Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 януари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    

   НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

   Първо пленарно заседание

   НДК, зала № 6

   29 януари 1990 година, начало 10:00 часа, край 14:30

   /продължение/

   ПЕТЪР БЕРОН:

  Регламентът ми е 10 минути. 
  Искам да се спра на въпроса за деполитизацията на армията и на останалите въоръжени сили в България. Като вносител на предложението за тяхната деполитизация, изразявам нашето удовлетворение от взетото решение в тази насока. През последните дни получихме много мнения на граждани, че това е смяна на формата, че преобразуването на досегашните политически офицери в офицери-възпитатели няма много да промени нещата. Аз не мисля така и съм убеден, че едно е да се води политическа пропаганда в армията в този вид, който беше досега, а съвсем друго е повишаването на нейната патриотична закалка, на културното й равнище и на самочувствието й като общонационална институция. 
  За последователното изпълнение на тези решения очевидно ще е необходимо и премахването на веществените символи на партийната пропаганда: петолъчките по униформите - всякакви копчета, токи, кокарди и т.н., да се заменят с лъвчета, да се махнат портретите на партийните вождове от поделенията, да се измени текстът на военната клетва и други такива промени. 
  Когато говорим за партийни символи, остро изпъква нуждата от промени и в символите на държавата. Това е нужно с оглед на сега обсъждания проект за нова Конституция, в който такива промени не се предвиждат. 
  Предложенията, които правя са от мое лично име, но смятам, че изразявам мнението и на голяма част от ръководството на Съюза на демократичните сили. От практиката на демократичните страни се знае, че колкото повече думи от рода на "демократичен", "правов", "народен", "свободен" и при. се включват в името на една държава, толкова по-потиснически е режимът в нея. Затова определянето на характера на държавата като социалистическа в Конституцията смятам, че не е подходящо поради изказаните вече от БЗНС съображения, а и от тези думи, които изброих също няма нужда. 
  Предложенията ми са следните: 
  Названието на страната да бъде само "Република България". 
  Член 1 от Конституцията предлагам да гласи, вместо и част от съдържанието на сегашния член 2: "В Република България цялата власт произтича от народа и принадлежи на народа". 
  Тези неща, които бяха предложени от преждеговорившия от Общонародния комитет за защита на националните интереси смятам за неподходящи, както и всички предложения да се пише, че нашата държава е правова, тъй като това е една абсурдна част от текст. Това би имплицирало веднага, че досегашната държава е била неправова, което е нещо не много приятно за нашето национално самочувствие. Може и да е вярно действително. 
  Второто ми предложение е гербът на страната да се промени, като задължителен елемент остане лъвът в подходящо оформление, а годините се махнат. 

  Третото ми предложение е държавното знаме да остане само трицветно, без герба върху него.
  Държавния химн да остане без двата куплета - "кръпки", прикачени му от Методиев и Джагаров. Смятам, че съображенията са ясни, даже и колониите нямат названието на столицата, на митрополията в техните песни, които изпълняват.
  Националният празник да не бъде повече 9-и септември, а 3-ти март. Има и други предложения за дата на национален празник, но моето лично мнение е, че 3-ти март е най-подходящата дата, тъй като тогава беше възстановена българската държавност.
  Държавният глава да се нарича "президент" и да се избира от целия народ.
  За преки избори при последното проучване са се изказали не 88% както се каза, но все пак 80,4% от запитаните.
  Между другото, още една поправка на човека, който говори преди мен. Така нареченият "Общонационален комитет за защита на националните интереси" не стои на 4-то, а на 6-о място в същото това проучване. На първо място, подчертавам, че е "Екогласност". Справка - публикуваните днес данни във в."Труд". Вестникът е пред мен.

КИРИЛ ХАРАМИЕВ:
Прощавайте, аз цитирах това, което беше показано по телевизията по "Панорама".
 
Моля, аз цитирам това, което е публикувано в печата.
 
Аз говорех за "Панорама".
 
Предлагам освен това незабавното премахване на съоръженията от бодлива тел, издигнати от няколко километра от държавната ни граница. Милионите метри бодлива тел, аз съм ги изчислил приблизително колко са, и хилядите бетонни колове, за които беше пропиляна немалко народна пара, могат да бъдат предоставени на населението, което ще ги прибере и ще ги използува за стопански цели.
Тази ограда е позор за нашата страна, остатък от минали времена и е огромна пречка за граничното население. В това имах възможност да се убедя вчера в Петрич. Там направих и други наблюдения за отношението на местното население към този граничен режим.
Във връзка с новия паспортен режим е необходимо премахването и на други остатъци от досегашния ред. Откритите листове за посещение на гранични зони - също един позор за нашата страна, както и някои други не много правомерни наредби, като Наредбата за жителство, Наредбата за продаване на имоти само чрез народните съвети. И да се направят и някои други промени, на които ще се спра по-късно.
Благодаря ви.
 
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
Благодаря на доктор Петър Берон.
 
Не съм доктор между другото, все ме "докторосват", но не съм доктор ...
 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието