КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 март 1990 г., начало 15:15 часа

  (продължение)

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Току-що ми казаха, че в момента четат по радиото третия документ. Малко търпение и ще започне работата на кръглата маса. 
  Нашата кръгла маса започва отново. 
  Уважаеми участници, както знаете, кръглата маса преустанови своята работа. Това създаде напрежение в обществото. Надеждите за мирен преход, които бяха свързани с кръглата маса, започнаха бързо да увяхват. Членуващите в Съюза на демократичните сили, неговите привърженици, хилядите привърженици и симпатизанти започнаха да настояват за по-голяма твърдост спрямо другата страна на кръглата маса. Настоявания, които се отправяха към нас. Това застави ръководството на СДС да обяви седмица на протеста, която беше официално открита с голям митинг пред Народната банка на 25 февруари и продължена с мълчаливите бдения със свещи всяка вечер от 18 до 19.30 часа на същия площад. Последваха също така спонтанни протестни митинги и шествия, които първоначално изобщо не бяха предвидени. 
  Струва ми се ,че тъкмо този протест, съчетан с героичните усилия на участниците в кръглата маса, я изкара от мъртвата точка, където тя се намираше. Днес кръглата маса отново възстановява своята работа, която трябва да се увенчае с подписването, което вече всъщност стана, на Споразумението за политическата система, на Декларация за статута на кръглата маса и гаранциите за мирен преход. 
  С каквито и трудности да беше постигнато това споразумение, ние изразяваме своето дълбоко задоволство, защото смятаме, че то ще има да играе изключително важна роля в нашия политически живот. Не става дума само за това, че за пръв път от четири десетилетия и половина между официалните власти и опозицията се подписа документ, който ще бъде основа за бъдещето демократично устройство на страната. В този документ бяха предвидени и са предвидени както механизмите на разграждането на съществуващата все още у нас тоталитарна система, предвидени са също и пътищата за изграждане на една нова демократична България. 
  Ние изпитваме особено задоволство, че близо 90 на сто от нашите първоначални искания бяха запазени в това споразумение. Смятаме това за свой значителен успех, без да го считаме за поражение за отсрещната страна. Разбира се, това е успех не само за СДС, но също така и за всички демократични сили в страната, в това число и за онези комунисти, членове на Комунистическата партия, които симпатизират на нашата борба и винаги намират начин да ни подкрепят или най-малкото да изразят своята солидарност с нас.

  В това отношение аз бих искал да поясня един въпрос, с който напоследък доста се спекулира за съжаление. Става дума за "Работническо дело", което почти се специализира в тази област. Искат да си представят като някакви примитивни пещерни антикомунисти, които само чакат да вземат властта, за да организират истинска разправа над членовете на Комунистическата партия, да въведат режим на репресии спрямо тях заради това, че са членували в БКП. Напоследък даже до нас стигат сведения  че специални емисари ходят по военните поделения, за да "разясняват" на офицерите, че ако опозицията дойде на власт, то ще се повторят събитията от 9 септември 1944 г.
  Трябва да кажа, че политическата репресия, включваща и физическата разправа, физическото унищожение, не е патент на Съюза на демократичните сили. Той никога не може да се ангажира и още по-малко да се идентифицира с подобна тактика в политическата борба. Ние смятаме, че ако в България в случай на победа на опозицията отново се повторят събитията на 9 септември, това означава само едно, че пак за пореден път в страната няма да има демокрация. Затова ние не смятаме в случай на победа да репресираме когото и да било. ние сме демократична алтернатива на един тоталитарен режим, който си отива. Ние не сме алтернатива, която сменя само политическия знак. И затова опасенията от подобни събития са абсолютно безпочвени.

  Във връзка с това бих искал да кажа и няколко думи за документа, който ние подписваме, за мирния преход към бъдещата демократична система. При малко повече чувство за хумор настойчивият стремеж на ръководството на БКП да обвърже опозицията с мирен преход би трябвало доста да ни развесели, той като реално не опозицията заплашва мирния преход, по-скоро Българската комунистическа партия. Опозицията, дори да би пожелала, не би могла да създаде опасност за мирния преход, тъй като тя няма нито пушки, нито танкове, нито оръдия. Тя няма армия, няма полиция, няма Държавна сигурност. И слава богу. Като демократична опозиция, тя няма също тайни, при нея всичко е открито и не може да се занимава с каквато и да било конспирация.

Но независимо от всичко казано, ние също с готовност и със задоволство подписахме този документ, тъй като това е стара наша идея, идеята за мирен преход, която след 10 ноември 1989 г. непрекъснато повтаряме по митингите, в резолюциите и речите. Българската комунистическа партия явно е осиновила тази наша идея и сега ни я преподнася като своя. Но ние не сме дребнави и няма да се заяждаме за една идея, още повече че списъкът на нашите идеи за промяна е значително по-дълъг и по-радикален, струва ми се, от този на Българската комунистическа партия.
Най-важното при подписването на тези документи, особено на Споразумението, е да се изпълняват честно и добросъвестно поетите ангажименти. Без това документите все пак си остават хартия, която не би могла да има някакво особено значение за развитието на политическия живот в страната.
Бих искал да обърна внимание на два пункта от споразумението.
1. За изборите. Когато ние подписваме този документ, цялата наша делегация или по-скоро тази страна на масата, която се състои от доста делегации, има предвид избори за Велико или Учредително Народно събрание, тъй като ние смятаме, че преходът от една историческа епоха в новата история на България към друга трябва да бъде ознаменуван от Велико Народно събрание, както Търновската конституция беше приета в 1879 г. от Учредително Народно събрание в Търново, както процедираха и редица страни от Западна Европа в края на Втората световна война, когато трябваше основно да променят своята обществено-политическа система.
Вторият пункт, върху който искам да обърна внимание, е прословутият въпрос за първичните партийни организации, въпрос, който всъщност стана причината да прекъснем разговорите. Местоработата за нас означава цялата територия на предприятието. И в това отношение би трябвало да бъдем съвсем наясно, за да няма недоразумения, да няма подозрения, да има честно изпълнение на поетите в Споразумението ангажименти.
Пред кръглата маса, след подписването на тези изключително важни документи, възникват нови задачи, които трябва да се решават твърде бързо. Става дума за трите изключително важни законопроекта, които следва да бъдат обсъдени на следващата сесия на Народното събрание. Имам предвид законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията, законопроекта за политическите партии и законопроекта за новия избирателен закон. Тук отново напомням, че нашата позиция е за Велико Народно събрание. След обсъждането на тези три, повтарям, изключително важни за развитието на страната документи, ние трябва да преминем по-нататък също така бързо към обсъждането на икономическото състояние на страната, което от ден на ден се влошава и което може всеки гражданин да види по празните рафтове на магазините, както и по редица други белези в икономическия живот на страната. Ние сме съгласни в този смисъл да бъде обсъдена и антикризисната програма на правителството, при което ние ще кажем не само своите бележки по програмата, своята критика, но също така ще се опитаме де предложим и наша алтернативна програма, от което смятам, че ще спечели страната за по-бързото решаване на трудните икономически въпроси.
Всъщност какво иска нашата делегация? Ние искаме честно и добросъвестно изпълнение на поетите ангажименти през цялото време преди изборите, а и след това, разбира се, на онова, което се отнася за по-късния период. Искаме да бъдат осигурени действителни условия за равноправни избори. Идеята за равноправни и честни избори да не остане празна фраза, а да бъдат осигурени всички необходими условия за едни свободни избори в България. Ние се стремим към това да се открият шансове за всички способни и талантливи хора в нашето общество, шансове за компетентните и добросъвестни работници, няма значение в коя област на нашето общество работят, възможности за предприемчивите, които искат и могат да допринасят за развитието на нашето общество и за цялостното обновление на България.
Благодаря за вниманието.
Има думата господин Лилов.  
Уважаеми другарки и другари.
Дами и господа.
Няма да анализирам с ваше позволение като причините, нито решението за временното преустановяване на работата на кръглата маса. Мисля, че периодът, който преживяваме, е труден и пълен с явни и скрити препятствия. Важно е да ги преодоляваме навреме и да вървим напред. Няма да изчислявам също така процентите на запазените в документите текстове на различни партии, защото сметки ми изглеждат несъществени. Същественото е друго. И ето нашето разбиране за него.
Българската комунистическа партия придава важно значение на възобновяването на кръглата маса, на работата на кръглата маса. Това според нас е добър ден за сегашния политически живот в страната. Той е добър, защото означава продължаване на политиката на диалог, надделяване на политическия разум над политическите страсти, укрепване на вярата, че България и занапред ще върви по свой оригинален път към демокрация, пътя на мирния преход, пътя на диалога и съвместните усилия на всички политически и обществени сили в България.
Нашата партия придава също така важно значение не сам на възобновяването на работата, но и на издигане статута и ролята на кръглата маса. Демократичният процес у нас се нуждае от приноса на общополитическия форум на кръглата маса. И ние ще правим всичко този принос да бъде все по-голям, да бъде компетентен, конкретен и народополезен.
Преценявам като сериозен успех подписването на подготвените три документа. Смятам, че бихме могли да ги оценим като първите плодове на кръглата маса. Нека техните читатели и критици да не бъдат максималисти, нека бъдат реалисти и демократи. Първите крачки са най-трудни, но и най-важни. Ние виждаме, че кръглата маса вече не е сам място за политически полемики, но и място за създаване чрез разумни компромиси на важни политически документи.
Аз приветствам този нов етап в работата на кръглата маса. Изразявам нашата надежда, че той ще гарантира бъдещата работа и ще върне вярата на гражданите и на обществеността в нея.
Другари и другарки,
Смятам, че ние, всички участници в кръглата маса, можем да се поздравим с този успех. Подписаните три документа очевидно са резултат на една продължителна и напрегната работа на всички участници, а също така на проявената от тях добра воля. Те са свидетелство, че кръглата маса може да бъде ефективна в създалата се сложна политическа ситуация у нас. Сега, когато имаме пред нас тези документи, очевидно ще е нужно да хвърлим поглед напред и да видим накъде отиваме. И трите документа са важни и необходими. Те откриват големи шансове и възможности пред настъпилите и продължаващи да се извършват у нас промени.
Смятам, че ще изразя мнението на мнозинството от българските граждани, ако над всички въпроси поставя въпроса за мирния преход към демократична политическа система в България. Мисля, че в това отношение ни подписахме един много добър документ. Сега всички страни на тази кръгла маса ще трябва да поемем достатъчно сериозно своите задължения, които произтичат от него. аз искам да посоча тук само някои от тях, които според нас имат ключово значение за осъществяването на този мирен преход.
Имам предвид фиксираните в националното споразумение задължения всички страни да проявяват присъщата на всяко демократично и цивилизовано общество търпимост към убежденията и възгледите на опонентите (цитирам един от пасажите на нашия документ), да гарантират взаимна ненамеса в политическата си дейност (отново цитирам), да предотвратят и пресичат случаи на насилие и да носят политическа и морална отговорност за неправомерни действия на свои членове и поддръжници срещу текст на документа, който приехме.
Искам да ви заявя, че от наша страна поетите ангажименти ще се изпълняват строго. Не се съмнявам, че подобен ангажимент поемат и другите партии и движения, които седят около кръглата маса.
В същото време ние споделяме общата тревога на нашата общественост от някои увеличаващи напрежението у нас, особено през последната седмица събития. В този смисъл приетият документ е тест за нашата цивилизованост. С него органите на реда и местните органи на властта получават достатъчно ясен политически мандат. Наша задача на кръглата маса е да внася своя влог за мирното протичане на демократичния процес в България.
Вторият въпрос, който има според нас изключително важно значение, е този за бъдещето на нашата икономика. Всички сме убедени, че това е въпрос надпартиен, национален. Ето защо нужно е час по-скоро кръглата маса да постигне онзи минимум съгласие, който ще даде тласък за решаването на най-неотложните и така остри икономически проблеми на страната. Трябва да се формират такива условия и предпоставки, които да ни позволят дискутирането на различни алтернативи, но без да се върви към хаос и разруха. Трябва добре да се разбере, че сегашното бездействие, даването на предимство на политическите пристрастия фактически играе ролята на дестабилизиращ фактор. Ето защо оттук нататък, струва ни се, ние нямаме право заради съдбите на хората да отлагаме обсъждането на тези жизненоважни проблеми.
Предстоят ни свободни избори, които без съмнение ще повишат политическата активност на нашия народ. Трябва да действаме така, че тази активност да не доведе до изоставяне на икономическата ситуация.
Освен това, имайки предвид и общата политическа обстановка, на нас ни трябва пълноценен парламент, който да назначи едно силно и отговорно правителство и да приеме онези закони, без които не можем да пристъпим на практика към изграждане на правова държава и на гражданско общество, които така силно всички желаем.
В етапа на решаването на важни политически и икономически проблеми, в които сега се намираме, средствата за масова информация имат много голяма роля. Сега с много голяма сериозност стои въпросът за превръщането им във фактор, подпомагащ демократичния процес и неговото мирно развитие. Средствата за масова информация днес изпълняват една обществена функция, която може би е сравнима с тази на политическите сили в страната. Ето защо ние сме задължени да осигурим позитивност и конструктивност на политическите страсти, а безпристрастно да отразява събитията в съответствие с журналистическата отговорност и етика.
Жизненоважни въпроси за нас днес и утра са въпросите за националното съгласие и национална сигурност. Това са надпартийни въпроси, по които следва да се изключат всякакви спекулации в нашия политически живот. Буди основателно безпокойство наличието на някои сили, които се стремят към създаване на несигурност и страх в нашето общество. Това не са случайни прояви. И ние добре знаем от историята докъде биха могли да доведат те. Единствено надеждно средство за борба срещу тях е категоричната позиция на цялото общество, на всеки гражданин за издигане на бариера срещу подобни прояви и особено на органите на реда. Трябва да признаем, въпреки че промяната ги засегна най-дълбоко, те проявиха и продължават да проявяват професионализъм и високо чувство за отговорност. Смятам, че дълг на всички нас е, както дълг на цялото общество е, да ги подкрепяме в тяхната трудна работа в този период.
Другарки и другари,
Дами и господа,
Разрешете ми в заключение да благодаря на всички участници за това, че с общи усилия успяваме да излезем от застоя, в който се намираше националната кръгла маса. Мисля, че времето се оказа строг, но добър учител за всички нас. И само от нас зависи да отговорим достойно на очакванията на обществото. Днес от пътища към демокрация, от демократи в политиката. И нашата партия се надява, че кръглата маса ще играе голяма роля за намиране на тези толкова важни за България политически ценности.
Благодаря ви.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка
 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието