Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 януари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 януари 1990 година, начало 10:00 часа, край 14:30

   

  /продължение/

   

    ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря на Михаил Неделчев. 
  Има думата Димитър Баталов - председател на Клуба на репресираните след 1945 година. 
   

   ДИМИТЪР БАТАЛОВ:

  Драги опоненти и приятели, 
  Всеки от нас е заел мястото на равен, заявява мнение, защитава позиции, отстоява убеденост. Почти всички участници са преживели и предателство, и глад, и възторг, и насилие. Но в задухата на тоталитарния режим, който успя да обремени всички ни с липса на доверие един към друг, повечето се бяха свили на завет, да не говорим за високоплатената им работа или народна пенсия. Достойнството и духовният им порив отстъпи пред еснафския уют. Изпариха се мечтите им за свобода, за хляб, за общество без страх и принуда за крилата на орлите. 
  Липсата на обществен контрол позволи на Българската комунистическа партия да стане собственик на сгради, печатници, болници, поликлиники, транспорт, феодални възможности за деца, внуци и правнуци. 
  Къде да търсим тук политическата култура? Вие от Отечествения фронт, борците против фашизма и капитализма, профсъюза, Комсомола, бяхте социалната база на живковския социализъм, разбира се, и ... до вчера Български земеделски народен съюз Трайков, Танчев. 
  Кой от моите приятели от Съюза на демократичните сили се е заоплаквал така сълзливо от бруталния тоталитаризъм? Те запазиха достойнство и ръст на борци. Затова не бива да ги съдим остро, че понякога в словото им има оголен нерв. Как да говорят спокойно Янко Янков, Елка Константинова, Дертлиев, Дренчев и всички останали, когато се разбира, че администраторите са по местата си, чиновниците още законодателствуват, милицията не намалява, по кьошетата се шушука, заканите не спират? 
  От по-високо нравствено основание аз питам Тани Танев: като намери време да преброи жертвите срещу фашизма, между които са много наши бащи, братя и другари, защо не забеляза 6-цифреното число на жертви и репресирани след 1945 година? - 186 000 души - земеделци, социалисти, демократи, независими, интелектуалци и безпартийни. Тук не споменавам за селяните, които бяха предварително репресирани и вкарани в ТКЗС-та. Защо и до днес българския народ си няма хабер от броя на жертвите, затворниците, лагеристите, емигрантите? Това може да изясни министърът на правосъдието и довчерашния главен прокурор. 
  Кое бе народното в тази държава, питам? Народни бяха само страдалците и жертвите. 
  "Кръглата маса" за пореден път по убедителен начин доказа, че политиката не е еднопосочна улица, че е прекалено сериозна работа, за да се играе в партиен или частен кръг. Тази маса потвърди, че който се е вслушал само в своя собствен глас, не може да не сгреши. 
  Клуб на незаконно репресираните не възникна да оплаква мъртвите си другари, не възникна и само за да заклейми организаторите, монтажниците и изпълнителите на съдебните спектакли. Печално е, че отсреща все още има хора, които трудно приемат знака на несъгласие, като Живко Живков например. То ще бъде трудно за всички ония, които бяха усвоили само императивите в българския език. 

  Ние сме много благодарни за позицията. Милиони чуха и видяха, че представителят на обезкървената отечественофронтовска организация е вече демократ. Забравя се обаче, че демокрацията не е наука, че демокрацията не се изрича, не се преподава, че демокрацията е дело и няма източна, и няма западна демокрация.
  Не бива да се мисли, че от тази страна сме хора, които инцидентно се занимават с политика, за да ни се подхвърлят разни примамки. От това място никога не бих си позволил да забравя, че до онзи ден, а някъде и сега, морал и политика вървят по отделни пътища.
  Българският социален и духовен мир е в брауново движение. От ефира лъха само тревога. Нарушеният пулс на българина след 42 години политически цинизъм и икономически авантюризъм, го изведе от битовата безметежност. Многопосочна и взривоопасно се придвижва и ако ни слуша в този момент, прави го с надеждата, че ще се докосне по-осезателно до свободата, до демокрацията, до спокойствието. Много са още враговете на плурализма, на истинския парламентаризъм.

 

С големи цифри си послужиха някои от преждеговорившите опоненти. Излезе, че зад гърба им е една и половина България. Няма да ги споменавам - профсъюзи, Минчо Минчев, Живко Живков, партията, женското дружество и т.н. Излиза, че опозиция сме само ние, от тази страна на "многоъгълната" /по израза на Вагенщайн/ "кръгла маса" и то, попаднали от Космоса. Да приемем ли, че няма никакви причини за безпокойство тогава?
И в този момент с моите приятели бихме покрусили моралното си достойнство, ако допуснем неоправдан компромис и спрямо мъртвите, и спрямо живите. Не се касае до доверие и предпазливост, а до идеи и принципи.
Внушава ни се готовност за разбирателство, а се пазят позиции, от които да се диктува.
Кому е нужен такъв пропаганден ефект от "кръглата маса"?
Впрочем в последните 2-3 дни промениха някои неща.
Подкрепям изцяло декларациите на приятелите от Съюза на демократичните сили, досежно нуждата ускорено да се придвижим към политическо устройство, което да отговаря на съвременния дух, на интересите на отделния човек, на всеки политически колектив и цялото общество - условие да се живее, твори и общува достойно.
Уверен съм, че ще се намерят хора с висок морал, политическа зрялост и самообладание, които безкомпромисно ще отстояват общите ни конкретни и исторически интереси.
Завършвайки, използувам случая да напомня на няколкото хиляди нечистоплътни съвести, изпечени в политическата мимикрия, да не си правят опити.
Благодаря ви.

СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Д-р Желев, нека и от тази страна се изкаже някой.
 

Преди да дам думата на представителя на Комсомола - Иво Георгиев, искам да призова да се концентрираме по темата за политическата система - това, което е основата на нашите разисквания, и да не се разпростираме по други теми, които ще бъдат предмет на по-късни разисквания.
Искам също така да заявя, че ние ще излезем с декларация за външните заеми, с официална декларация, където точно ще бъде изразена позицията на съюза на демократичните сили, а също така и с изявление по въпроса за коалиционното правителство.
Има думата Иво Георгиев, от Комсомола.
 

Аз подкрепям предложението на председателя, че действително трябва да се ограничим в рамките на тематиката, която предварително е уточнена и аз точно това ще направя.
Ще се спра на два въпроса: за деполитизацията на определени структури на обществения живот и нашето виждане по предложението за създаването на коалиционно правителство.
Ще се спра по въпроса за деполитизацията на Димитровската пионерска организация "Септемврийче" На основават на идеята за обединяване на децата и юношите в България в името на патриотични, хуманни и културно-просветни цели, преди 45 години бе създадена детско-юношеска организация "Септемврийче" като свободна, непартийна, отечественофронтовска организация, дело на целия народ, на цялата общественост. В своето развитие "Септемврийче" създаде свои добри традиции. Едновременно с това нейният живот не бе пощаден от тоталитарното въздействие на командно-административната система. Тя прекопира много от нейните недъзи. Тома доведе до появата на същности противоречия в развитието й. В резултат на тези противоречия "Септемврийче" в сегашния си вид не отговаря на потребностите и интересите на децата и юношите, на реалностите на съвременния етап в развитието на обществото. Едновременно с това днес условията на активна изява на обществени и политически сили и формирования, съществува реална опасност децата да бъдат използувани за целите на политическата борба. Те вече участвуват в митинги, скандират лозунги. Нямам предвид нито само едните, или само другите митинги, а всички митинги. Сами разбирате, че това е недопустимо. Трябва да спасим децата от политическите амбиции. Децата трябва да учат, да играят, да пеят и да рисуват, да бъдат възпитавани от най-светлите представители и личности на българската нация в дух на патриотизъм и общочовешки ценности.
В тази връзка актуалност придобива идеята за развитието на пионерската организация като свободна, непартийна детско-юношеска организация. Основни цели на организацията да бъдат защитата на правата и интересите и потребностите на децата и юношите в страната, развитие а техните възможности на основата а на общочовешките и национални ценности, формиране на граждани на демократично общество и правова държава.
За да изпълни функциите си на специфична обществена организация е необходимо да се дадат определени гаранции. Първата гаранция трябва да бъде дадена от нас на извънредния конгрес на нашия младежки съюз, с което да се признае фактическата самостоятелност на организацията. Втората гаранция трябва да бъде дадена в закона за политическите партии, в който трябва да влезе запис, който да гарантира неизграждането на детско-юношески организации към която и да е политическа сила. Това не отменя необходимостта от подпомагане на детско-юношеската организация със средства, база, специалисти за работа с децата, без да се преследват политически цели. Затова е необходимо да се създаде и трета гаранция от работещите с децата и юношите в тази организация, които трябва да поемат отговорност и задължение за политическо неманипулиране на децата.
Вторият въпрос - въпросът за създаване на коалиционно правителство.
Ние предлагаме в законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията да се направят изменения, отговарящи на потребностите а сегашната политическа ситуация. В законопроекта да се предвидят функции на парламента по назначаване на служебно правителство и съответните задължения на такова правителство.
Такава е и нашата позиция. Тя е последователна, ясна. "Кръглата маса" няма компетенциите да решава въпроса за властта в нашата страна. Въпросът за управлението на страната, включително чрез коалиционно правителство, може и следва да бъде единствено от компетенциите на едно ново народно събрание, избрано в резултат а свободното волеизявление на народа. Този въпрос не може да се решава на или около националната "кръгла маса".
Ние считаме, че изходът от сегашното кризисно състояние може да се търси чрез създаването а служебно правителство, правителство на експерти, а личности, а не на политическите партии. Неговите функции би следвало да се сведат до изпълнението на общите функции на държавното управление и създаване на условия за свободни и демократични избори в страната на основата но нов избирателен закон и закон за политическите партии. Какво правителство ще има след свободните избори, трябва да каже българският народ. По този начин ние се разграничаваме от предложенията за създаване на коалиционно правителство. Смятам, че времето не позволява в момента да се изредят аргументите в подкрепа а нашето становище.
И още една реплика по повод чл.91 ал.1 от новата глава пета на Конституцията, който гласи: "За председател на републиката може да бъде избран всеки български гражданин, който е навършил 40 години и отговаря на условията за народен представител." Считаме, че досегашният национален опит би трябвало да ни насочи по-скоро към определяне а горна възрастова граница, а не на долна. Предлагаме също да се включи и ограничение за горна възрастова граница.
Благодаря ви.

   
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието