Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

29 януари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  29 януари 1990 година, начало 10:00 часа, край 14:30

    /След почивката/ 

     
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  За съвсем кратко изказване давам думата на йеромонах Христофор Събев - председател на Независимия комитет за защита на религиозните права и духовните ценности. 
   
   ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ:
  Исус Христос казва: "Пазете се от лъжливи пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или от смокини и репеи? Тъй всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове"... 
  Господа, 
  Аз наскоро успях да се срещна със стотици хора, които споделяха откровено с мен своите тревоги. Всички разбират, че досегашната система доказа неефективността си и аз искам да ви обърна внимание на това, че материалната, икономическа криза е само плод, резултат на духовната криза. Тоест на политическата и идеологическата диктатура и тъй нареченото "планово стопанство", или в основата и корена на злото това е концептуалната стратегия. 
  Безспорно е, че сега крайно наложително е да се справим с материално-икономическото кризисно положение на народното стопанство, за да съществува България. Но за бъдещето й трябва да се погрижим отсега за духовното й лечение. Трябва да заложим нови стратегически насоки, нови основи, да положим добри нови корени - тогава и плодовете ще са добри. Да дадем свобода на хората да мислят и да вярват. Да съдействуваме за висок и хуманен морал в духа на христовата любов и тогава да оставим хората да разполагат сами със себе си и със своята собственост. Тогава те няма да сгрешат и в свободната конкуренция съпоставянето на алтернативите ще бъде едно благородно съревнование, за да се прояви по-доброто с цел да послужи на страната ни. 
  Не насилствено и изкуствено наложени стопански планове, а при високо духовно нравствено състояние да се разгърне свободно пазарно стопанство, самостоятелно развитие на свободни и високо съзнателни индивиди, развиващи частния сектор, който гъвкаво, адекватно да отговаря на нуждите на пазара. 
  Колкото до временното правителство, ще си позволя да кажа, че то ще бъде, ако пак ми позволите едно простонародно сравнение, като "спънат кон" при сегашния парламент. 
  Толкова по този въпрос. Моля сериозно да помислите върху това обаче. 
  Накрая преди да дам само за две секунди думата на господин Тони Радков, член на нашия Комитет за защита на религиозните права, ще си позволя своето убеждение, като говоря от името на всички вярващи християни, че само евангелските принципи на любовта и справедливостта ще обновят обществото. Затова именно изискваме и масов тираж на Библията. 
  И пак ще изразя моето благопожелание: "Бог да пази България!" 
  Давам само за две секунди думата, като председател на нашата делегация, на господин Тони Радков, за съвсем кратко изказване. 
  Моля, господин Радков. 

  ТОНИ РАДКОВ:

  Аз не знам дали е толкова кратко това изказване. Нека да бъде поне за 2 минути.
  Господа,
  Аз исках да се обърна, първо, към господин Луканов, който на първото заседание на "кръглата маса" в тази зала изрази своето учудване от твърдото поведение на отец йеромонах Христофор Събев, председателят на нашия Комитет, като исках да напомня на господин Луканов, че той познава само пластелиновата йерархия на Българската православна църква, тъй като лошо представената църковна история го е лишила от възможност, както мисля и всички нас, да научите истинските стойности и това,у което българското духовенство в миналото е дало на нашата нация.

 

Позволете ми да спомена великите отци на нацията: преподобните Паисий и Софроний, отец йеромонах Неофит котленец Бозвели, Дякон Игнатий, блаженият Екзарх Антим, всебългарският Екзарх Йосиф, истинският всебългарски Екзарх Йосиф, който сега след 4 месеца, ще се опитаме да ви убедим и вас да чествуваме 150 години от неговото рождение. Не знам дали това ще ни се отдаде.
Разбира се, и в миналото е имало и недостойни сред представителите на нашето духовенство, но те са били малцина, а и обвиненията към повечето от тях не са напълно доказани. Друга е ситуацията днес.
Говоря само за част от висшето духовенство. Не говоря за българското духовенство. Говоря за част от висшето духовенство и особено за патриарха. Аз съм имал нещастието да работя във ведомството на Българската православна църква.
Искам да ви съобщя за дейностите в Българската православна църква.
Главната дейност на църквата: банкетна. Да, господин Белчев. Тя се изразява в стотици хиляди левове. Аз съм готов веднага да ви предоставя документи - разписки и адреси, за тази дейност. Моля ви да записвате. Извинете, че си позволявам това.
Втората дейност: външна, така наречена "миротворческа" дейност.
В Светия Синод мисля, че уважаваният от мен Неврокопски митрополит Климент, един от най-големите сладкодумници в нашата църква, ще потвърди това.
Втората дейност, за която аз говоря, е свързването с фалшиви международни организации. Изброявам ги: Световният съвет на църквите, Комитетът за евангелските църкви и особено изградената с помощта и на други православни организации от социалистическите страни - Християнска мирна конференция. Годишните влогове в тези фалшиви международни организации, защото в тяхното задължение беше в годините на тотално потъпкване на всички религиозни права, когато представители на повечето от организации от вашата страна на масата, аз няма да казвам имена, участвуваха във всенародното потъпкване на религиозните права, представители на тези международни организации доказваха на международни конгреси, с цената на български валутни левове, и сега са готови да доказват това, пълната религиозна свобода. Аз нямам друга оценка за тях, освен международни сархоши, които ние още продължаваме да храним.
Предлагам още днес да бъде проверено това, което така смело ви казвам. Аз съм готов да ви предоставя документи, филми за банкетната и външната дейност на Българската православна църква. Това се изразява в милиони долари годишно.
Заместник-председател на, защо да не го наречем, коминтерновската организация на Световния конгрес на църквите, е патриархът в сянка Тодор Събев, мога да ви дам и неговия адрес: "Димитър Благоев" 24. Гражданинът Събев е в момента в Женева, заместник-председател на тази организация.
Аз просто не знам как да продължа. Виждам, че всички ходим по въглени.
С тези две дейности се изчерпва изцяло дейността на Българската православна църква, защото освен едно писмо, с което българският патриарх Максим /аз ще намеря усилия още няколко пъти да го нарека с това име/, защото той защити нашият съгражданин Сергей Антонов, но не защити нито един от преследваните българи. Ако ми разрешите, аз искам да задам само един въпрос към българския патриарх Максим:
Редно ли беше, когато целият народ е подтискан, когато има организирано и доказано преследване на религиозните хора в България от всички вероизповедания, той, монахът, който е дал обет за скромност /истинската дума е "нистежание"/, да живее в разкоша, подарен му от управление "Безопасност и охрана", да се вози на два автомобила - една прогресивна "Чайка" и един много хубав "Мерцедес", полуброниран. Аз мисля, че както е казал народът: "От две седалки - на земята".
И сега, позволявам си, защото отец йеромонахът не намери сили да направи това, да предложа на Светия синод на Българската православна църква. Извинявайте, дядо Климент. Аз знам, че Вас са Ви пратили тук да вадите въглени. Но те са чужди въглени.
Предлагам на българския патриарх Максим, на членовете на малкия състав на Светия синод, да повторят това, което направи румънския патриарх - патриарх с много по-малък патриаршески стаж - той просто се извини на своя народ и поиска прошка от своя Бог. Аз не смея да карам нашия патриарх да иска прошка от своя Бог, защото не вярвам, че той е вярващ, както не вярвам, че той е прочел и Библията, което съм готов веднага да докажа, ако той се съгласи на едни разговор, а той не е прочел и ред от книгите, които е написал. Също мога да гарантирам за това. Искам да му задам един въпрос: не може ли той просто да възстанови достойнството на тази номенклатура, която беше създадена то Тодор Живков и да напомни и на всички останали, че съществува начин на едно доброволно отказване от заеманата длъжност. Защото ...
 

Много се извинявам, че прекъсвам, но вече 15 минути минават.
 
Да, казах най-важното.
Извинявам се пред възрастния човек /бележка на стенографката - има предвид Климент/ за това, което заявих с чисто сърце.
Благодаря ви.
   
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието