Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

23 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6,

  23 януари 1990, начало 10:44 часа

   

  /продължение/
   

  ХРИСТОФОР СЪБЕВ: 

  "И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни." 
  Господа, 
  Не случайно цитирам тези евангелски слова. В тъмнота и мълчание лесно се вършат престъпления, шири се зло и подтисничество. 
  При тоталитаризма на Живков грубо бе потъпквана гласността и истината, свободата на словото, на печата, свободата на съвестта, на религията и на духа. 
  Сега ще ви моля да ми простите за откровението, което ще си позволя. 
  Вчера много хора ме запитаха какво търсят на "кръглата маса" тези, които участвуват в потулването на истината за липсата на религиозна свобода у нас, бидейки част от свитата и от обкръжението на тоталитаристите Живков и Балев. Те имаха предвид представителите на мюфтийството и на Синода. 
  Аз се опитах да ги защитя и казах, че те са само в качеството си на наблюдатели, без право да вземат решения. Освен това, че не са се определили на коя от двете страни на кръглата маса стоят - официалната или опозиционната. 
  Веднага бях контраатакуван с въпрос: Защо като председател на вече официално регистриран в Съда Комитет за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности не съм успял да наложа присъствието като наблюдатели и на представители на римокатолическата църква и на евангелските общества? За това ли, че не са регистрирани и нямат право на собственост върху храмовете си в България? Изтъкнаха ми, че те са се държали достойно и че епископите, духовните им ръководители са минали през затвори и лагери. Аз се опитах да защитя тези сега присъстващи наблюдатели от двете официални духовни ръководства отново, но бях остро прекъснат, че досега активно подпомагаха тоталитарната система, твърдейки, че в България е имало свобода на религията пред целия свят. Напомниха ми, че по думите на спасителя, който казва: лисиците имат леговище, птиците - небесни гнезда, а син човечески няма где глава да подслони. Подобно и членовете на Търновския комитет за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности скитаха доскоро бездомни и гладни, бяха репресирани, арестувани, уволнявани, заплашвани, гонени, а в това време в официалните печатни издания висшата църковна йерархия излизаше с декларации против нас. 
  Например в "Работническо дело" от 2 юни 1989 година, в която ни заклеймяваше, а още от 30 март и 11 май 1989 г. се обърна към официалните власти да не бъде регистриран Комитета за защита на религиозните права, като изрази пълно несъгласие с целите и задачите на комитета. Но тъй като едно от основните искания на нашия комитет е да се укрепи църквата и да се гарантира нейната независимост от държавата в съответствие с чл. 53, ал.II от Конституцията, то парадоксално звучеше несъгласието на официалната власт с такова искане. 

  Нашите цели и задачи включват искания, както знаете, за факултативно обучение по основи на религията, библия за всеки дом, болници под ведомство на църквата, радио и телевизионно предаване на светата литургия, прожектиране на религиозни филми, обявяване на Рождество Христово и Великден за официални празници. Още искахме манастирите да не се оскверняват, а да се отделят хотелите и да се изнесат извън тяхната ограда, да се върнат имотите на църквата, в частност Софийската духовна семинария. Освен това едно от нашите искания беше да се даде на изработилите трудов стаж монаси и монахини пенсии, въпреки че за това има забрана във връзка с една инструкция към Кодекса на труда.
  Искахме също така свободно да се извършват религиозните погребения, защото в много краища на страната и досега те не са свободни. Не говоря за определено вероизповедание, а за всички вероизповедания.
  Също да се извършват свободно религиозните шествия и литии.

  Да не се крият хората, когато кръщават децата си, да бягат в далечни краища на страната, където не ги познават, страхувайки се от уволнение, от изключване от учебни заведения, от обществени атеистични порицания от страна на ОФ и т.н. Ние искахме младежите - учащи и военнослужещи, да могат да посещават свободно богослужението в храмовете, без на вратите на тези храмове да ги спират активисти от Комсомола и от ОФ, а също и то задължени за целта учители от учебните заведения.


За жалост българският Синод и административният комитет по вероизповеданията, който стои над него и го командваше напълно, го манипулираше, забраниха диалога, който журналистите от радио София предложиха в началото на декември 1989 г., и ръководството на радиото в лицето на господин Александър Владков също не разреши този диалог.
Нашето ръководство на Комитета за защита на религиозните права обърна внимание за политическите статии в църковен вестник и духовна култура и ми предадоха броя от 11 ноември 1987 г., който е в мен сега. Тази цяла първа страница е посветена на Великата октомврийска социалистическа революция, а не се писа нищо за избитите и затворените по време на култа към личността в братска Русия стотици хиляди епископи, свещеници и дякони, и обикновени вярващи.
Ще напомня, че нашият комитет излезе с декларации и комюнике от 2 април 1989 г., което се разпространи в много европейски държави и в частност с моето пътуване сега и обърнахме внимание, че трябва да се промени уставът на Българската православна църква. Защото член 16 от устава, където се регламентира, че при избор на патриарх участват 4 висши представители на светската власт, е в разрез с 30-то правило на светите апостоли. Епископ, който си послужи със светските власти и чрез тях получи власт в църквата, да се низвергне и отлъчи.
Аналогично звучи и трето правило на Седмия вселенски събор и пето правило на Ладикийския събор.
Впрочем този устав беше изработен под силното давление на съветската атеистична власт от 1950 г. нататък. Затова се наложи да подаде оставка екзарх Стефан, който защитаваше правото на църквата и т.н. и се сложиха угодни вече на тоталитаризма хора.
За жалост и при избор на митрополити се хвърлиха съмнения при техния избор, тъй като епархийските избиратели не са избирани от почти 40 години. В подкрепа на това наше комюнике ще посоча изявлението по "Дойче веле" на професора по каноническо право в Духовната академия отец Радко Поптодоров, който се изказа именно по тези въпроси и по нашите тези.
Критикувахме Синода още през март, че вече 36 години не се свиква църковен народен събор, а по Устава на Българската православна църква такъв трябва да има на всеки 4 години. Това е нежелание за неотчитане пред нашата религиозна общественост. Именно за това пълно послушание към системата на Тодор Живков.
Аз бих искал да подчертая, че много стари митрополити като великотърновския митрополит Стефан, като неврокопския митрополит Климент са избрани отдавна, т.е. преди да станат тези нарушения на каноните и никой не ги обвинява, че са поставени от атеистична и тоталитарна власт. Тях никой не ги упреква, че са живковисти. Но тези, които са скоро избрани - от едно 18 години насам, за тях вече категорично можем да твърдим това нещо. Имаме и разполагаме с материали и доказателства, взети от работещи в Синода хора.
Ние, членовете на Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности, смятаме като изход от духовната криза:
1. Поставяне на въпроса за статута и състава на административния комитет по вероизповеданията към вашето министерство, което досега се прояви като репресивен орган, съставен от двойнствуващи атеисти, които имаха неограничена власт върху религиозните вероизповедания.
Няма нужда да говоря, че те имаха и много силно отношение към преименуването, с тези неща, които предизвикаха известна криза в страната.
Ние предлагаме ново негово определение като координиращ орган между държавата и религиозните общности като една комисия, съставена от вярващи и верую търпими граждани със статут към Народното събрание.
2. Предлагаме нов закон за изповеданията. Не такъв проект, какъвто е изработен от досега действащия административен комитет по вероизповеданията. Защото е една козметика. Аз разполагам с този законопроект и нищо съществено не се дава за едно свободно развиване на религиозните изповедания.
Ние искаме да бъдат отменени такива антидемократични и дискриминационни членове, до 12, от закона за изповеданията, по който светската атеистична власт, председателят на Комитета по вероизповеданията може да уволнява свещенослужители, независимо от становището на църковното ръководство. Дали са съгласни или не - това няма значение.
3. Искаме отменянето на чл.20 от Закона за изповеданията, където се казва: възпитанието и организирането на децата и младежта се извършва под особените грижи на държавата и извън дейност на изповеданията и техните свещенослужители.
За националното укрепване на България свещенослужителите трябва да участвуват при възпитанието на младежта и учащите се за патриотичните възпитания, в християнски дух, в морал. Иначе ще стане една напълно безнравствена нация, както виждаме престъпността на младежите стана огромна.
Искам освен това чл. 21 от Закона за изповеданията да бъде отменен. Там се казва: изповеданията като религиозни общности не могат да откриват болници, сиропиталища и други подобни заведения. Няма да ви посочвам, че във всички европейски страни такова нещо е недопустимо в цивилизования свят. И сега дори в Съветския съюз се отстраняват тези пречки за едно свободно развитие на религията.
Няма да ви говоря също за членове 22, 24 от Закона за изповеданията, които ограничават външните връзки на изповеданията с подобни религиозни организации извън страната, или пък за чл.7 от Закона за изповеданията, който досега не разрешаваше практически извършването на религиозни процеси.
Искаме да отменят членове 38 и 39 от Конституцията, според които е задължително комунистическото възпитание на младежта. Подчертавам, че не съм против това или онова възпитание на младежите. Искам изрично да не се злоупотребява или да не се допусне суфизъм, когато се интерпретират думите ми. Тук се касае да не е задължително. Наблягам на тази дума, да не е задължително, а факултативно да бъде това обучение, по желание на хората. Идеология не бива да се налага насила. Иначе пак ще бъдем в сферата на тоталитарната система.
Искаме отмяна на ал.1 от чл.53, според която е разрешена само антирелигиозната пропаганда, но не и религиозната пропагандна.
Искаме да се махнат позорните табели "Забрана" в митници и над копирни машини, където се сравнява религиозната литература с порнографската.
Искаме да се разрешат религиозните погребения и да се оправят гробищата в страната, които се намират в позорно състояние, и това не отговаря на нашите представи, че сме цивилизована страна.
Искаме да се даде свобода за дейност на религиозните организации и да се разкрепости духовната сфера.
Аз ще си разреша накратко да изразя и едно такова становище. Трябва да се съчетае с пристъпването към подобрение на икономическото положение на народа. И тъй като ние впрочем не можем да стоим, като вярващ човек аз не мога да остана безразличен, когато народът страда поради икономическа криза. Предложението е да се пристъпи към свободно пазарно стопанство, в което да се чувства аграрната доминанта, плюс леката промишленост и туризма. Беше фикс идея да правим България индустриална страна. Това беше фикс идея. Също фикс идея беше, че ще победим природата. Ние видяхме докъде стигнахме. Да се върне любовта на хората към земята , която им отнеха някои хора. Тази любов трябва да се гради наново. България може да има бъдеще само като аграрна страна с християнски традиции, с религиозни традиции, с морал и с природосъобразен начин на живот.
Аз съм против изкуствените торове и т.н.
Но това са подробности.
Накрая се обръщам с пожелание за свобода, за достойно участие на вярващите в страната от всички религиозни вероизповедания при висок религиозен морал в изграждане на бъдещата демократична България като член на цивилизованото европейско общежитие.
Накрая искам да кажа, че господин Петър Кънев може да каже няколко думи, ако обаче му разрешат, но мисля, че нямаме вече време. Т.е. разполагаме с материали, които подкрепят всички наши тези - и вестниците, и другите подобни материали, киноленти от живота на Синода, изповеданията и т.н. и можем да ги предоставим на печата за популяризиране.
Благодаря за вниманието и прощавайте.
 

Благодаря на отец Събев. И както се уговорихме да прекъснем.
 

Дали да правим сега прекъсване или да чуем още двама от ораторите и тогава да се посъветваме, другарю Желев, защото аз пак съм принуден да повторя предложението в 13,30 ч. най-късно да прекъснем днес заседанието? Да чуем двама оратори, ние да се опитаме с вас да направим едно обобщение, мисля, че ще бъде в рамките на справедливото разпределение на времето.
 

Добре. Само че аз ще настоявам в регламента да бъде.
 

В рамките на 10 минути.
 

Много моля, защото имаме предвид след като свършим да поставим други въпроси.
Има думата председателя на Националния съвет на Отечествения фронт Живко Живков.

 
 
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието