Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

3 януари '90, първо заседание 

Част 1 2 3 4 5 

 

КОНСУЛТАЦИЯ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИТЕ И ДРУГИ СЪЮЗИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА 

Зала "Запад" на Народното събрание, начало 9:30 часа

   /продължение/

   

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА: 

  Всичко точно беше казано. Няма нужда нищо да допълвам. 
   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ

  Благодаря, другарко Даскалова. 
  Моля, другари, за вашите съображения, предпочитания и препоръки за организирането на нашата бъдеща работа. 

   

  СЛАВЧО  ТРЪНСКИ: 

  Това ли ще бъде групата, която ще води разговорите около "кръглата маса" с представителите на другите организации? 
   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Групата, която ще води другата "кръгла маса", засега е същата - от страна на БКП, БЗНС и двама представители на безпартийните и обществени кръгове в страната - другарите Благовест Сендов и Любен Кулишев - народни представители. 
   

  Това е групата, която предлагаме да води разговорите и на тази "кръгла маса", и разговорите на другата "кръгла маса". Това бе наложено от обстоятелствата. Ние държим на разбирането, че двете "кръгли маси" имат абсолютно еднакъв характер, еднакви пълномощия. Взети поотделно, те не могат да представляват общонационалния консенсус. Как по-нататък ще стане "скачването", съединяването на различните идеи и практически предложения, е рано да се каже. Нека да продължим разговорите. Нека да формираме някакви гледища и тогава ще мислим как да осигуряваме около тях съгласие. 

   

  КРЪСТЬО ПЕТКОВ: 

  От това, което казахте, личи, че вече има определено виждане, включително и по процедурата, и по тематиката. Бих искал да направя кратък коментар на това, което казахте. 
   

  Първата "огледална кръгла маса", която започва сега, е фактически между две страни. Едната от страните се нарича обществени организации и политически сили с традиционно важен характер. Трябва да разшифроваме това понятие, за да бъде ясно на хората. Как гледате на това? Ние един блок ли сме? Или, както ние разглеждаме себе си - една независима обществена организация? И как ще се направи така в процедурата занапред, че всяка обществена организация, съхранявайки своята самоличност - обществена, оригиналност и връзка със своята база, същевременно да бъде полезна в конструктивен диалог и да не затруднява организаторите на диалога? 
   

  По тематиката. На нас ни се струва приемливо това, което казахте. Това действително са най-важните въпроси. Но те не изчерпват всичко. 

   

  Бих искал да поставя три въпроса, които да имате предвид в следващата "огледална кръгла маса". Щом ще има вариант на посредничество, би трябвало да се чуе нашето мнение.
   

  Първият въпрос е за собствеността. Най-напред е необходимо да говорим по два фундаментални въпроса не толкова абстрактно-теоретически, колкото разбираемо. Властта и собствеността ще определят устройството на бъдещото общество, за което всички спорим какво да бъде.

   

Защо поставям този въпрос?
Около този въпрос има много спекулации. В този въпрос се препъна "кръглата маса" в Полша и останалите страни, в които започнаха разговорите. След завършването на разговорите на "кръглата маса" в Полша, включително и представителите на новата власт и на "Солидарност", не могат да кажат практически какво ще стане с монополизираната държава собственост, как ще се осъществи преходът към една това система.
 

Вторият въпрос е за етническата криза. Мисля, че в това сме единни. Не може, когато навън кипи и се очертават много тревожни явления, тези две  "огледални кръгли маси" да не обсъждат този въпрос и ние да дадем пример за неговото конструктивно обсъждане.
 

Третият въпрос е: разискван ли е въпросът за коалиционно правителство до изборите и как гледате на трипартийната система. Профсъюзите се ограничаваме в този аспект на въпроса за трипартийната система. Оттук зависи нашата платформа. Ако се разберем и постигнем съгласие, че икономическата реформа означава и преход към такъв икономически модел, в който ще има работодатели /в зависимост от формата на собственост ще говорим какви са те/, ще има правителство, ще има хора на труда, които ще бъдат представлявани от своите профсъюзи.

От това ще зависи как ще бъде устроена икономиката, а оттам и политическата система. Бихме искали този въпрос да се постави за обсъждане още в самото начало.
 

По процедурата. Не знаехме какво ще ни кажете днес. Приготвили сме на 3-4 страници свои виждания, които ще ви оставя като работен документ, тъй като днес след обяд нашият Временен изпълнителен комитет ще ги обсъжда. Много от предположенията ни съвпадат с това, което Вие казахте.

 

Има няколко неща, които изглеждат процедурни, но не е така. Позволете ми да ги поставя.
Първият проблем е за прехода към една "кръгла маса". Съгласувано ли е това, което снощи се обяви по Българската телевизия, че действителните представители – и двете страни, ще бъдат тези, които Вие казахте, и Съюзът на демократичните сили, а всички останали, които сме тук, сме организации, които правят отчаяни опити да се съхранят и възпроизвеждат от тоталитарния си облик. Как ще действуваме, ако се постави ултиматум, че сме "второ качество" или "второ равнище" на "кръгла маса"? По този въпрос имаме становище. Желаем да чуем Вашето мнение. Второ. Моля Ви да кажете и да предположите на следващата "кръгла маса" да се въздържаме от обща политическа стачка, докато продължават разговорите на "кръглите маси". това не означава спиране на трудовите конфликти и тяхното законно решаване. Снощи спорихме как да се отнасяме към митингите, демонстрациите и т.н. Едва ли е демократично да се иска тяхното спиране. Но е необходимо по преценка на всяка организация въздържане от такива изяви, особено в работното време, за да може периодът на "кръглите маси" да не бъде само диалог, но и опит за консолидиране на народа.

 

По въпроса за информацията имаме малко по-различно виждане от това, което Вие предложихте. Разделяме нещата на две части. По процедурните въпроси е естествено, че трябва да даваме информация само съгласувано. Едва ли ще можем с всички да съгласуваме. Примерно е временно председателствуващия "кръглата маса" това трябва задължително да става. Но щом навлезем в съдържателен диалог, няма начин да не се коментира, включително и свободно от участниците, избрани наши представители, а вероятно и експерти. Необходимо е да поддържаме постоянна връзка с нашите членове. Не би ни се искало, както вече правят някои организации, включително и независимите, да обявяват свои платформи, в т.ч. и по Българска телевизия. В този случай възниква законният въпрос: с кого са ги съгласували. Ако апелирате да закрием информацията по този въпрос, това ни лишава от връзка с базата.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Бих желал да отговоря на два въпроса, които бяха поставени от другаря Кръстьо Петков.
В никакъв случай участниците в настоящата "кръгла маса" не бива да се разглеждат като блок, а само като участници, представляващи своите организации, съюзи, обществени структури с цялото им многообразие, специфични интереси и автономни позиции. Никой от участниците не е задължен, освен пред ръководните органи и членската маса на своите организации. Лично аз виждам и ползата от дискусията. В хода на предварителните разговори със Съюза на демократичните сили възникна въпросът, че ценност за обществото имат само опонентите, т.е. тези, които стоят на определено различни позиции от партиите, които в момента са управляващи.
 

Нищо не изключва, а напротив смятам, че би било много полезно сред участниците на тази "кръгла маса" да има повече опоненти, да има повече алтернативни мнения, доколко са противопоставени е друг въпрос, в т.ч. и остро критични мнения. но въпросът не е само в това. Въпросът е и в това, че зад организациите, които са представени тук, стоят милиони българи. Не може да ги изключим от националния диалог по простата причина, че те не мислят като нас или мислят като нас, или мислят като Съюза на демократичните сили или обратно. Това са хора със своите интереси, стремежи, мнения. Щом говорим за общонационално съгласие и общонационален консенсус, в него влизат всички. Никой няма право /твърдо държим на това/ да претендира, че говори от името на народа и че той е единственият, който може да бъде партньор в разговорите около "кръглата маса". Това е нашето и на другарите от Българския земеделски народен съюз твърдо становище. Ние потвърждаваме пред вас и пред всички, че само изборите ще бъдат арбитър, който ще позволи на някой да каже доколко той говори от името на народа, в какво степен той представлява народа.
 

Във връзка с това искам да отбележа /по понятни съображения не искам да давам никакви оценки ние ще се стремим да започнем разговорите в максимално конструктивна атмосфера/, че заявлението, което беше направено от името на Съюза на демократичните сили, не е било съгласувано с нас. Не се и очакваше да бъде съгласувано. Няма да му правя оценка. Искам да подчертая, а това ще подчертая и пред нашите събеседници от Съюза на демократичните сили, че едно от непременните условия за успеха на "кръглите маси" е взаимното уважение и етиката на нашите отношения по време на диалога. Никой от нас не би следвало да започва разговора от силови позиции и да се опитва да натрапва на нас, на вас, на обществото някакви готови рецепти и оценки.
Повтарям, това е заявление, което ангажира само Съюза на демократичните сили.

 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието