Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 януари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 януари 1990 година, начало 10:00 часа, край 14:30

  /продължение/ 

    ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря. 
  Има думата доцент Янко Янков - от Социалдемократическата партия. 
   

   ЯНКО ЯНКОВ:

  Аз ще се върна към въпроса за репресивния апарат. 
  На 17 януари т.г. във в. "Време", софийски областен всекидневник, е публикувано личното мнение на Димитър Авджийски, от с.Тополница, Станкедимитровска община. Това лично мнение е озаглавено: "Стопани на разсипията", с подзаглавие "За един регионален партиен дом в гр.Станке Димитров и за назначените местни народни избраници". Това е едно смело лично мнение. 
  За днес - 29-и януари - авторът на това мнение е призован в МВР - гр. Станке Димитров. Считам, че ще бъде полезно обществеността да узнае защо е призован в МВР авторът на това мнение и какъв е резултатът от срещата му със служителите на тази компрометирана институция. 
  Този бюлетин /бележка на стенографката - държи бюлетина в ръка/ известен ли е на представителите на другата страна на "кръглата маса"? Несъмнено. Това е бюлетин, предназначен единствено за тях. Това е бюлетин за служебно ползуване. Нарича се "Интерпанорама". Анотирани материали от западните средства за масова информация". 
  България е подписала редица международни договори и споразумения по въпросите за информацията. Според този бюлетин, излязъл само преди няколко дни, информацията е монопол на номенклатурата, монопол на другата страна на "кръглата маса". 
  Вече поставих въпроса за Държавна сигурност. Проблемите продължават за всички граждани с изявено политическо поведение. 
  Конкретно на мен например телефонът ми почти не работи. В събота говорих, за да дам интервюта по телефона на западни кореспонденти от чужбина, а в неделя телефонът ми беше изключен целия ден. 
  Сега е модно да се пишат отворени писма. По повод изказването ми за Държавна сигурност аз получих отворено писмо, което ще прочета: 
  "Отворено писмо до Янко Янков, социал-демократ. Копие: до в. "Стършел" /Надявам се, че в. "Стършел" ще го публикува/. 

  Независимо, че сме съпартийци, ние искаме незабавно да се разграничим от изказването ти на "кръглата маса" за съществуването на така наречената "конспиративна квартира" на така нареченото "Шесто управление" към реално съществуващата и досега законна Държавна сигурност. Не е ли суета, другарю Янков, точно ти да искаш да бъдеш първият човек в България то 45 години насам, на когото, независимо за каквото и то от висока трибуна, да му бъде казана истината? Възможно ли е без всякаква предварителна подготовка да задължаваме хората, които ни управляват да говорят истината? И още по-страшно. В обвинението си стигаме дотам да считаме, че с това ти искаш повече да се мисли и живее по законите на истината. Задавал ли си въпросът какви опасни желания имаш, след като висшият ешалон пише и говори, че още не сме дорасли за демокрация?
  Жалко, че след 67 месеца затвор и общуване със спомената Държавна сигурност, ти проявяващ меко казано политическа наивност.
  За какви нелегални квартири говориш? Та подхождат ли те на държавни органи, без които е немислимо съществуването на страната ни?
  Опомни се! Огледай се наоколо си!

  Та нали в нашето българско преустройство на "демонтаж" ние навлизаме с тази армия, по численост по-голяма от Българската народна армия? Все честни труженици, които винаги са били на страната на закона, както ги представят техните върховни началници и както се самопредставят самите техни служители.
  Възможно ли е тези рицари, с хладен разум и чисти ръце, да се крият от народа? Че нали те са влезли и влизаха във всеки български дом и учреждение, те са дори в нашите сънища, те са нашата съвест общуването ни със света ? Едно истинско бъдещо министерство на милосърдието, което, както се установи,, дори няма нужда от никакви реорганизации. Те са ние, без ние да сме те.
  От името на несъгласните с теб - Петър Янъков, София, 27 януари 1990 година."
  Благодаря за вниманието. 

 

 
 

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието