КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

15 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

15 март 1990 г., начален час - 10:05

   /продължение/

   ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

  За дневния ред на следващото пленарно заседание на кръглата маса се предлага, както се договорихме миналия път, понеделник, 19 март, също от 15 часа, по същите съображения, за които току-що стана дума за средствата за масова информация 
   
   ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ:
  За 17 часа беше уговорката. 
   
   ПРЕДС.АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:
  Да, но нали преди малко предложих 15 часа, защото средствата за масова информация искат време да. могат да се подготвят. Ако уважим този аргумент, би трябвало да го спазваме по някакъв начин. За нас е удобно от 17 часа. Но тук другарите ме информират, че се поставя въпросът от средствата за масова информация. Ако ние решим, разбира се, да не се съобразим с това, няма никакви причини да направим срещата от 17 часа. 
  Но най-напред да ви напомня още един път въпросите за понеделник, а след това ще уточним часа. 
  Предложение на контактната група за споразумение по законопроекта за изменение на Конституцията, законопроекта за политическите партии и законопроекта за избори за Народно събрание. 
  Това е дневният ред, който се предлага за понеделник. 
  Какви съображения има?
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Аз съм съгласен а това. Ние сме разговаряли на заседание за дневния ред. Смятам, че това са най-спешните въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. И никой от нас не възразява за такъв дневен ред. 
  Бих помолил следващото заседание да не бъде в четвъртък, тай като една част от нас ще отсъстват от България и просто ние няма да можем да участваме. Ако не възразявате, това да стане следващия понеделник, на 26 март, с предложението да се даде предимство отново на същите въпроси, ако не сме ги  решили. Става дума за законопроектите, тъй като те са най-спешните, най-важните. И след това да направим отново заседание на кръглата маса по икономическите въпроси.

   ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

  Нашата делегация няма възражения, тъй като това би дало възможност на експертите да работят по-добре. От това зависи качеството на проектите, които ще бъдат изработени.
   

   ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ:

  В такъв случай може би една малка промяна. На заседанието в понеделник можем да се договорим по меморандума, който беше по-спешен въпрос. Това няма да отнеме много време. Що се отнася до дневния ред, тук има малка поправка. Работната група не е готова с проекта за Избирателния закон. Така че контактната група предлага само да се представят становищата на делегациите по въпроса за изборите и да се намери евентуално при добра воля политическо решение на въпроса какви
  избори и за какво Народно събрание ще правим, за неговия мандат и евентуално за датата. Между впрочем това безкрайно много ще улесни работата на работната група й оттам и на контактната група, тъй като ясно е, не може да бъде ясно за какъв
  избирателен закон ще стана дума, тъй като не е ясно какао точно ще избираме. Би трябвало да се уточни статутът и мандатът на Народното събрание, което ще избираме.

   ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

  Бихте ли формулирали още един път вашето предложение за точка трета?

Предложението за точка трета е да се изложат становищата на двете страни и на участниците в кръглата маса по въпроса за статута и мандата на Народното събрание, което ще избираме, евентуално датата на изборите и постигане на някакво предварително политическо решение по този въпрос, на което да стъпят в своята работа работната група и контактната група.   Другарят Боков иска думата.   Аз имам само една такава бележка по последното предложение. Въпросът за избирателния закон е доста сериозен и не съм сигурен доколко ние ще можем да намерим решение в рамките на една обща дискусия на кръглата маса. Може би ще бъде по-целесъобразно отсега до понеделник с този проблем да се занимае контактната група, която не се е занимавала с него, доколкото знам, да видим там доколко са близки позициите и доколко са непримирими противоречията и едва тогава да докладваме на кръглата маса. Мисля, че този подход ще бъде по-правилен и ще ни лале възможност да постигнем по-лесно решение.   Господин председателю, понеже аз работя в делегацията на СДС по въпросите за изборите и условията във връзка с тяхното провеждане, не споделяме становището на г-н Боков. Работната група и контактната група, които ще работят във връзка с изборите, е важен и съществен въпрос. И той е най-кардиналният. Щом ние приемаме, че най-рационалният път към демокрацията са изборите, за да не се въртим на едно и също място, естествено, че работната група не може да не даде готови рецепти на кръглата маса, ще решим основния въпрос чрез дискусия, не безплодна, дискусия по въпроса за датата на изборите. Ние все още не сме се споразумели по датата на изборите. Но преди всичко какви избори. Г-н д-р
Желев изложи в няколко свои изявления, включително и на митинга във Варна и в Пловдив, че ние държим, че е особено много важно и сега обръщаме внимание на вашата делегация, тези дни да помислят, не в работната група, водачите на делегацията, че става въпрос не въобще за избори, а за избори за Велико Народно събрание, за Учредително събрание. Становището на нашата делегация, на СДС е, че без основно разграждане на системата и ново изграждане на демократична система не може да стане с едно изменение на Конституцията, към което вие насочвате, и то многократно вече с ваши изявления. Това може да стане само чрез една нова Конституция, която да сложи началото на един нов период ю нашата история. И заедно с това и особено не само защото контактната група и законите, които са готови, не Законът за изборите и Законът за партиите ще реши въпроса.  
Искам да привлека Вашето внимание да не обсъждаме въпроса по същество.   Не, не го обсъждаме, искам само да обърна внимание върху следното. Не юридическите и правови гаранции за равнопоставеност, за равни избори, а става въпрос за условията, които да гарантират такава равнопоставеност. Затова ние имаме няколко съображения, които ще изложим в понеделник.   Разбира се, това е Ваше право. Вие ще получите тази възможност, никой не може да ви я отнеме, само ви моля сега да не започваме дискусията по този въпрос...   Затова Ви призовавам и специално, понеже г-н Боков поиска думата чрез Вас...   Аз допускам, че Вие не сте разбрали другаря Боков.   Много добре разбрах той иска проектът за Закона за изборите да отиде в контактната и работната група.   Ние точно това сме записали на миналото заседание, че на следващото заседание в понеделник ние ще обсъждаме предложенията на контактната група по трите закона.   Но аз разбрах, че той прави ново предложение.   Няма ново предложение. Това е договорено на миналото заседание.   Може ли, другарю председател?   Може, разбира се.   Моето предложение беше контактната група през периода от сега до понеделник, когато, разбира се, такава дискусия ще се състои, да обсъди въпроса и да изясни какви са различията, по кои проблеми можем да постигнем съгласие, по кои не можем. Това беше моето предложение. Аз не разбирам защо са възраженията да не се обсъжда въпросът в контактната група.   Нашето становище е да разискваме тук на пленарно заседание по този важен въпрос, който по мнението на нашата делегация е въпрос над въпросите.   Нали затова се събираме в понеделник, господа! Едното не изключва другото. Това е дневният ред на нашата кръгла маса в понеделник.   Бих искал аз да взема думата. Ние имаме определено становище Не възразяваме в контактната група да се обсъжда въпросът. Тук отново ще се обсъжда на пленарното заседание. Сега няма нужда да се противопоставят едното на другото.   Естествено, че е така.   Искам нещо да добавя към дневния ред за понеделник. Беше определено за днес, но явно няма време. Става въпрос за другите работни групи. Нека в понеделник окончателно да уточним, пак по предложение може би на контактната група, както съставите, така и графика на тяхната работа по съответните проблеми по изпълнение на политическото споразумение.   Да, не възразявам, обаче ако съм Ви разбрал добре, Вие предлагате решението по меморандума да не се обсъжда в по-следващия понеделник, а да се включи в дневния ред за заседанието в този понеделник.
Има ли възражения така да приемем дневния ред, плюс меморандума? Няма. В такъв случай да смятаме, че дневният ред на днешната дискусия е изчерпан.
Прощавайте, още един път искам да уточня часа, за да не стане недоразумение. Държите ли на 17 часа или сте съгласни за 15 часа?  
15 часа.   Да, в понеделник в 15 часа. Благодаря ви.
 
Край на заседанието на Националната кръгла маса от 15 март 1990 год., с начален час 10:05.
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието