КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 март 1990 г., начало 15:15 часа

   (продължение)

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря на тримата представители на Радикалдемократичната партия - Елка Константинова, Михаил Неделчев и Александър Йорданов, които говориха в рамките на тези 6-7 минути. 
  Давам думата на независимия народен представител Любен Кулишев. 
   
   ЛЮБЕН КУЛИШЕВ:
  Благодаря Ви, доктор Желев. Бих искал да споделя казаното за голямото значение на документите, които току-що подписахме, с една само добавка, че значението на тези документи подлежи на непрекъснато доказване. И именно ние, събралите се около тази маса, носим най-голяма отговорност в хода на нейната работа да се докаже какво е значението на приетите документи. 
  Във връзка с това има един въпрос, който някак си беше отминат в документите, а и в изказванията, но който буди струва ми се доста основателна тревога. Става дума за фактора време, под чието напрежение ние се намираме. Всъщност в документа за политическата система е поставен един възлов въпрос. За пръв път се постига съгласие за свободни и демократични избори, които да се проведат до края на текущото полугодие. Това означава, че дотогава ние разполагаме с три месеца и половина. Но това не са три месеца и половина, а много по-малко, ако имате предвид, че предизборната кампания, а и известно време преди това, едва ли може да се счита за време, когато ще може да се върши някаква сериозна работа за решаване на въпросите, с които ние се занимаваме. 
  Мен ми се струва, че в това отношение ние трябва да обърнем особено голямо внимание и там контактната група имат много голяма отговорност да подготвят такъв календар, който да даде възможност всичките задачи, пред които сме изправени, да бъдат решени в съответния срок. 
  Това поставя и един друг въпрос - въпроса за спиране на работата на кръглата маса. Аз няма да се връщам на този въпрос кой носи отговорност за това няколко седмично прекъсване. Вероятно приноси за това се появиха от разни посоки. Но има един въпрос, който трябва да имаме предвид, като държим сметка за голямата сложност на въпросите, които решаваме. Невинаги даден въпрос може веднага да бъде решен. И желателно е, когато ние се изправим пред някоя голяма трудност, да не спираме цялата работа на кръглата маса, а да продължаваме работата по целия фронт на въпросите дотогава, докато може да се намери решение на съответния въпрос. Мен ми се струва, че в това отношение двамата съпредседатели биха могли много да допринесат. 
  Аз бих искал само да добавя, че това, което днес се постигна, дава надежда както, че ще бъде продължен и доведен до успешен край мирният преход към демократизация в нашата страна, така също, че тази кръгла маса ще има да играе важна и голяма роля в този процес. Благодаря ви.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Благодаря на господи Кулишев. Следващият, който се е записал, е Васил Петров от Федерацията на независимите студентски дружества.  

   ВАСИЛ ПЕТРОВ:

  Господа, смятам, че подписването на тези три изключително важни документа днес е победа на демократичните сили в България, победа, за която не малък принос има честната гражданска позиция на студентите и свободните им волеизлияния през последните две седмици. Тази победа е начело на края на тоталитарната ера, чийто край ще се увенчае със свободните избори за Велико народно събрание.
  Бих искал да кажа и няколко думи по повод на широкото тълкувание на думата политическа дейност и политика, което визираше изказването на Кръстьо Петков. Съжалявам, че го няма тук. Не бих искал да навлизам в дълбок етимологически анализ на думата политика, която произхожда от гръцката политело, но не мога да не дам едно пояснение към широкото тълкуване на думата. Тя означава именно обясняване на основните политически права на гражданите, а това означава, ако говорим за едно истинско демократично общество, правото на избор. Трябва за всеки български гражданин да стане ясно, че този най-демократичен механизъм е истинския регулатор на цивилизованите общества и политическа дейност. За това за нас издигането на политически кандидатури за Народното събрание е същността на политическата дейност. Федерацията на независимите студентски дружества няма да издига свои кандидатури на изборите, което означава в правния смисъл на тълкуванието на думата политическа дейност, че нашата организация не е политическа организация. Благодаря.

Благодаря. Има думата госпожа Емилия Масларова от Демократичния съюз на жените.   Благодаря ви. Аз искам да изкажа нашето задоволство и да се присъединя към всички, които се изказаха досега, относно това, че ние действително днес успяхме да направи една реална крачка по пътя на демокрацията. Струва ни се, че днес българинът ще отрони първата си въздишка на облекчение, след като на кръглата маса вече се постигат някакви реални резултати. И тъй като работата на кръглата маса е особено отговорна, работа, която очаква целият народ и всички ние декларираме, че сме застанали около тази кръгла маса в името на добруването на нашия народ, на неговото демократично и прогресивно развие, искаме да подкрепим изказаните становища по повод на това, че ние трябва да излезем с декларация по повод на националния въпрос. Дали това ще бъде същата декларация, която споменаха тук, или ще бъде друга - това е един проблем, който стои пред цялата страна, пред целия ни народ и ние сме отговорни в този много важен момент. Демократичният съюз на жените вече прие такава декларация, която беше подготвена от жените от Благоевградския регион, имаме определено становище и се присъединяваме към този въпрос.
Освен това горещо поддържаме вече двукратно поставения въпрос от Независимите професионални синдикати относно обявяването на меморандум по повод на стачната вълна в нашата страна. Ние изказваме становище, че явно ни предстои не само да надничаме в икономическите и социално-икономическите проблеми, а те са едни сериозни проблеми, които т трябва да се решават. Считаме, че стачките са законно право, че те с право се поставят и хората с право ги извършват, но това е крайна мярка. И за да можем действително жените свободно да пазаруваме по магазините и да има с какво да храним децата си, редно е кръглата маса да се ангажира по време действително когато тя тече да се вземат мерки относно стачната вълна. Това ще бъде двустранен процес, тъй като ще стимулира и нас, участниците на кръглата маса, да не правим такива големи прекъсвания, каквито правихме до този момент, като ще бъдем отговорни и ще дадем съответно не добър пример в това отношение. Благодаря ви за вниманието.  
Благодаря и аз на Емилия Масларова. Давам думата на господин Милан Дренчев - представител на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков".   Уважаеми участници в кръглата маса, ние днес действително подписахме един много важен документ. Въпреки своите неточности и непълноти, той дава основа, върху която могат да се вземат решения с голямо значение за нашия обществен, политически и икономически живот. Ние досега говорихме само че трябва нещо да се направи. Нека отсега нататък да кажем: да правим това, което трябва да се прави. Нека отсега нататък поставим на тази кръгла маса конкретно въпросите, които трябва да се решават, а те са, първо, политически. Колкото и да е неприятно на нашия народ това, който изнемогва икономически и нищо не сме направили за неговото подобрение, но без политическо разрешение на някои наши проблеми ние не можем да минем към икономическите основни реформи. Затова нека, първо, поставим въпроса своевременно, без закъснение да излезе Законът за политическите партии, защото ние говорим за свободни и демократични избори. Кога ние ще видим дали тези избори са свободни и демократични, ако нямаме закон за политическите партии?
Второ, незабавно да имаме избирателен закон. Той също е свързан с демокрацията. Ние говорим за подготовка на избори и агитация, но още нямаме закон, върху който да се опрем, за да действуваме и работим за осъществяването на една действителна демокрация.
Аз мисля, че ние трябва незабавно да пристъпим към конкретни решения. Нека мине времето един път завинаги с пожелание и както казах това, ще го повторя, че трябва да правим нещо, а трябва конкретно да правим нещо. Ако ние се забавяме, както досега, което смятам, че няма да бъде, нашето стоене тук е неоправдано. един път завинаги трябва да разберем, че нашият народ очаква бързи действия, без много спорове и без много разтакане по нашите решения.
Аз смятам, че този документ не е победа на тази или онази страна, това е едно общо, разумно постижение, осъзнато от всички ни, че това беше една необходимост. Ако ние не осъзнаваме сега, че това е една необходимост, то резултатите няма да бъдат добри. А след като се знае, че е необходимост, всички ще вървим по един път, за да стигнем до едни благоприятни решения.
Но бих искал да завърша с един по-тежък и по-сложен въпрос. Тук се постави въпроса за четене на декларация, която разглежда националния ни въпрос. Аз смятам, че националният въпрос е най-трудния и не по-малко важен от всичките. Той е една рана, която е отворена и която може би десетилетия ще има своите следи и кървене. Нека също се погрижим за създаване на някакъв закон, не друго, закон по етническия проблем. Скоро бях свидетел на един разговор по този въпрос. И за съжалявам, че тук няма мюфтията, който е длъжен да вземе отношение, не сега, но когато се постави въпросът. Това е нещо много тежко и ние тепърва ще има да се изправяме не с декларации, а трябва да се включи този въпрос и на място, където има етнически малцинства, и то на отговорни хора и да се помисли час по-скоро как да се регулират тези отношения между етническите малцинства и нашия народ като форма за единство на нашата нация. Има опасност при това положение да се създават доста неприятни неща по етническия въпрос. Не искам да смятам, че това нещо е непреодолимо, но трябва да се вложат много ум и старание за неговото разрешаване. Благодаря.  
Благодаря на господин Милан Дренчев. Има думата да направи изказване господин Росен Карадимов - представител на Българска демократична младеж.   Благодаря на водещия. С пълно уважение към неговите председателски функции, аз следих как се подаваха заявките за изказвания, бих помолил за в бъдеще, това е писано и в процедурните правила, единият водещ да не си позволява да определя поредността на изказванията от другата страна на масата, както се прие, че има такава.
С огромно задоволство от делегацията на Българска демократична младеж, първоприемник на Димитровски комунистически младежки съюз, подписа настоящите материали с ясното съзнание, че масата най-после започна върши своята конкретна работа и с чувство на изпълнен дълг към българския народ, който ни гледа. Подкрепям изцяло материалите с ясното съзнание, че в тях има доста непълноти и се надяваме, че именно тук тези непълноти ще бъдат запълнени с приемането и разглеждането на закона за политическите партии и закона за изборите.
Най-важното според нас в този момент, както и според повече от участниците в кръглата маса, това е мирният преход към едно демократично общество. Настоящите материали обаче, колкото и важни да са те като продукт от работата на кръглата маса, ние приемаме само като условие и като една абсолютна необходимост, за да преминем към действителните, жизнени важните за българския народ, а и за голяма част от младите хора, които ние представляваме неща, а именно икономическите въпроси.
Що се отнася до конкретните споразумения, които са постигнати, за съжаление в тях все още не е прецизирано понятието за политическа партия, политическа организация и обществена организация. Говори се за правата и задълженията на тези формации, без да имаме ясно предложение за законова формулировка. Бихме приели твърденията на студента Петров относно критерия за политическа организация, но аз бих задал и следния въпрос: ако една организация не издига политически кандидатури за народното събрание и по същество, според техните твърдения, тяхната политическа, а участвува в политически блок, тя политическа ли е или не е такава? Разбира се, тези въпроси трябва да се решават от националната кръгла маса.
Освен това смея за заявя, че в началото на кръглата маса отново беше демонстрирано разделението на официална власт и опозиция. Аз точно в такъв исторически ден все пак бих желал да говорим повече с езика на документите, които приехме. А документите говорят кръглата маса прие. Там никъде не се говори: опозицията и официалната власт се съгласиха.
В края на своето изложение искам да кажа, че приветствувайки работата на националната кръгла маса, множество младежки организации се опитаха да допринесат със своята дума за решаването на проблемите в страната и започна работа на младежка кръгла маса. Напълно съгласен съм с г-н Симеонов, че трябва си държим на думата. Затова за мен беше непонятно, когато част от младежките организации, които членуват в СДС, предварително заявили готовност да участвуват младежката кръгла маса, излязоха в последния момент с декларация, че не желаят да работят в нея. Непонятно ми беше също така, държейки на документите, които приемаме и на това, че трябва да работим в една мирна и спокойна обстановка, защо във втория ден на работа на младежката кръгла маса, а именно неделния ден, беше насрочен митинг на Независимите студентски дружества. разберете ме правилно, с това не искам да се меся в работата на Независимите студентски дружества, тяхна воля и право е да си изразяват волята по адекватен начин, но мисля, че едно съобразяване и известна коректност между двата форума и изяви трябва да се съблюдават в името на нашата обща работа.
Накрая искам да приключа с това, че нашата организация не е политическа организация, тя защитава социални, икономически права на младите хора. От тази гледна точка придаваме изключителна важност на предстоящото заседание на Националната кръгла маса и нейното мнение по икономическата платформа. Ние смятаме да разработим такава и да излезем с нея пред вас.
Благодаря ви за вниманието.  
Благодаря и аз. Има думата за реплика Георги Аврамов.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието