

  ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Бих помолил за внимание.

  Добър вечер на всички. Предлагам да открием заседанието на Националната КМ.

  Отново бих помолил да извините председателя на нашата партия и ръководителя на нашата делегация другаря Лилов, който доста преди днешния ден бе поел един личен ангажимент да при­съства извън столицата на масово мероприятие. Нямаше възможност да се откаже от този момент. За съжаление, продължаването на работата на КМ непредвидено и пренасрочването няколко пъти на заседанията, стана причина за това, че не е в състояние да е тук днес.

  Така че, д-р Желев, бих помолил и разчитам на вас като негов съпредседател, да ми помогнете да го заместя, доколкото мога и да дадете вашето виждане и вашия съвет как да организираме тазвечерното заседание.

  Ж. ЖЕЛЕВ: Доколкото знам, ние имаме да приемем тази вечер и законопроекта за политичес­ките партии, да го подпишем, тъй като по него, струва ми се, стигнахме до съгласие.

  ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Ние имаме фактически три въпроса, които стоят на дневния ни ред от доста време, свързани с трите основни законопроекта, които все още не са приети от Народното събрание, и един четвърти въпрос този за икономическата програма на правителството както антикризисните мерки, така и основните въпроси на икономическата програма. Тези въпроси, желаем или не, стоят на дневен ред. Те са пред нас и ние трябва да уточним с вас по какъв начин ще ги разрешим, тъй като действително времето не чака.

  Ж. ЖЕЛЕВ: Ние сме готови да подпишем законопроекта за политическите партии и също така да обсъдим споразумението за основните идеи и принципи за допълнение и изменение на Конституцията. Нашето ръководство обсъди най-задълбочено и отговорно този документ и смятаме тук да кажем нашите съображения, виждания.

  Що се отнася до споразумението за принципите за избиране на Велико НС, както и другия документ по икономическите въпроси, може би по-целесъобразно ще бъде тях утре да ги разгледаме и приемем.

   ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Аз все пак бих изразил известно учудване от това ваше предложение и то е свързано със следното:

  Както и нашата общественост успя частично да проследи нашата работа досега, нашите усилия бяха насочени към изработването на 3 проекта за споразумение, които да отразяват съгласието на Националната КМ по трите основни законопроекта, за които става дума за партиите, за измененията в Конституцията и за изборите. И още един проект за споразумение по икономическите въпроси. Нашите усилия от самото начало, началото датира още преди месец, както си спомняме, бяха да подготвим тези споразумения, така че да могат да послужат като необходимата основа НС да приеме съответните закони, които да отчитат в пълна степен нашите общи виждания, нашето споразумение по тези възлови въпроси. И работата ни през тази седмица от понеделник, двете закрити заседания, вторник, когато се очертаха становищата и различията, там, където ние ги констатирахме с участието на всички делегации на КМ, послужиха като основа за изработването на онези взаимноприемливи крайни решения, които да включим в нашите проекти за споразумение. Ние с вас участвахме в онези консултации от името и по поръчение на ръководствата на съответните политически организации и съюзи, за да постигнем тези споразумения именно днес, тъй като, отново подчертавам, ние нямаме време.

  Начинът, по който поставяте сега въпроса - да подпишем едни, да обсъждаме други проекти, които са съгласувани и трите, а и по икономическите проблеми смятам, че и колегите ще потвърдят, както имахме възможност с моя партньор от контактната група, да констатираме, и там на практика имаме съгласие, имаме постигнато споразумение.

  Тъй че моето предложение е да пристъпим към последен прочит, ако е необходимо, и към подписването и на трите проекта, подготвени по трите проектозакона. Правя ви това конкретно предложение.

 Ф. БОКОВ: Един въпрос, може ли?

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Ако разрешите, Филип Боков има един въпрос.

Ф. БОКОВ: Г-н съпредседател, доколкото си спомням, днес на обяд се разделихме поради това, че проектите, които бяхме съгласували, не бяха дадени навреме на участниците в КМ и с мотивировката те да имат възможност да се запознаят с тях до 18.00 часа.

Какво налага сега тази промяна на вашата позиция? Вие смятате, че споразумението на КМ по законопроекта за изменение на Конституцията не е съгласувано?

Ж. ЖЕЛЕВ: Да, ще отговоря на въпроса. Ние смятаме тези документи за изключително отговорни. Те заслужават най-сериозно и задълбочено проучване. И нашето ръководство многократно се занимава с тяхното оглеждане, прередактиране съдържанието, тъй като зад всяка дума стои определен смисъл и понеже става дума за документи, които за известен период от време ще определят развитието на страната, ще фиксират границите на формите на определени политически промени в България. Ние се отнесохме най-отговорно към този въпрос и решихме да не вземаме прибързани решения, да не претупваме въпросите, колкото и това да създава неблагоприятното впечатление, че нещата се разтакават.

Ние смятаме, че в тези случаи не бива да се прибързва. По-добре е малко да закъснеем, но да вземем зрели решения, които ще послужат като надеждна основа за всички онези промени, през които България ще премине през следващия период.

Това е причината ние да се занимаваме толкова сериозно, да се занимаваме толкова продължително време с обсъждането на тези въпроси в по-тесния състав, в който и аз лично участвах, а също така и на заседание на нашето ръководство, което пункт по пункт преглежда всички тези документи.

Мисля, че няма нищо неразумно, ако ние процедираме по този начин. В края на краищата, въпросът е ние да стигнем до зрели и разумни решения, вместо да ги прибързваме и претупваме.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: В това отношение нямаме никакво различие и аз бих искал да ви потвърдя нашето разбиране, че именно такъв отговорен подход и внимателно обмисляне е необходимо в случай като сегашния преди всичко.

Но все пак трябва да припомним от колко време и в каква последователност разглеждаме тези въпроси. Вие несъмнено ще си спомните, че веднъж вече НС, което още на 5 март беше насрочило разглеждането на тези 3 законопроекта, отложи гледането им именно от гледна точка на това, участниците на Националната КМ да могат внимателно да се запознаят с идеите в тези 3 законопроекта, с основните им принципи, и да формулират своите общи становища по тях. Навярно тук много присъстващи в залата ще си спомнят, че още на 26 февруари преди месец, в една среща с участието на председателя на Държавния съвет, в която от тук присъстващите навярно в момента ще си спом­нят и Ал. Каракачанов, и Бл. Сендов, и вие, д-р Желев, К. Тренчев, М. Дренчев, П. Симеонов, П. Дертлиев, който не е в момента като че ли тук, но и той участва, г-н Воденичаров, където е било постигнато съгласие, както беше съобщено в печата, редица важни законопроекти, а именно тези три, за които става дума, предвидени за обсъждане на предстоящата сесия на НС на 5 март, да бъдат отложени за по-късна дата, което би помогнало на участниците в диалога да се подготвят по-добре за дискусията. И вярвам, ще се съгласите, че наистина отговорният подход, наистина задълбоченият подход предполага, от една страна, достатъчно време за запознаване, достатъчно време за обмисляне, но от друга страна, когато се намираме накрая на този процес, така, както са формирани взаимоприемливите становища в резултат на един упорит многодневен период на преговори, на съгласувания, да поемем своята отговорност сега, да не се отклоняваме от нея и да отидем на потвърждението на тези съгласувани становища, които бяха постигнати от началото на тази седмица. Вие добре знаете и вярвам, ще потвърдите, че след двете закрити заседания на 26 март, понеделник, беше насрочена една консултация между вас и др. Лилов на 27 март, вторник, преди пленарното заседание, което трябваше да бъде открито. Тя не се състоя, въпреки че нашите представители бяха тук известно време преди пленарното заседание. На самото пленарно заседание на 27 март ясно се очертаха трите основни въпроса, по които съществуват различия между делегациите около КМ, бяха аргументирани разбиранията и на едната, и на другата страна в полза на тези три въпроса. Цялата наша общественост можа да се запознае с аргументацията за и против откритите въпроси. Те са известни за характера на Народното събрание, за президентската институция и за избирателната система. И след това бяха положени наистина упорити усилия искам да го заявя открито от двете страни, от двамата съпредседатели да се изработи онзи възможен взаимоприемлив пакет от договорености, който да ни позволи именно на днешното заседание да постигнем съгласие по законопроектите, за които става дума.

Входа на тези консултации между двамата съпредседатели, както с вас сме свидетели и участници, двете страни участваха като представители на съответните политически сили, от чието име разговарят и преговарят. Едни сериозни преговори, разбира се, не могат да бъдат водени по друг начин. Те не са обикновени разговори, а отговорни контакти от името на онези формации, които седят тук, около тази КМ. И ако наистина отговорно подхождаме към задълженията си и към отговорностите си като участници на тази маса, друг подход е невъзможен.

Вярвам също, ще се съгласите, че по всички тези три въпроса, за които споменах, към тази сутрин, началото на днешния ден, ние имахме съгласувани категорични становища, които бяха не просто по принцип споделени, а текстово бяха съгласувани лично между двамата съпредседатели, като по един от тях, за който стана дума вчера, а именно избирателната система, вчера късно вечерта ние получихме ясното и недвусмислено предложение на СДС. Ние внимателно го записахме, отбелязахме. То ни се видя приемливо, тъй като съдържа необходимия елемент на взаимни отстъпки, които да го направят приемливо и за двете страни. Получихме съгласието и тази сутрин потвърдихме пред вас, че приемаме вашето предложение по избирателната система.

Ето защо отново ви моля да прецените - можем ли да оправдаем, можем ли да намерим някакъв мотив отново да отложим постигането на споразумение по тези въпроси, по които на практика имаме съгласие, потвърдено от двамата съпредседатели.

По какъв начин ще обясним и на обществеността, и на парламента, ако щете, подобен подход? Въпросът ми е искрен, моля ви да го разгледате най-сериозно, тъй като аз, поне за себе си, а вярвам тук и другите участници, които са преки участници в този процес, имат становище, имат разбиране по него, моля ги и тях да го споделят, да ни помогнат да намерим правилното решение, но за мен то не може да е друго, освен да направим последната крачка, която ни остава и да потвърдим онова, което сме формирали като съгласие.

Ж. ЖЕЛЕВ: Да, това, което казахте вие за общото съгласие е съвършено вярно. Вярно е и това, че ние проведохме много срещи, консултации за доизясняване на взаимните мнения, но все пак, съгласете се, едно нещо е общото съгласие върху принципите, друго е конкретният текст, който трябва да се подпише. Този текст ние го получихме днес едва на обяд, когато такива документи трябва да се подписват, или най-малко да се работи с тях. Би трябвало да се разполага с малко повече време, защото те се нуждаят както от проучване, така от евентуално прередактиране, уточняване на редица пунктове, детайли, които не са маловажни, при все, че съществува съгласие по общите въпроси на споразумението.

Но аз предлагам, че ние трябва да преминем към обсъждане на първия документ и след това...

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Би могло да преминем към обсъждането на документите, които имаме пред себе си, д-р Желев, но все пак, за да няма недоразумения, тези текстове не са текстове на една или друга страна на КМ, за които вие споменахте. Те са работени съвместно в работните групи, които създадохте, бяха разглеждани в контактната група. Не можем да считаме, че днес за първи път сме се запознали с тях. Това би било просто несъответстващо на действителността. Всичките тези текстове минаха неколкократно през работните групи, минаха през контактната група, неколкократно бяха разглеждани в ръководствата на различните участници на днешната КМ, тъй че не мога да се съглася, че едва ли не днес за първи път виждаме текстовете. Напротив. Прекъсването, което направихме на обяд, беше само за да можем още веднъж да сверим дали това, което окончателно е подготвено за подписване, съответства на онези проекти за текстове, на онези внимателно редактирани взаимоприемливи договорености, които всяка една от страните и в своите ръководства беше длъжна, и поне ние така участвахме в консултациите с разбирането, на дело, на практика беше съгласувала с всички участници, които днес седят около КМ. Тъй че не мога да се съглася, че сме видяли текстовете днес на обяд.

Ф. Боков има бележка.

П. СИМЕОНОВ: Г-н Пирински, извинявайте, г-н Боков...

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Да, заповядайте, г-н Симеонов.

П. СИМЕОНОВ: Вие сте прав - обсъждали сме тези неща, но споразумението по принципните и основните положения на законопроекта за избиране на Велико НС ни беше раздадено между 16.00 и 17.00 часа и аз, ако знаех, че толкова време ще бъде отделено от ваша страна на този въпрос, щях точно да отбележа часа, в който ни беше даден документът.

Съгласете се, че много е трудно осем страници текст да се провери, да се свери, и то по такъв важен въпрос, доколко той съответства на онова, за което сме разговаряли, доколко точно отразява тези неща, по които сме се споразумели. Така че ние имаме пълната готовност в момента да разискваме, с цялата отговорност, която съзнаваме, първите два документа. Можем да пристъпим към обсъждане на документа за избори на Велико НС, но в самия текст все още ние не сме успели да вникнем, да го редактираме просто.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Да чуем и Филип Боков.  

Ф. БОКОВ: Една такава бележка. Искам да кажа в отговор на това, което г-н Симеонов каза тук че текстът на Споразумението за законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията днес беше даден в 13.00 часа и мотивировката беше, че участниците нямат време да се запознаят с него, и да се отложи КМ.

Но по въпроса за Споразумението на законопроект за избиране на НС ние имахме абсолютно ясна съгласувана позиция снощи. И ние това, което вашите експерти и вашите участници в контактната група, ние го отразихме съвършено добросъвестно в Споразумението. Тъй че аз не виждам какви са причините едва сега да започнем с обсъждането на системата, като се има предвид, че това, което се предложи снощи от ваша страна, беше един съвършено нов вариант, който досега не беше обсъждан.

П. СИМЕОНОВ: Може машинописката да е сбъркала нещо.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Да дадем думата на г-н Каракачанов.

АЛ. КАРАКАЧАНОВ: Само една забележка. Не претендирам, че имам опит в работата на такива форуми, но имам малко опит в работата на Градския съвет и просто ме учудва какво точно съжалявам, че в момента не присъства г-н Лилов, който веднага би разбрал къде е проблемът. За съжаление г-н Пирински в случая говори по-скоро като експерт, а не като политик. Имам предвид следното:

Ако ние ще взимаме отговорни решения по въпроси, които касаят хайде, да не казвам силна дума, но съдбата на нацията, и да ги взимаме само за 4 часа, аз мисля, че това не може да се възприеме сериозно. Мисля, че разбирате какво означава това. Когато се приемат такива отговорни документи, се изискват минимум три дни само за проучване. В случая става дума за часове. Ние бихме работили през нощта, ако бяхме поне осведомени навреме какво става в контактната група. Така че искам да се разбере къде е проблемът.

Не може да се вземат отговорни политически решения за два часа въз основа на това, че само експертите са запознати с тях. Просто призовавам нека да мислим като политици, а не като експерти. Благодаря ви.

Ф. БОКОВ: Една бележка в отговор на това, което каза г-н Каракачанов - не за да защитавам моя колега Пирински, но за това дали прибързваме или забавяме нещата.

Ние обсъждаме тези въпроси и тук се каза от колко време. Веднага след подписването на споразумението по политическата система на 12 март започна интензивна работа по тези три законопроекта. Аз съм учуден от това, което каза г-н Каракачанов, че те, неговата партия, не са били осведомени за това, което е ставало в контактната група. Ако има някакви проблеми в СДС по тази линия, спокойно този процес на осведомяване, с тази дейност може да се заеме някой от нашата страна на масата, но да се твърди...

Ж. ЖЕЛЕВ: Става дума за конкретния текст.

Ф.БОКОВ: Аз се извинявам много, да се твърди за това, че ние сега се запознаваме с проблемите ние много добре знаем какви са проблемите. Проблемите са какво НС да избираме, ще избираме ли президент какъв и кога, и избирателната система. По тези, трите въпроса ние имаме ясно политическо решение, което е съгласувано между г-н Ж. Желев и другаря Ал. Лилов, и това беше потвърдено и тази сутрин. Аз съм учуден от реакцията. Защо трябва да бързаме? Никой не казва, че трябва да бързаме, но ние сме пропуснали всички срокове. НС в момента заседава. Тук се казва, че са необходими три дни. Как да излезем от положението? Кога ще приеме НС нашите съображения по тези законопроекти, които то сега обсъжда в момента.   

АЛ. КАРАКАЧАНОВ: Г-н Боков,...

Ж. ЖЕЛЕВ: Вижте, можем да... (прекъсват го)

РЕПЛИКА: Г-н Пирински,...

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Да?

РЕПЛИКА:... за една реплика...

(През това време Ж. Желев говори)                 

Ж. ЖЕЛЕВ:... можем да пристъпим направо към текста...

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: (не в отговор на репликата)

Виждам от страна на акад. Сендов желание да се изкаже. Бих помолил да го чуем. След това, д-р Желев, разбирам вие като съпредседател искате да помогнете.

Ж. ЖЕЛЕВ: Аз нямам нищо против г-н Сендов да се изкаже, но...

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Не, предполагам, че той ще направи някое...

Ж. ЖЕЛЕВ:... но предлагам, след неговото изказване да пристъпим към обсъждането на въпросите, вместо да прави тази дълга пледоария.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Да чуем акад. Сендов.

БЛ. СЕНДОВ: Благодаря. Смятам, че пред нас има един много добре формулиран проблем: НС чака, ние с г-н Кулишев идваме оттам, НС отлага разглеждането на тези закони, за да спаси, така да се каже, неудобството, че трябва да се подчини на решението пряко на КМ. Явно е, че КМ съвсем категорично ще докаже, че тя стои над НС, тъй като НС не иска да разглежда тези въпроси, без те да минат през КМ, както беше договорено.

Въпросът е следният: ще можем ли ние да дадем на НС категорични решения до утре, или няма да можем? Тъй като дневният ред, с другите точки, които бяха прередени, се изчерпва и утре НС трябва да премине към разглеждането на проектозаконите, които тук се дискутират.

У мен се създава впечатление, че сроковете, които сега са пред нас, явно показват, че това няма да може да стане. Следователно най-напред ние трябва да си дадем сметка докога можем да стигнем до решение и поне да уведомим председателя на НС кога ще бъде възможно тези законопроекти да се разглеждат. Но, трябва да ви кажа, че през цялото време, когато аз правя „совалката" оттук дотам, всички ме питат: „Какво става горе? Какво става горе, на КМ?"

Съгласете се, че колкото и да е поставено НС в това положение, не е хубаво да се гаврим с него. Ние трябва да бъдем наясно, че сегашната Конституция изисква тези неща да минат и през НС. Ако вие смятате, че трябва ясно да се докаже, още един път да се подчертае, че каквото кажем ние това ще прави НС, смятам, че това вече е доказано. То вече е почувствано.

От друга страна, аз имах възможност да се запозная с тези документи и трябва да ви кажа, че неведнъж съм присъствал на места, където се съгласуват документи от 30-40 страници. Щом тези документи са съгласувани от съвместни работни групи, въпроси за редакция, за грешки на машинописки и т. н. не са аргумент. Аргумент е принципът. Ако ние сме съгласни по принцип, можем да минем по текстовете двеста ли ще бъдат, четиристотин ли ще бъдат; 50 процента плюс един ли ще бъде, или ще бъде повече от половината, което е много по-добра формулировка, и т. н. Просто на мен ми е неудобно, че сега ще проточим нещата. Уважавам аргумента, че не трябва да се прибързва, но ако ние смятаме, че тези текстове не могат да се приемат вече като готови текстове, т. е. да се тръгне абзац по абзац и да се казва: „Това приемаме, тук искаме тези изменения" и да се стигне до решение. Или, ако се смята, че това не може да стане и сега почнем с генерални изказвания, тогава ясно да се разберем колко дни трябват два, три, пет, но като кажем, че на тази дата КМ ще бъде готова, НС да отложи, може да прекъсне тази сесия, да я прекъсне за два-три дни (казвам това просто като възможност не съм оторизиран), за да може този въпрос да се свърши.

Моето предложение е, преди да се започне работа, да бъдем наясно възможно ли е тази нощ (можем да останем и цяла нощ) да свършим и утре да ги представим. Даже и това е много закъсняло, тъй като това са текстове, които са генерални съображения, а те трябва сега да преминат в редакция на закони.

Проектозаконите са приготвени. Те са обсъдени в Законодателната комисия. Така че, вместо да се мъчим да направим нещо кратко, трябва най-напред да бъдем наясно възможно ли е това нещо да стане тази вечер, или ще трябва и утре да се заседава, и вдругиден да се заседава и да се даде срок. Трябват ни три дни, но след като изтекат тези три дни, да е ясно, че въпросът ще бъде свършен. Иначе ще бъдат поставени доста отговорни инстанции в нашата страна в много неловко положение.

Благодаря.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Благодаря. Има думата...

РЕПЛИКА: Г-н Пирински, за една реплика, ако обичате.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: В. Вълков има думата, той заяви желание да се изкаже.

В. ВЪЛКОВ: Аз ще бъда пределно кратък.

Първо, искам да отправя един въпрос към двамата съпредседатели. Като какви вчера са разговаряли и г-н Желев, и др. Лилов като политици или като експерти?

Освен това, поддържайки това, което каза др. Сендов преди малко, искам да изразя един протест от името на делегацията на БЗНС за загубеното време вчера, когато в продължение на часове трябваше: първо, да чакаме провеждане на заседание на една част от участниците; второ, да чакаме резултат от едно импровизирано, в очевидно тесен кръг с неясен диаметър, на друга комбинация от участници; трето, накрая да разберем от журналистите, че няма да има заседание на КМ. Ръководейки се от това, че държавните интереси и чакането на хората в НС, към които аз също принадлежа, стоят над партийните, ние се задоволяваме засега само с настоящия протест.

Очевидно обаче, ако такива досадни процедури се повтарят и за в бъдеще, то мисля, че може да отправим и по-остър протест, а евентуално и да стигнем до напускане на КМ.

Считам, че на нас, интересуващите се от заседанието на КМ, част от населението ни, трябва за вчерашната процедура и за загубеното време някой да даде най-малко обяснение, не искам да казвам извинение, и приканвам всички нас, участници около КМ, без да бързаме излишно, все пак да разберем, че възможност за много повече бавене по тези въпроси няма.

Благодаря.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Аз благодаря и бих искал само да отговоря на един въпрос, който ми беше зададен.

РЕПЛИКА: Г-н Пирински, моля ви за една реплика!

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: И той беше повторен от Виктор Вълков в качеството си на какви лица са участвали в консултациите, да речем, др. Лилов и аз, като този въпрос беше мотивиран с това, че не се оценява важността на политическото решение, което е необходимо да се вземе.

Не мога да приема този упрек, по простата причина, че действително, когато преговарят представители на политическите сили, се предполага, че те преговарят от името на всички участници в съответната политическа формация.

В. ВЪЛКОВ: Благодаря.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: И аз смятам, че не може да има недоразумение тук, тъй като ясно е, че задължение на преговарящата страна е да информира онези, които принадлежат към нея като съюзници, като участници в една коалиция. Ако наистина е необходимо ние да информираме някои представители на другата страна за това, какви решения се договарят, какви решения се оформят, бихме могли да го правим, обаче това, съгласете се, е, най-малкото, неудобно.

Присъединявам се към онова, което беше споменато от акад. Сендов, а и от В. Вълков, че ние трябва сега много сериозно да погледнем на въпроса за обществения статут на нашата КМ. Ако искаме сериозно да подходим, ако искаме да защитим ролята си в този процес на трансформация на нашето общество, трябва да го докажем именно сега, именно днес и именно на това заседание.

И ето защо, д-р Желев, ми се струва, че ако тръгнем по процедурата, която вие предложихте да дискутираме, да речем, споразумението за партиите, след това да минем по дискусии по другите текстове и тук само се различавам от акад. Сендов ако тръгнем абзац по абзац по подготвените документи...

Ж. ЖЕЛЕВ: За партиите ние не предлагаме да дискутираме. Ние сме готови да го подпишем веднага.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ:... това именно би било експертски подход. Това би било подход на една редакционна група. На мен ми с струва, че ако говорим отговорно политически, ако имаме сега някакъв проблем с някои от елементите на споразуменията, които сме постигнали, то редното е да поставим открито и ясно именно тези въпроси, които считаме, че се отклоняват от постигнатите договорки в работна група, в контактна група, и по някакъв начин да преценим как да вървим нататък, но на базата на един ясен, открит диалог по действителните въпроси, а не чрез протакане, д-р Желев.

Това е моята загриженост и аз ви моля да преценим как да излезем от това положение.

Ж. ЖЕЛЕВ: Да, аз уважавам вашата загриженост, но вече минаха 40 минути време, за което мисля, че единият от документите щеше да мине, тъй като ние по най-основните въпроси сме съгласни.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Но вие добре разбирате и другарите от НС ясно и недвусмислено ни казаха, че те не чакат от нас един документ, те чакат от нас ясни становища по основните политически въпроси, които са отразени в трите документа, които сега стоят пред нас. И ние няма да си свършим работата, а един, и даже ако по два от тях постигнем споразумение, и ако по третия останем на различия.

Ето защо не мога да споделя вашата критика, че 40 минути говорим по процедурни въпроси, тъй като те не са процедурни. Те са по самата същност на това, което правим тук. И акад. Сендов е напълно прав, изтъквайки, че преди да пристъпим към някаква редакционна или друга работа, ние трябва ясно да си представим, че повече време нямаме и че трябва да назовем проблемите с имената им, ако съществуват такива.

Ние не виждаме такива проблеми, защото всичко, за което сме се договорили, сме готови веднага, сега, и по трите документа да потвърдим чрез подписите си, а ако има някакви отклонения от онова, което е формирано като договореност, нека да го чуем ясно. Росен Карадимов.

Р. КАРАДИМОВ: Съвсем кратко мнение и предложение, конкретно за действие. На първо място, на мен ми е доста неудобно като присъствам тук, тъй като мои уважавани преподаватели стоят от тази страна на масата и те нееднократно са ме учили, че все пак НС, добро или лошо, е върховен орган на държавната власт. Така че това, което акад. Сендов каза за гаврата с НС, е недопустимо.

Освен това нека не забравяме, че в последния рейтинг нивото и мнението за Националната КМ не беше особено високо. И, ако народът не вярва вече на НС, нека не го караме да престане да вярва и в Националната КМ. Тогава просто няма да има стабилизиращ фактор в тази страна. Мен действително са ме избирали 2500 човека на конгрес, но това са само 2500 човека и едва ли можем да си присвояваме и правомощия, които са над тези на НС. Нека поне да бъдат равни с него.

Що се отнася до конкретните проблеми, ще ви предложа процедурата, която НС използва. Там има такъв механизъм: приемане на законопроекта по принцип. И мисля, че тук народните представители добре знаят тази практика.

Не виждам, след като е постигнато споразумение на достатъчно високо ниво, включително и между д-р Желев и др. Ал. Лилов, сега всяка страна на масата и всяка делегация да декларира, че приема по принцип и трите проекта. След това, ако има различие в някои от конкретните текстове, без да се обсъжда текст по текст, те да бъдат проявени тук и да съсредоточим нашето внимание върху тях.

Мисля, че при такъв подход на работа ние можем: първо, да имаме за сравнително кратко време приемането по принцип на проектите, което означава, че и НС може да ги приема по принцип, тъй като то също на първо гласуване ги приема по принцип, и веднага след това да започнем по различията, ако има такива в отделните абзаци на документите. Благодаря ви.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Това предложение е напълно конструктивно, само да обърнем достатъчно внимание на това предложение, тъй като ние имаме една практика, която вече, според мен, функционира. А тя е, че в хода на работата по тези споразумения нашите експерти, които участваха в тях, имаха възможност да участват и в заседанията на Законодателната комисия и там да дават конкретни предложения с текстове, които се съгласуват в работната група.

Предлагам, д-р Желев, да преценим много внимателно - аз лично поддържам това мнение и това предложение. Моля тук и други по-опитни парламентаристи, като др. Ганев, др. Вълков, да ни помогнат да изразим по принцип нашето споразумение, че по принцип ние споделяме споразуменията в предложените ни проекти за договорки, да могат законодателните органи на НС да стъпят на тях, и, ако е необходимо, да се доуточняват текстове, да го извършим и по съответния начин както работим в КМ тук, и чрез пряко участие в органите на НС. Не виждам нищо неприемливо в една такава процедура, ако искрено потвърждаваме онова, за което се договорихме тази сутрин.

Ж. ЖЕЛЕВ: Но вие не давате възможност да говорим.

ПРЕДС. Г. ПИРИНСКИ: Заповядайте.

Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието