КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 март 1990 г., начало 15:15 часа

   (продължение)

   ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ:

  Г-н Желев, искам да задам един въпрос към ръководителите на контактната група, ако може. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да, имате думата. 
   
   ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ:
  Аз искам да попитам как се гледа на направеното предложение за създаване на работна група или комисия по различните аспекти на националния въпрос, включително проблема за междуетническите отношения. Тук предстои, по наше мнение, много работа и колкото по-отрано се започне, толкова по-добре. Може да се 
  стигне до пленарно заседание значително по-късно, но ние смятаме, че подготовката трябва да започне без забавяне. Ако може ръководителите на контактната група да отговорят. 
   
   ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ:
  Аз бих искал да добавя само, в контактната група обсъждахме този въпрос, има такова предложение за такава комисия, но за съжаление в момента не можем да дадем отговор, защото ние все пак сме упълномощени да представляваме делегациите, а засега нито в координационния съвет на Съюза на демократичните сили, нито доколкото знам от страна на Българската комунистическа партия и от страна на другите участници, не е обсъждан този въпрос и не е взето някакво конкретно решение. Така че това зависи ... ние ще го поставим. 
   
   ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ:
  Тогава нашата молба е този въпрос да бъде поставен в ръководствата на съответните делегации, да бъде разгледан най-напред там. 
   
   ЕЛКА КОНСТАНТИН0ВА:
  Може ли едно предложение и аз да направя?
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да.
   
   ЕЛКА КОНСТАНТИН0ВА:
  Много са добре обмислени в контактните групи проблемите, но ми се струва, че трябва непременно една комисия да изградим и по проблемите на културата, образованието, изкуството и деформациите в тази област.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Да, благодаря на Елка Константинова за направеното предложение. Други въпроси, предложения около дневния ред? Има ли?
  Има думата Петко Симеонов.  

   ПЕТКО СИМЕОНОВ:

  Като високо оценявам дейността, която е извършена от контактната група, по едно време и аз работех там, това е една много тежка работа, и като съм благодарен на всички, които са участвали в тази работа, за да ни доведат до момента, когато вече ще можем да говорим по икономическите въпроси, които са от изключително значение, всички ние сме загрижени за състоянието на страната и искаме да дадем колкото се може по-бърз принос за оправянето на нещата поне толкова, колкото са ни силите за това нещо, стои обаче един проблем, който аз поставих в моето изказване в самото начало, става дума за стачката на миньорите. Тази стачка продължава много дълго време и тя е свързана с неизпълнено обещание от страна на правителството. Стачкуват миньори от десетки рудници. Моите сведения са, че стачката в Бобов дол и в едни други мини, не мога в момента да кажа кои бяха, ще се възобнови отново. Това застрашава много сериозно нашата икономика, защото е свързано и с енергията, с добива на енергията. Ще се спре ТЕЦ "Бобов дол". Аз моля представителите на комунистическата партия да направят всичко възможно въпросът да бъде решен до заседанието в четвъртък, 10 часа, когато е определено. Миньорите бяха при нас в Съюза на демократичните сили непосредствено преди да дойдем на това заседание. Ние поехме пред тях ангажимент, че ние няма да седнем на друго заседание, ако този въпрос не бъде решен. Искам просто да ви кажа и вие да знаете, нека да го чуят и миньорите, които в момента са там и ни слушат, ние няма да седнем на масата, ако въпроса не бъде решен, То досега се бави и стачката продължава по вина на правителството.

Г-н Желев, едно предложение.   Аз бих помолил да се представяте, когато се взема думата.   Аз от "Родолюбие", родопския съюз. Едно предложение. Смятам, че всички сме обладани от разбирането, че не трябва да допуснем по-нататък съмнение у българския народ в цивилизования ход на дискусията. Апелирам към разумен тон и ликвидиране на тази ултамативна среда, в която. цялата страна е изпаднала вече. Предлага комисията по националния въпрос, която кръглата маса ще вземе като решение, да не бърза тук да определя хората, участници в тази комисия. Налице е генетично непознаване на националния въпрос, поне тук на тази маса. Затова предлагам комисията, която кръглата маса ще вземе решение да сформира, в нея да се привлекат експерти от всички научни дисциплини, които имат отношение по този проблем. Ла не бързаме тази комисия
да бъде представена само оттук, от кръглата маса или от случайно попаднали експерти в нея. Благодаря.  
Благодаря за предложението. Разбира се, в една комисия винаги трябва да има представители на науката. Това смятам, че се разбира от само себе си.   Може ли една реплика? Защо да не участват представители на политическите партии и движения? Аз съм също научен работник и ги познавам добре тези среди. Нека се вземе и тяхното мнение, но аз смятам, че политическите сили и движения трябва да решават въпроса, политическата страна на въпроса, а научната? Концепциите са известни. Аз мога да ви ги изредя, ако искате. Мисля, че това не е необходимо. Като експерти - да, но нека да се решават въпросите с политическите сили в нашата страна. Науката си е наука,
там друго яче стоят някои въпроси, а политиката ... ако пренася някои рецидиви от средновековното решаване на въпросите в съвременната политика, много е опасно.  
Нека да не правим изказвания. Вие предлагате да има представители на политическите сили. Мисля, че също е разумно, както от научните среди, така и от политическите сили, представени тук на кръглата маса.   Аз съм съгласен с преждеговорившия, но не съм съгласен с Бранко Давидов. Това е действително научно въпрос, но той преди всичко е политически и държавен въпрос. Как ще могат някакви специалисти, колкото и. да са уважавани, сами да решат без политическата стойност на този въпрос? Затова всички специалисти и експерти са помощници, съветници, също съветници ще бъдат и по този въпрос - така важен, така отговорен, така труден.   Г-н Желев аз апелирам да се привлекат специалисти...   Не съм ви дал думата.   Не съм казал, че те ще го решат, но да се привлекат експерти. Много ви моля.   Значи има недоразумение. Обединяваме се около това, че в тази комисия трябва да има както представители на науката, така и представители на политическите сили, които са на тази кръгла маса. С това мисля, че въпросът се изчерпва. Г-н Константин Тренчев иска да направи изказване.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието