Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, първо заседание 
Част 1 2 3 4 5 

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА 

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

   зала "Запад" на Народното събрание. Начало 11:40 часа

  /продължение/ 

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 
  Нашата делегация, делегацията на Съюза на демократичните сили се отнася с изключителна сериозност към настоящата "кръгла маса" и към преговорите, които ще се водят на нея. Ние сме убедени, че много от най-важните въпроси на демократичния процес, който тече у нас, могат да се решат на "кръглата маса", ако и двете страни се отнасят еднакво сериозно към нея. Ако те гледат на нея като на място, където наистина може да се върши конструктивна работа. 

  Трябва да кажа, че подобни надежди към "кръглата маса" възлага и нашата общественост. В много от обажданията по телефона, които получаваме, в лични разговори понякога със съвсем случайни хора на улицата, неизменно се изразява надеждата, че на "кръглата маса" могат и трябва да се решават най-наболелите и важни въпроси на сегашния етап от развитието на нашето общество. 

  Всичко това ни кара отново да се върнем към въпроса за характера на "кръглата маса" и да декларираме отново своето виждане и разбиране за нея, макар че ние вече го изразихме в декларацията си от 19 декември, както и в снощната декларация. Тук става дума за тона и може би не всичко естествено да е сполучливо в снощната декларация, която прочетена от нашия говорител Георги Спасов. Считаме все пак за необходимо още веднъж да уточним, че за нас "кръглата маса" е място, където първо се водят преговори, а не разговори. 

  Второ, че тези преговори се водят между официалните власти на страната и политическата опозиция, представена от сдруженията и партийните обединени в Съюза на демократичните сили. 

  Трето, на "кръглата маса" не могат да присъствуват други страни - трета, четвърта, пета и т.н. това за нас няма да бъде "кръгла маса" и не бихме желали да участвуваме на такава "кръгла маса", на която няма да могат да се решават въпроси. не става дума за обсъжданията. Обсъжданията могат да се правят на всякаква "кръгла маса" и ние ги приветствуваме. Представяйки се като политическа опозиция и излизайки от тази позиция, ние бихме искали да кажем, че нашата роля е конструктивна. Ние не желаем самоцелно да се противопоставяме на официалните власти, за да изглеждаме като опозиция. Нашата цел не е на всяка цена да се конфронтираме, за да се представим в тази роля. Там, където властите показват воля и последователност в борбата за демократизация, ние ги поддържаме твърдо и безусловно. В потвърждение на това ще приведа два примера. 

Ние подкрепихме сегашното партийно ръководство, новия курс на 10 ноември 1989 година, когато Живков и неговата клика бяха свалени от власт. Проведохме огромен митинг в подкрепа на Петър Младенов и на курса, който той оглавява. Също така подкрепихме и подкрепяме твърдо официалните власти сега при решаването на етническите проблеми. Подкрепихме както решенията на последния пленум по този въпрос, който ние считаме за съвършено правилни, така и днешната декларация на Политбюро, публикувана във в. "Работническо дело". Впрочем това са наши становища, които през времето на режима на Живков неведнъж сме защитавали с всички последствия за активистите от нашите сдружения, някои от които бяха задържани в Главно следствено управление, други бяха уволнявани от работа и пр. Просто се радваме, че тук нашите позиции съвпадат и нямаме абсолютно никакво различие.

 

Какво ни дава право да претендираме, че СДС представлява тази политическа опозиция?
Този въпрос е редно да бъде поставен, за да няма недомлъвки и неясни неща, тъй като съществуват и други сдружения, много по-малобройни, които също претендират за такава роля. Но това са сдружения, които възникнаха обикновено след 10 ноември, а някои буквално преди дни и които също претендират непременно да дойдат на "кръглата маса", да участвуват в преговорите. Някои от тях, аз дори имах такъв случай, поискаха и място в коалиционното правителство. Аз им казах, че нашата цел не е властта. Ние не желаем и не се стремим да вземем властта. целта на нашия съюз като демократична опозиция е демократизацията на България, демонтажът на тоталитарната система и превръщането на страната в една действително демократична държава.

 

Мисля, че беше нужно отново да поставим този въпрос, за да няма неясноти в позицията на едната и другата страна. Ние нямаме нищо против от другата страна да присъствуват и Комсомолът, и Отечественият фронт, и Профсъюзите, но като друга страна, защото те са структури, които са зависими от официалните власти.

Те са част от официалната структура. Тяхното желание да бъдат независими естествено го уважаваме, но те не са доказали още подобно нещо с действия, с политиката, която провеждат и докато това е така, ние ще настояваме да има яснота по този въпрос и да знаем кой от коя страна на "кръглата маса" седи.

Що се отнася до въпросите, които трябва да се разискват тук, мисля, че това са въпроси на договаряне. Ние също имаме план за темите, по които трябва да се разговаря. Естествено също ще покажем този наш план. Не държим непременно да бъде само той и евентуално тук ще трябва да се преговаря, да се търси една обща гледна точка, някакво споразумение, за да се водят реални разговори.

Бих помолил Петър Берон да запознае темите за разговор по декларацията. Да се знае нашето предложение за темите, по които трябва да разискваме.

Общо трябва да се каже, че нашата ориентация е да се разисква най-напред и преди всичко по политическите теми, въпросите на политическата сфера, не защото нямаме или не можем да имаме някаква позитивна програма, ние програма си имаме и по редица юридически проблеми, и по въпроса за бъдещата Конституция, и за изборите, а също така и по икономическите въпроси. Имаме екипи от специалисти, които работят на тези теми, но смятаме, че тези въпроси не могат да се решават, докато не се решат други проблеми, които се отнасят до политическата структура.

Самият опит показва, че в миналото е имало много случаи, когато са пускани в действие нелоши икономически програми, но в тази система, в която влязат, от тях в края на краищата не излиза нищо. Самите програми биват компрометирани. Затова за нас въпросите на политиката, политическите проблеми имат приоритетно значение и то категорично. Бихме настоявали те да се разискват. Мисля, че първите въпроси, които бяха засегнати и предложени от другаря Луканов, се отнасят до политическата област и се надявам, че няма да имаме различия по това.
 

  Новогодишни поздрави на всички.

  Бих искал да отбележа, че ние споделяме голяма част от това, което другарят Луканов изложи. Квалификациите на отделни политически и обществени организации, у нас които бяха дадени, може да са малко остри и неприятни, но на нас също ни бяха давани многобройни квалификации, които също не ни бяха от най-приятните.

  Не искам тук да ги изброявам и те са доста по-несправедливи, отколкото тези справедливи, макар и остри квалификации, които ние даваме в нашата декларация.

  Разбира се, тези организации просто с всеки изминат ден дават все по-различни изявления, които се различават от тези, които бяха давани допреди няколко месеца. Не можем да не отбележим доста силната радикализация в техните декларации, например на Комсомола. В момента аз почти не мога да различа от залепените по стените на Университета исканията - кое е на Комсомола, кое е на независимите студентски дружества. Кой от кого взима лозунгите смятам, че всеки сам може да си направи сметката.
   

  Това още не е доказано засега.
   

   ПЕТЪР БЕРОН:

  Все пак бих искал да предложа да се съсредоточим на тази, така да се каже, централна, пленарна "кръгла маса" върху основните въпроси, които ние изброихме в нашата декларация, които са основните въпроси на политическата система. Доктор Желев достатъчно добре мотивира защо е необходимо това.

  Всичките разработки на отделни въпроси или пък на тези въпроси, които другарят Луканов спомена в тези групи - социално-икономическите въпроси, въпросите на икономиката, на духовната сфера, въпросите на синдикалната дейност и т.н. се нуждаят от една много подробна разработка от смесени групи и експерти в работни групи.

  Бих предложил по време на тези преговори, които ще се състоят по наше предложение и доктор Желев ще каже и нашите технически предложения за времето на тези преговори от кога до кога, ще поясни по-късно, за това време ние да съсредоточим главно върху тези основни въпроси на политическото преустройство на държавата, които ние сме изброили в нашата декларация. Сега ще ги прочета тези, които от снощи насам са ги забравили. И ги нямат пред себе си. Защото досега нашата способност за размножителна техника е доста ограничена и ние се надяваме, че в бъдеще Секретариатът, който ще бъде устроен тук, ще ни даде възможност своевременно да снабдяваме всички участници и членове на експертните групи с екземпляри на това, което издаваме. Това се отнася, разбира се, и за другата страна. Засега ще трябва да ги четем.

  Тук са споменати искания в осем групи.

  Първа група. Премахване на монопола на една партия върху властта. Ние не казваме специално за БКП, защото може утре друга партия да прояви желание да бъде единствен изразител на народната воля. Това се отнася за която и да е партия, което включва отпадането на целия член 1 от Конституцията. Знаете много добре, че в момента Конституцията е напълно негоден инструмент за управление на държавата. Има цели големи части, които трябва да отпаднат и множество отделни членове. Това ще бъде направено по-нататък при преработката на тази Конституция.

  Смятаме, че не само ал. 2 и 3, а и ал. 1 също няма място в настоящата Конституция, както са записани.

  Разпускане на първичните партийни организации по месторабота. Смятам, че за всички е ясно защо го искаме, но за тези, които питат защо се бъркаме м техните партийни работи, ще си позволя да се мотивирам с две думи. Защото това се отнася първо до съдбата и живота на всички непартийни членове, които работят в тези учреждения и второ, защото смятаме, че тези първични партийни организации дублират и пречат на работата, подчертавам пречат на работата на административните управления на работните места.

  Трето, отделяне на БКП и БЗНС от държавата във финансово, кадрово и структурно отношение. Смятам, че това е достатъчно ясно.
  Деполитизиране на армията, милицията, съда и прокуратурата. Това е една сериозна операция и съвсем не си правим илюзия, че е нещо лесно и приемливо абсолютно за всички, но е нещо, което трябва да стане, за да могат въоръжените сили на страната, както и нейните съдебни органи да станат инструмент на държавата, а не инструмент в ръцете на която и да е партия.

  Втора част. Това са реалните гаранции за многопартийната система, тъй като всеки ще каже, че и сега има многопартийна система, че и сега съществува БЗНС. Вие знаете много добре какво е положението. Необходими е закон за партията и другите политически организации. Кой може да формира партии, при какви условия, какъв достъп ще имат тези партии до средствата за масова информация и всичко останало, което се нарича свобода на политическата дейност. Естествено със съответните ограничения, които няма смисъл да ги изброявам – за фашистка, за човеконенавистна пропаганда и за всички е ясно, че сме на едно мнение по този въпрос.

  Премахване на партийния монопол. Не на монопола на БКП, а изобщо на какъвто и да е партиен монопол на радиото и телевизията.

  Трета част. Разделяне на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Смятам, че е достатъчно ясно.

  Четвърта част. Провеждане на свободни избори през 1990 г. по нов демократичен избирателен закон.

  Пета част. Привеждане на законодателство в съответствие с международните ангажименти, поети от нашата страна. Това, разбира се, не е необходимо да се разглежда всичко на планарни заседания. Това може да бъде предмет на работа на специализирани групи от юристи и други заинтересовани социалисти.

  Шеста част. Приемане на основните принципи за цялостна концепция по националния въпрос. Тук е необходимо малко пояснение. Не става въпрос за турците, за помаците, за евреите или арменците. Тук става въпрос и за българите, които са извън страната. Става въпрос за една стабилна концепция, която да има поне за десетилетия възможности да бъде прилагана от която и да е обществена формация, която дойде на власт. Вие знаете много добре какви огромни грешки се допуснаха. Един пленум приема едни решения, а след това друг пленум казва, че онзи пленум е сбъркал и т.н. Това всичко се пише на гърба на нашата национална история. Тази нестабилност и неяснота в нашата национална политика, която ми се струва, че е от много години вече, е необходимо да се сложи край с едно широко национално допитване, тъй като е явно, че по този начин нашите национални цели няма да ги достигнем и няма да бъде достигнато и нашето национално сплотяване.

  Седма част. Равенство и равнопоставеност пред закона на всички форми на собственост - държавна, кооперативна и частна. Това вече беше провъзгласено в документите на Централния комитет. Смятам, че се върви към подобно икономическо решение но е необходимо то да се детайлизира.

  Осма част. Това е група разни. Отменяне на противоконституционни закони и подзаконови актове – Закона за Народната милиция. Снощи при един разговор министърът на вътрешните работи генерал Семерджиев спомена, че има проектозакон, който се работи. Наредбата за временното ограничаване на жителството в някои населени места и много, много други закони и наредби, които подлежат на преразглеждане.

  Това са нещата, които ние смятаме за предмет на едни подобни разговори. Останалото е наистина до голяма степен в сферата на емоциите и може да бъде взето под един или друг начин, но тези точки апелирам най-сериозно да се приемат.

 
 

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието