КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 март 1990 г., начало 15:15 часа

   (продължение)

   КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ:

  Аз исках да допълня в известна степен г-н Симеонов, тъй като неизпълнението на сключеното споразумение с миньорите не е прецедент. Не е изпълнено и споразумението с транспорта, имам предвид специално шофьорите от Бърза помощ, което е сключено доста по-рано от това с миньорите и считам, че в контактните групи или в работните групи по-точно трябва.с приоритет да бъде разгледан въпроса за излизане на кръглата маса с декларация, която да подобри климата, да въведе един климат на доверие и по-места, тъй като ние сме свидетели на едно ескалиране на напрежението по места. и считам, че тук събраните могат да се ангажират с приемането на една декларация, както направихме преди месеци, която да внесе известен порядък по места, да 
  декларираме нашето мнение недвусмислено и това да създаде една благоприятна и конструктивна обстановка не само тук, а и навсякъде  в страната. 
  Благодаря. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Благодаря на доктор Тренчев. 
   
   СВЕТОСЛАВ СТАВРЕВ:
  От конфедерацията на синдикатите съм. Бих искал да подкрепя доктор Тренчев с предложението, което направи и затова, защото социалното напрежение нараства взривоопасно и ние всички трябва да си даваме сметка за. това. Не изпълнени обещания от страна на правителството не трябва да има. И ние споделяме напълно загрижеността на тези, които повдигат този въпрос. Това, което бих искал да добавя към казаното е, да не използваме 
  кръглата маса за поставяне на ултимативни искания и да се въздържат политическите дейци от опозицията при представяне на синдикални искания, т.е. да застанем сега зад страната на едни стачкуващи категории трудещи се, а да забравим, че в момента има няколко не по-малко тежки,случая в страната. Ако ние поставим по същия начин ултимативно нашите искания да се решат въпросите на АЕЦ "Козлодуй", на КЦМ "Д.Благоев" и някои други, ние бихме могли във всеки един момент да блокираме разговорите на кръглата маса. Въпросите са много сериозни и тук би трябвало да се опитваме да намираме онзи оптимум на политика със синдикализъм и с икономика, който би могъл да предотврати едно взривоопасно нарастване на напрежението. Благодаря.
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Благодаря и аз. 
  Аз мисля, че е малко по-особен случая с миньорите, тъй като става дума за подписано споразумение. Аз също не съм съгласен да се поставя ултимативно въпроса, но мисля, че трябва в този случай да се отнесем с нужното внимание и да се направи всичко възможно въпросът да бъде решен.

   АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

  Аз приемам с голямо удоволствие вашето разяснение, доктор Желев, защото преди малко аз се готвех да Ви попитам дали ние сме свидетели на един нов ултиматум от страна СЛС по бъдещия политически диалог, тъй като беше доста ясно м недвусмислено заявено от г-н Симеонов, че вие в четвъртък няма да седнете на кръглата маса, ако този въпрос не бъде разрешен. Аз мисля, че не бива по-нататък, особено след днешния толкова паметен и важен ден в развитието на нашата кръгла маса, да работим отново по този начин. Мисля, че това е нещо, което може да навреди много сериозно на политическия диалог. Друг е въпроса, че проблемът
  трябва да намери своето решение. Другарката Ананиева даде необходимите разяснения по него, нека се надяваме, че той ще бъде решен в най-скоро време. Но в същото време аз искам да подкрепя Федерацията на независимите профсъюзи, че не бива да се прави от стачките политика, особено не бива да се прави конюнктурна политика. Благодаря ви.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Да, благодаря.

Г-н Лилов, аз много се извинявам, извинявайте г-н председател, не става дума за ултиматум. Ние бихме ли могли да седнем на тази маса и да разискваме някакви въпроси, когато се оказва, че може да бъде взривен един рудник? Ние можем ли да стоим спокойно, когато хиляди миньори всъщност стачкуват и нашата енергетика е заплашена? И ние спокойно седим и разменяме мнение правим декларации. И заедно с това става дума за сигурността, за гаранцията на нашите подписи, които слагаме. Това са подписи на правителството. Сега изведнъж се оказва, че те нищо не струват. Добре как нашите думи тогава, нашите думи тогава какво струват, щом като подписите нищо не струват? Моля ви се, става дума просто да седнем в една нормална обстановка да разговаряме. Ние всички искаме доброто на страната.
 
Аз и партията, която представлявам, обичаме със същата страст българските миньори и българските работници и ще защитаваме техните интереси. Тук, не става дума за това, г-н Симеонов, аз се изразих достатъчно ясно за какво става дума.
 
И аз също се изразих достатъчно ясно. Благодаря ви.
 
Аз призовавам да не се взема думата без допитване до председателстващия, иначе няма, да има никакъв ред на нашето заседание.
Преди да изчерпим въпроса Димитър Луджев има конкретно, конструктивно предложение.
 
Аз мисля, че това действително е изключително важен въпрос и нека да подходим точно за това, за което говорим. Утре има възможност да се постави въпросът пред правителството от страна на СДС наред с други въпроси, свързани с икономиката, след което упълномощените представители на двете страни на кръглата маса да помислят за едно предложение, което да бъде представено на заседанието в четвъртък за някакво решение на възникналия конфликт тук. И по този начин аз съм напълно съгласен, че освен очертания кръг проблеми, ще се налага от време на време да вземаме решение по някои или,да предлагаме съгласувани мнения за решения по някои странични, но твърде важни, те са странични, но фактически твърде важни въпроси, за нашето общество в момента. Би могло с намирането на някакво решение по този въпрос да дадем, така да се каже, модел за решаване на подобни проблеми и в други подобни случаи. Аз мисля, че и въпроса поначало за стачките и
за социалното напрежение а страната ще бъде предмет на разговорите по икономическите въпроси и би могло да се помисли за постигане на споразумение по този въпрос, действително, както се предлага и от профсъюзите, независимите синдикати, а също и от федерацията "Подкрепа". Благодаря.
 
Благодаря на Димитър Луджев.
Има думата да направи предложение по дневния ред г-н Неврокопски.
 
Дами и господа,
Искам да направя едно предложение. Вие чухте г-н Пирински се изказа във връзка с дневния ред и предложение за четвъртък. Спря вниманието главно върху икономическите.въпроси. Разбира се, ние съзнаваме, че те са много важни и няма да ги отбегнем, но трябва да се съобразим с известни неща, по които ние имаме решения преди да седнем на кръглата маса. Освен това, това споразумение, което беше, беше подписано днес, ясно показа, че в най-скоро време ще трябва да преминем, да отидем към избори. Това предполага, че трябва непременно в най-скоро време да бъдат взети решения за закона за изборите и закона за политическите
партии. И затова моля всички:да се съгласим на следващото заседание да преминем направо към тези въпроси, които не търпят отлагане. Икономическите въпроси ще дойдат и ще дойде ред и на тях. Благодаря ви.
 
Луджев искам да се изкаже.
 
Аз ще се изкажа, та да спестя на г-н Пирински това неприятно задължение. Аз казах, мисля, че бях ясен, просто в момента нямаме все още готовност да предложим тези съгласувани предложения по тези закони. Групата, която работи по проектите, работи много интензивно, но те считат, че към сряда-четвъртък ще бъдат готови, което означава, че трябва ла мине през контактната група, да мине на заседание на координационния съвет
на СДС, Висшия партиен съвет, БЗНС и т.н. и други участници, и тогава да се произнесем по въпроса. Чисто физически е невъзможно да се направи това на следващото заседание.
 
Аз смятам, че контактната група е работила много отговорно и компетентно и бих предложил да приключим дискусията и да приемем нейните предложения. Благодаря ви.
 
Аз също бих апелирал да се обединим около това - в четвъртък да бъдат обсъждани икономическите проблеми, поради това, че по другите проблеми нямаме още готовност, а в понеделник или вторник - да бъдат внесени законопроектите, които ще бъдат представени след като са минали през нашия координационен съвет,
ръководствата на другите политически сили тук, за да не се връщаме отново назад и да могат обсъжданията да вървят по-стремително и енергично напред. Ако няма възражения около така предложения дневен ред на следващите две заседания, мисля да приключим. Трябва да уточним всъщност - определяме ги за понеделник или
вторник, трябва да уточним кога ще бъде следващото заседание. В четвъртък се уточняваме по икономическите проблеми, в 10,00 часа. А в понеделник, също в 10.00 часа - по трите законопроекта, които предстои да бъдат внесени в най-скоро време за обсъждане в Народното събрание. Да, може би наистина ще бъде по-добре в 5 часа. Нека да кажат другите.
 
Молбата е в четвъртък в 10 00 да е все пак, тъй като председателят на Министерския съвет няма възможност след обяд да участва, ние всички сме заинтересовани той да участва на това заседание. Така че по изключение да приемем за четвъртък 10.00 часа сутринта, а в понеделник - 17.00 часа след обяд.
 
Добре. Значи с оглед на излъчването се уточняваме за четвъртък да бъде в 10.00 часа, а в понеделник в 5 часа.
 
Едно процедурно предложение. Тук говорим от тази страна на масата с Елка Константинова, с г-н Неделчев. Искаме да предложим да не се разделяме така, както всеки друг път, нека да ознаменуваме с едно ръкопляскане поне постигането на нашето споразумение и нека това да стане традиция - при всяко постигане и подписване на едно значимо споразумение, да дадем някакъв израз на нашето одобрение.
 
Правилно.
/б.ст. - ръкопляскания от страна на присъстващите на кръглата маса/
 
Край на заседанието на Националната кръгла маса от 12 март 1990, с начало 15,15 часа

 

Начало на тази страница
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието