8.


 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

ЗНАЦИ НА КУЛТА

 Тази "брадва" от еленов рог е намерена в гроб.  С нея е отличен покойника или характера на неговата смърт.  Тя е от знаците на тогавашния култ.
"Брадвата", която прилича на садило, на мотика, на чук,  не е била оръдие на труда. Тя е жезъл.  Жезъл или за магическо действие, или символ на земна власт, а може би и двете.

"Брадвата" ни дава основание да смятаме, че социалната организация и властта са били ценност в Езерния град. 

 

Тодор Динов: 

"култова брадва от еленов рог от гроб № 550 от праисторическия некропол на западния бряг на Дуранкулашкото езеро - каменно-медна епоха (V хил. пр. Хр.) - култура Варна І."

 

Начало на Езерния град


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени