Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

 

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, първо заседание 
Част 1 2 3 4 5 

 

КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

Зала "Запад" на Народното събрание, начало 9, 30 часа

/продължение/

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

Нека кажат и другарите от БЗНС, то ние те споделяме тази теза. Ние считаме, че българският политически и обществен живот е достатъчно пъстър. Даже самият Съюз на демократичните сили е много хетерогенен. Той има някои общи позиции, изложени в неговата платформа. Аз бих могъл заедно с вас да кажа, че с голям процент от техните предложения съм съгласен и те биха могли да бъдат предмет на обсъждане, но въпросът не е в това. Но ако аз лично с нещо не съм съгласен, това е с опита да се оказва натиск, давление по този начин. Там бих имал сериозни резерви и по въпросите на етиката на партньорите по разговорите, но не в това сега е въпросът. 

Аз искам да подчертая, че тази "кръгла маса" не е маса, около която са седнали БКП, БЗНС и тези, които ги поддържат, навярно и в този смисъл др. Петков иска да възрази. А това е "кръгла маса" с участието на организации, които представляват определени слоеве на българския народ и определени интереси, които могат да бъдат и противоположни или в нещо различни от текущата политика или политическите цели на двете партии, които сега са управляващи партии в България. Ето другарят Стоилов правилно посочи, че Съюзът на архитектите неведнъж в миналото, и това е истина, е опонирал, в това число по-сериозни въпроси на правителството. Той е една от организациите, които са се осмелявали да го правят и в този смисъл в никакъв случай не заслужават наименованието "казионна организация", не са били и не са. 

Аз лично харесвам, не знам другари какво ще кажат, Вашата идея, че в крайна сметка, ако говорим за "кръгла маса", тя може да бъде само общонационална. Ние употребихме една терминология "срещи около кръглата маса". Те могат да бъдат много, те могат да бъдат в различен състав и по различни проблеми, да кажем, по националния въпрос. Така че това е една серия, една поредица от диалози, от срещи, които в крайна сметка трябва като кулминация да имат националното съгласие и формулирането на идеи, около които се обединяваме и които, както вие казахте, другарю Сендов, се превръщат след това в политически, законодателни и други решения, за да станат политика. 
Думата има др. Петков. 

  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: 

  Академик Сендов беше безпощадно точен в оценката на политическата ситуация в тесния аспект на думата. Точно така е. Води се борба за власт и в това отношение ние смятаме, че политическата борба има своята логика и не трябва да обвиняваме другата страна, че е излязла с декларация. Въпросът е само за това, за опита предварително да се каже, че определени организации ще бъдат изолирани. Но ние не бихме искали този диалог, в каквато и форма да се води той, да се сведе до политическо боричкане. Ние не бихме искали това да стане. Ако това стане, вие намерихте най-добрата формула, това е предварителна консултация преди същинската "кръгла маса", ако това стане, ние ще преразгледаме нашето участие по този начин, тъй като като профсъюзи не бихме искали да участвуваме именно в това нещо.

  И още нещо, другарю Луканов, да не забравяме, че на съдържателната част на "кръглата маса", на националната "кръгла маса" ще гледа целият български народ. Не можем няколко организации - 50-100 души, да говорим от името на българския народ, без да се консултираме с него. Политическата борба ще си бъде политическа борба, но във всяко демократично общество тя става с консултации и чрез консултации с народа. Иначе аз бих се разграничил категорично от това, което каза акад. Сендов, и ви моля точно да ни информирате следващия път каква е реакцията на другата страна. От това ние ще си изработим позицията.

АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

Другари, аз съм съгласен, че проблемът за властта е един от най-важните проблеми, които трябва да реши нашето общество днес, когато прави поврат в своето развитие. Също смятам, че трябва много точно да се определят компетенциите и целите на "кръглите маси". Аз не мисля, че "кръглите маси" са тези, които ще трябва да решат проблема за властта. Единственият фактор във всяка държава, цивилизована, демократична, в това число и в нашата, която иска да стане такава, е народът, който дава и отнема властта. тази прерогатива трябва да бъде оставена на изборите, трябва да бъде предоставена само и единствено на народа. И ние можем да обсъждаме около "кръглата маса" как да направим демократични избори, за да бъде дадена властта на онази политическа сила или на онези политически сили, или на онзи съюз от политически сили, които са в състояние да изградят една съвременна цивилизована демократична България, но да решаваме този въпрос около "кръглата маса", аз смятам, че ще допуснем същата политическа ситуация и грешка, от която искаме да излезем днес.
Ето защо би трябвало да имаме съвършено точна представа какви пълномощия ние имаме като представители на "кръглата маса".
Благодаря.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Искам да се посъветвам с вас по следното. Ясно е, че има много желаещи да се изкажат и дали да не продължим тази дискусия след обяд от 15.00 ч. или да завършим сега. Работата е в това, че трябва да проведем и втората консултация.
 

  ГРУДИ АТАНАСОВ:

Направо се учудвам на тази ваша практика. Защо трябваше отделно вие да правите с тях консултация, а да не бъде една обща.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Атанасов, изборът, който стоеше пред нас, беше да имаме или да нямаме консултация, тоест да ги изключим от диалога или да не ги изключваме.
 

  ГРУДИ АТАНАСОВ:

Аз се извинявам, може би не съм разбрал добре, но аз мисля, че те присъствуват тук, затова поставих така въпроса. Аз искам с тях да разговаряме. Ние тук всички се познаваме и общо взето сме на едни позиции. Аз виждам много познати другари, които няма да имат особени различия.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Мисля, че не е обезателно да сме на едни позиции. Даже и тези, които са от една и съща партия, могат да бъдат на различни позиции.

Другари, аз моля за вашето мнение. На мен в никакъв случай не ми се иска да прекъснем дискусията и бих предпочел да я изчерпим. Може би да отидем на много кратки изказвания по въпроси, които обсъждаме, или, ако има желание за принципна дискусия, да продължим.
 

  ВАСИЛ ИВАНОВ:

Може ли няколко думи по въпроса, който Вие поставяте.
Аз смятам, че разговорът, който започна, е изключително важен и ще бъде много добре всички да направят своите предложения. Аз например имам няколко предложения, които не мога да направя за две-три минути, а мисля, че и другите не биха могли, защото става въпрос за много големи проблеми.

Например не преувеличаваме ли ние ролята и значението на "кръглите маси"? Тук се предвижда да стане една голяма кампания, която ще обхване месец януари и месец февруари, но сега политиката се прави не на "кръглите маси", а от народните маси. Какво ще правим през този период там, в народните маси. това е един от въпросите, а има и много други.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другари, на мен действително не ми се иска да претупваме нещата и да лишим когото и да било от възможността да изкаже своето мнение. Нека да се договорим преди да стигнем до няколко общо заключение. Лично аз бих предпочел да продължим нашата работа, защото изказвания само по процедурни въпроси ние ще направим, но явно, че има другари, които искат да изразят принципни предложения. Затова предлагам и ви моля да продължим в 15,00 ч., ако е удобно за всички.
 

  ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ:

Аз разбирам, че в 11,30 ч. трябва да започне другата "кръгла маса".
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Пак повтарям, другарю Аврамов, че в момента не са започнали никакви "кръгли маси", а се водят предварителни консултации,, чиято цел е да обсъдим процедурни въпроси. И тъй като явно от страна на участниците в днешната среща има не само процедурни, но и принципни съображения, които безусловно трябва да чуем, за да уважим и осмислим, предлагам да продължим след обяд.
 

  КРЪСТЬО ПЕТКОВ:

За съжаление ние няма да можем да участвуваме.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Да считаме ли, че профсъюзите изразиха своето становище?
Имам една молба, един от вас, Вие или Коста Андреев, да участвува след това във Формулирането на темата и евентуално на процедурните подробности, а ние ще се договорим допълнително кой да влезе в тази малка група от останалите организации.
 

  СЛАВЧО ТРЪНСКИ:

Тъй като в 11,30 ч. се събирате с другите хора, за да уточнявате дневния ред и т.н., аз моля в началото на следобедното ни събрание да ни информирате каква е тяхната платформа, защото тези платформи се изменят всеки ден.
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Според мен др. Сендов я характеризира най-кратко и ясно, но аз ще го направя с удоволствие.
Приемаме да продължим с изказванията в 15,00 ч.
 

 

Край на първото заседание от 3 януари 1990 година, проведено в зала Запад на Народното събрание с начален час 9:30 часа. Консултация на ръководството на БКП с ръководствата на обществените организации, творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса.
 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието