7.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

ГРОБ 626

Четирите "идола" около черепа са като стражи и придружители. Погребана е жена. Вероятно жрица, тъй като има множество украшения. 

По правило трупополагането е ориентирано по посоките на Света. Главите са на Север. С други думи "гледат" на Юг. Мъжете са погребвани изпънати по гръб, а жените свити странично. 
Жителите на Езерния град са вярвали в задгробния живот. Техните  идоли са били символи не само на плодородието, както може да се прочете в някои книги. Те са имали значително по-голяма "сфера на дейност".  Иначе няма защо  да се озовават в гроб. 

Некрополът на Езерния град е един от най-големите праисторически некрополи в света. Досега в него са открити 1 204 гроба. 
Използван е без прекъсване от втората половина на новокаменната до края на каменно-медната епоха (5 500 - 4 100 пр. Хр.). 
При разкопаването му и изследването на селището е открита важна информация за праисторическите култури 
Хаманджия, Сава и Варна. 

Тодор Димов: 
" гроб № 626 с идоли в инвентара:  късна новокаменна епоха (началото на V хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия ІІІ."

 

Начало на Езерния град


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени