КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 март '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Национална кръгла маса

Второ пленарно заседание

НДК, зала № 6

12 март 1990 г., начало 15:15 часа

   (продължение)

   МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ:

  Имаше обвинение към изказването на Радикалдемократическата партия. Просто за да няма недоразумения, искам да кажа на господин Танев, че ние имаме предвид символиката в нашето национално пространство. Например достатъчно е човек да влезе в град Русе с кола, за да види как край пътя има едни бели големи неща, на които пише "БКП, БКП, БКП", които не представляват някакви особени паметници. Освен това достатъчно е да се види централната сграда на БАН, която е сграда на един научен институт и на която има петолъчка. Това имаме предвид. Също така искаме да добавим и следното нещо. Не смята ли г-н Танев, че нашите митинги, които събират по 200-250 хиляди души, също не са волеизявление? Вие казвате, че ние организираме митинги. Но на тези митинги идват хора - по 200-250 хиляди. Това е народно волеизявление. 
   
   ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА:
  Понеже господин Танев ни обвини...? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Вашата страна е много темпераментна и сама започва да взема думата. 
   
   ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА:
  Само една дума, много моля. Обвиниха ни, че искаме да демонтираме БКП като някакво много тежко обвинение. Така го произнесе господин Танев. А пък ние никак не крием, че точно това искаме. Разбира се, че искаме да демонтираме този тоталитарен, грамаден, подтискащ всички ни организъм, тази огромна структура, която ни смазва. разбира се, че искаме да демонтираме БКП. 
  Благодаря. 
   
   ПЕТЪР БЕРОН:
  Още една дума. Искаме да махнем петолъчките от Радио София и от Биологическия факултет до него.
   
   ПЕТКО СИМЕОНОВ:
  Аз смятам като човек, който отговаря за избирателната кампания на СДС, че никакви лозунги не бива да се махат, всички петолъчки трябва да си останат, всички надписи "БКП, БКП" да си останат, "Напред към комунизма" трябва да си остане - всичко това трябва да си стои, защото то работи за нас, за СДС. Благодаря. 
   
   АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:
  Искам да ви пожелая изборен успех, скъпи другари, но нали подписахте документи преди малко. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Нека да минем това в кръга на шегите. 
   
   АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:
  Така може.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Има думата Христо Пеев от Гражданска инициатива. Моля за съвсем кратки изказвания, за да свършим. Имаме още четири изказвания.  

   ХРИСТО ПЕЕВ:

  Ние наистина подписахме документи и моето изказване ще се съсредоточи върху тях. Преди всичко бих искал да изразя дълбоко удовлетворение от подписването на тези документи. Мисля, че спокойно да ги оприличим, да ги характеризираме като исторически и като един акт, който независимо от различните позиции на Националната кръгла маса е победа в крайна сметка на общонародния интерес за мирно и едновременно с това необратимо развитие на демократичните процеси. На мен лично много ми се иска като представител на Гражданска инициатива да вярвам именно в това необратимо развитие.

Най-сетне струва ми се обаче, това ще бъде една косвена реплика на господин Танев, и за най-недоверчивия и отровен от дългогодишни идеологически коктейли гражданин е ясно, че СДС е наистина съюз на демократични, а не деструктивни сили, като съавтор на това споразумение, бих добавил, и като вносител на по-голямата част от тези предложения, които залегнаха в него, тъй като те са в основата на принципи, около които се създаде съюзът на Демократичните сили и които той постави на своите митинги още преди месеци назад. Движението Гражданска инициатива не веднъж е заявявало, че националното единение около идеята за демокрация, за стопански просперитет, за истинско зачитане на гражданските права и свободи ще може да се реализира единствено обаче на основата и в хода на практическата борба за тяхното осъществяване. Ние тук, мисля, че преодоляхме един много важен етап. Не би ми се искало на мен лично сега да се връщаме на тези етапи на размяна на реплики. Може би и в рамките на шегата - да, но сега е време за една конструктивна, бих казал, и много динамична работа, тъй като всички сме длъжни да гарантираме с нашите усилия мирния преход към демократичното общество и да създадем действителни предпоставки за реалното участие на гражданите. Те това чакат от нас - да могат реално да участвуват в общественото управление, за да не се позволи никога повече то, общественото управление, да бъде узурпирано от каквато й да било политическа сила или партия. Стига вече такава обществена практика.
Много ми се иска да вярвам, че така, както сме подписали, това споразумение за мирно развитие на демократическата политическа система, действително ние ще спомогнем за решително - цитирам: "предотвратяване и пресичане на всякакви опити за упражняване на физически, морален, психологически натиск и терор както срещу политически лидери, така и срещу отделни граждани". На мен ми се иска да вярвам, че оттук нататък няма да има повече случаи на заплахи с насилие над представители на Съюза на демократичните сили. Аз мога да представя и доказателства затова как в малки селища, селца, активни борци против фашизма и капитализма, които са си запазили огромно влияние, базиращо се на страна, държат в подчинение, г-н Танев, хората, там, заплашвайки ги и определяйки им за кого ще гласуват. И хората, разбира се, все още са подвластни на този страх.
Аз мисля, че ние оттук нататък няма да позволим никакви опити за физическа саморазправа над симпатизанти на Съюза на демократичните сили. Има хора, които лежат в болница, а има хора, които трябва да спасява Народната милиция, с нещо повече от възгласи "Долу БКП".
Аз мисля, че оттук нататък ние взаимно и специално БКП и участниците в кръглата маса, около колегите извън СДС няма повече да позволяват да се правят опити да се отъждествяват демократичните сили с хаоса, а не със съзиданието. Мисля, че това, че ние подписваме това споразумение и че, както каза тук уважаемият съпредседател, това са първите му плодове, ние можем заедно да кажем, че това са плодове на едни грижливи стопани, а не на хищни ястреби. Това бяха плодове, които 45 години бяха забранени на българския гражданин и той беше приучен да мисли, че те са прихватливи единствено на чужди градини. ние виждаме сега, че с наша обща помощ и със , нека да ми позволите, да го кажа, и с присадка на СДС същите тези плодове са вече в нашите градини.
Завършвам с това, че ние вярваме именно като цивилизовани стопани, че ще обогатим с нашите упорити усилия с нови, по-богати плодове не само кръглата маса, но и националната ни трапеза.
Благодаря за вниманието.  

Благодаря на господин Христо Пеев. Има думата господин Филип Боков - представител от делегацията на Българската комунистическа партия.   Аз ви благодаря, господин председателю, искам само някои мисли да споделя в края на нашето заседание. На мен ми се струва, че дискусията, която се разгърна след подписването на тези исторически документи, е показателна за характера на кръглата маса и за тези естествени ограничения, на които тя е подложена. Аз не мога да се отърва от чувството, че ние или някои от нас тук се чувствуват като актьори, които са застанали пред микрофона и пред камерата с неудържимия стремеж да покажат възможно най-добро лице пред българските радиослушатели и българските телевизионни зрители. Мисля, че това е основното, което спъваше работата на кръглата маса досега. Може би това, че нямаше кръгла маса и пред известен период, доведе именно до подписването на тези споразумения, което направихме днес.
Искам да кажа също така, за да няма никаква неяснота по тези въпроси, че тези споразумения, и ние изразяваме съжаление, че това не можа да стане, тези споразумения можеха да бъдат подписани преди две или три седмици. На 22 февруари на ръководителя на Съюза на демократичните сили беше връчен текст на споразумение с предложение да се започне сериозна работа по неговото редактиране. И искам да подчертая, че именно това беше текстът, върху който отначалото на тази седмица се проведоха консултации и работи контактната група.
Аз разбирам благородния стремеж на някои от страните от кръглата маса да се представят в по-благоприятна светлина. Чакат ни избори и това не е необяснимо. Пък и в нашата действителност и в тези условия, в които сега живеем, ако сам не се похвалиш, изглежда друг няма да те похвали, но все пак това са неща, които са важни и които изискват да бъдем съвършено прецизни и да се придържаме към истината.
Искам да се спра на няколко конкретни въпроса, които възникнаха в хода на дискусията.
Първо, аз не разбрах - между другото, аз съм малко затруднен, тъй като за първи път участвувам на кръглата маса, може би има някакви негласни договорености - забележката на госпожа или госпожица Елка Константинова.  
Госпожа.   ... че се поставя въпросът за демонтирането на Българската комунистическа партия. Мисля, че ако така се поставя въпросът, дайте да ни демонтирате и да си вървим оттук. Не затова става дума според мен. Става дума за демонтирането на тоталитарната система и на тези характеристики на Българската комунистическа партия, които се отнасяха до тоталитарната система. Ако така се разбира въпросът ....
 
Точно така се разбира.   Това е важно пояснение, защото иначе може да нямаме място тук.   За тоталитарната система на Комунистическата партия.   Очевидно един въпрос, който буди спорове, е въпросът за помощта на политическите партии по чужбина. В контактната група ние изразихме нашето мнение, че смятаме, че не е допустимо да се финансира дейност на политически партии от чужди държави в България. Аз доколкото разбирам тук има някакви разногласия в СДС, но те не са наша работа. По-важното е, че в споразумението се предвижда на стр.10, мисля, че това е първият абзац, държавата да подпомага дейността на политическите партии. И мисля, че това е важно да се отбележи в контекста на състоялата се дискусия.
Повдигна се въпросът тук за това, че БКП разполагала неограничено с валута и т.н. Искам да кажа, че ние сме готови с господата, които повдигнаха въпроса, да се разменим информация за това кой от къде получава валута след 10 ноември, както вярвам, много от участниците на кръглата маса предполагат, а някои
може би сигурно знаят, БКП не получава валута. Мисля, че трябва и по този въпрос да има яснота.
С една дума, аз лично, без да ангажирам моите колеги съм разочарован от дискусията на кръглата маса след подписването на споразуменията в един такъв исторически момент от гледна точка на това, че работните, групи и контактната група нещо плетат и след това, когато застанем пред микрофоните и камерите,
се опитваме да го разплитаме.
Това смятам, че тези процедури, които предстои да възприемем и възприехме в практиката на работата през тази седмица, а именно сериозните въпроси да се обсъждат конкретно в органи на кръглата маса, са единственият възможен начин нашата кръгла маса да започне да работи. В противен случай нашите заседания ще продължават да бъдат така безплодни, както бяха заседанията преди възобновяването на кръглата маса.
Благодаря Ви, господин председателю.
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието