Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

18 януари '90, първо заседание
1 2 3 4 5 6

 

Подготвителни преговори

между делегации на ЦК на БКП, ПП на БЗНС и народни представители от една страна и делегацията на СДС

НДК, зала № 6

18 януари 1990, начало 10:00 часа, край 11:55 часа

  /продължение/

  ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ: 

  Граждани, малко ми е неприятно, но бих искал да напомня, че ние по същество продължаваме разговорите, след като вече сме решили да ги прекратим. Моля да ме извините, смятам за неуместни някои забележки на гражданина Луканов. Например да не говорим от името на народа. Аз имам чувството и увереността, че именно от името на народа съм дошъл тук. И моля до доказването на противното това право да не ми се отнема по какъвто и да било начин, да не се оспорва. Просто няма да позволя. 

  И второ, ние не сме се били още легитимирали. Кой ще даде легитимациите и кой ще ги завери? Бих искал да знам. 
  Благодаря за вниманието. 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Може би да реагирам веднага и др. Даскалова иска думата. 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 

  Много се извинявам, предоставя се думата на Петър Берон. 

  ПЕТЪР БЕРОН: 

  Вероятно нашата легитимност ще бъде подпечатана по време на изборите. Но аз искам да обърна внимание на друго обстоятелство. Кое навява у нас подозрение, че има някакво съзнателно протакане на решаването на тези въпроси? Вероятно има и обективни трудности, но просто, седейки тук и гледайки тези хора около масата, аз виждам две категории хора: от едната страна са хора, които са си взели отпуските и общо взето тяхното отсъствие от работа не е от такова голямо значение за страната. Но, от друга страна, виждам високоуважавани и високопоставени хора - академици, министри и пр., - за които всяка минута би трябвало да бъде ценна. И просто не мога да си представя как вече на две заседания толкова много от тези първенци на нашата страна по служебно положение, пък някои от тях и по личните си качества, губят по цяла една сутрин за решаване на един въпрос, който по всеобщо наше убеждение би могъл да се реши още много преди започването на тази "кръгла маса", тъй като той е поставен преди два месеца, а не е поставен преди пет дена. Така че не решаването ми не оказването, дето се казва на натиск от страна на всички тези влиятелно хора върху тези, които могат да го решат... Може ли един Филип Боков, който е чиновник в тази държава, да не бъде принуден да се съгласи с това наше решение. Това никой не може да го повярва. Смехотворно е да се твърди такова нещо. 

  Аз също така искам да обърна внимание около голямата сериозност на въпроса, поставен от доктор Тренчев, за положението в провинцията. Тези хора в различните наши градове и села, които са вече групирани, които са създали секции на Съюза на демократичните сили, или пък отделни секции на неговите поделения, са много зле третирани на места от местните административни и партийни власти. Като се прибави и доста голямото, хайде да не казвам информационно затъмнение, но информационен недостиг, който е налице съвсем безспорно, аз бих помолил делегацията на официалните власти, която има възможност да въздейства върху своите поделения, у които е и ножът, и хлябът из цялата страна, да излезе с една декларация, с която настойчиво да призове, ако не да нареди, но да призове народните съвети, партийните комитети, тези, от които зависи във всичките тези градове да третират местните поделения на СДС по същия начин, по който се третират централните му ръководства тук. Ние нямаме оплакване от нашето третиране тук, освен протакането. Обаче много от нашите поделения са извънредно зле третирани, просто на тях трябва да им се предоставят условия за нормална работа, някакви клубове, нещо, в което да може да се работи. 
  Благодаря ви. 

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Преди да дам думата на акад. Сендов, който отдавна чака, Кошлуков иска да каже няколко думи.

  ЕМИЛ КОШЛУКОВ:

Бих искал да взема отношение пряко по въпросите преди да минем по първата тема, тъй като май започнахме вече. Смятам някои от аргументите, които приведе отсрещната делегация, за неоснователни. Например това, че за 24 часа трябва да се решават тези проблеми. Ние сме ги поставили от месец вече. Ако те са оставени за последните 24 часа, вината не е наша. Но се забелязват някои доста тежки процедурни нарушения. Процедурата беше договорена и подписана от нас. Това е изгонването на нашите представители от телевизията. Употреби се думата "контрол". Контрол беше упражнен от страна на един единствен човек – Филип Боков, който реши какво да прави. А ние по същество искаме приоритетен глас. По същество това е една редакторска работа в телевизията, изразиха точно това становище. Искам да напомня, че Късметски, този, който завежда "Вътрешна информация", отказа изобщо да предаде репортаж. И беше необходимо доста остро заседание на Съюза на демократичните сили с него, за да го убедим, че това е в процедурата и той трябва да го направи.

На първата среща, която беше определена като среща на "кръглата маса" с определени делегации, аз изведнъж с учудване забелязах, че се превърна в пресконференция на Комсомола или може би митинг - не схванах точно какво стана. Освен това мисля, че се смесиха две теми. Става въпрос за договорени репортажи извън дискусии, извън обсъждания според мен на "кръглата маса" и отделно за радио- и телевизионно време. Аргументите за необходимостта от такова бяха приведени, няма да се спирам.
Искам да напомня само, че бюлетинът на Съюза на демократичните сили излиза и той ще бъде разпространен. Освен това по силата на процедурата ние имаме право на заявления и ще ги направим по масмедиите, които счетем за добре, ако не се откаже от официалните, разбира се. Смятам, че да се върви към един конструктивен диалог, все пак трябва да има някакво осведомяване на самите хора. Ние, специално Федерацията на независимите студентски дружества, не претендираме да изразяваме мнението на всички, но сме излъчили два телефона по радиото и телевизията, на които получаваме всякакви видове мнения по "кръглата маса". Непрекъснато звънят. Едно от най-честите питания е: какво става там, защо се криете? Хората се съмняват, че се водят преговори зад гърба им.

Бих искал да обърна внимание само на още един въпрос. Много начини има да се излъже публиката, аудиторията, по журналистически при това. Единият от тях е, като се каже или просто се заобиколи. Затова е много важно как ще се отразяват събитията.

Що се отнася до преследване на представители на опозицията в страната, вие поискахте конкретни факти. Първият секретар в моя роден град - Пазарджик, на общинския комитет има изявления, които са документирани от местния клуб "Демокрация", ако ви интересува тази тема. Но това е предмет сигурно на следващи разисквания.
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Емиле, по-кратко моля. Има думата акад. Сендов.  

  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

Уважаеми колеги, аз смятам, че воденето на "кръглата маса" предполага уважение и доверие на тези, които са седнали около нея. Аз смятам, че българският народ показа зрялост, показа политическа култура при тази криза по националния въпрос, която всички ние преживяхме и се придвижиха огромни маси от едно място на друго. Няма да говорим кой ги е придвижил, как ги е придвижил, какви са били мотивите, организаторите и т.н. Но все пак не стана нито един инцидент. Нямаше убити, нямаше ранени, даже нямаше и съобщение за пътни катастрофи и т.н. Аз смятам, че с решаването на политическите си въпрос.

Аз виждам много висок потенциал в тази "кръгла маса", но кръгла е масата, защото всички са равни. Някои ме питат: как може правоъгълната маса да се нарича кръгла? Искам да ви успокоя, че в математиката има една наука топология, която не различава кръга от квадрата, защото може квадратът да се раздуе до кръг. Така че това математически не е толкова страшно. Важното според мен тук е да има доверие в двете страни и във всички участници. Ако има съмнение, че някой не е достоен да му се даде доверие, това нещо трябва отделно да се дискутира. Но тук на масата ние трябва да бъдем равни, с равно доверие.

Разбирам, че представителите на Съюза на демократичните сили са по-изнервени, тяхното състояние е по-трудно в много отношения. Смятам, че всички технически въпроси - тук искам да подкрепя не защото работя в академията, а защото беше прав доктор Петър Берон, - че техническите въпроси трябва да се решават извън "кръглата маса", за да може тук като седнем, да се занимаваме по същество. И аз ще помоля, докато не се решат тези въпрос действително, ние да не сядаме около масата, тъй като и малко олекваме не само пред нашия народ, а и пред целия свят, защото цял свят ни гледа сега /дали заслужаваме или не, това е друг въпрос/, но цял свят гледа "кръглата маса", понеже във всички социалистически страни това нещо става. Аз съм много обнадежден от това, че основната идея е да се направи един мирен преход от тоталитарната към демократичната система. Не трябва да се обвиняват хората, седнали около тази маса, че те защитават тоталитарния режим. Напротив, те са седнали тук, защото искат да се направи този преход. Но трябва да се има предвид, че една сложна система преминава от един вид система към друг вид система. Самият ваш лозунг "мирен преход" означава не разрушаване и унищожение на всичко, както стана в Румъния, и след това съграждане. Аз много харесвам тази формулировка "мирен преход", но мирният преход изисква мирни средства, иска и повече време. Но той не дава жертви. Това е нашият български път, който ние показвахме, че сме в състояние да го правим с този изключително остър национален въпрос. Ние направихме това без нито една жертва. Аз смятам, че обвинение, че някой подкрепя тоталитарния режим тук около тази маса, е несъстоятелно, но че тоталитарният режим не може да се премахне за един ден с мирни средства - по това също трябва да сме съгласни. Има трансформация от една система в друга система. Социалните системи са много по-сложни от биологическите системи.

Затова първият ми призив е: нека да се уважаваме като хора, нека да се уважаваме като партньори. И аз съм сигурен, че около тази маса има не само две мнения, има десетки различни мнения, но трябва да си вярваме, че всички сме дошли тук с добри намерения. Иначе няма смисъл да разговаряме. Благодаря.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието