Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 януари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 януари 1990 година, начало 10:00 часа, край 14:30

  /продължение/


   РЕПЛИКА: 
  Доктор Желев, може ли само 30 секунди само една реплика? 
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да. 
   
   РЕПЛИКА:
  Считам, че постановката на другаря Живко Живков - "демократичен социализъм" е твърде елементарна. Българският земеделски народен съюз се обявява за парламентарна демокрация, изградена на принципите на истинското народовластие. За тези принципи проля кръвта си Александър Стамболийски, заради тях увисна на бесилото Никола Петков. 
  И второ. Искам да кажа също така, че Българския земеделски народен съюз е една от партиите, която е съоснователка на Отечествения фронт. Странно звучи обстоятелството, че председателят на Националния съвет на Отечествения фронт взима позиция по един въпрос, по който между двете партии-съоснователки съществува определено различие. 
  Мисля, че коректното в случая беше поне той да заеме неутрална позиция. 
   
   ПЕТЪР БЕРОН:
  Позволявам си да напомня на другаря Живков, че от последното социологическо проучване Отечествения фронт, кой знае защо, стои на 11-о място по престиж между обществените организации у нас с най-висок процент неодобрение от всички представени обществени организации, а именно 34,1%. 

  ЖИВКО ЖИВКОВ: 
  Защото от него са извадени БКП и БЗНС, така, както е направено социологическото проучване. 
   

   РЕПЛИКА:
  Да не се повтарят едни и същи хора, или една и съща организация. 
   
   МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ:
  Господа, обстановката ме доведе да бъда наложителен. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Моля, не съм думата на никого, много се извинявам. 

    МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ:

  Затова моля председателят и събранието да кажа две думи, а то се изразява в едно недоумение, с голяма молба: на 23-и януари, когато произнесох становище на Българската патриаршия и бе приета от "кръглата маса" с внимание, местния печат още на другия ден се отнесе с положително отношение, по радиото взе участие и чужбина, когато телевизията у нас го представяше на сцената, словото беше свалено от картината, а само беше поставен моят образ. Сега молбата ми е , като се слагат на картината всички замислени изказвания, аз добре слушам това, което се споделя тук на "кръглата маса", да не бъде изоставена и Българската патриаршия в нейното слово, и при поставяните въпроси да отговоря с утешение на "кръглата маса".
  Матриците за отпечатването на Библията са запазени и Библията ще се пусне в 300 000 екземпляра. В момента се печати Новият Завет, който ще излезе в 30 000 екземпляра. Полагат се под печат 2 от големите учебници за изучавания на Новия Завет и книгата "Жития на светиите".
  Благодаря ви за търпението.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Много моля думата да не се взема самоволно.
   

   БЕЛЧО БЕЛЧЕВ:

  Може ли едно предложение?


 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието