6.

СВРЪХЕСТЕСТВЕНОТО

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

 Това са фигури на идоли. 
 

 

 
 
 

Те са керамични.

Намерените в некрополи са правени за самото погребение. Има непечени екземпляри.
Но са намирани и вън от гробовете.  

Били са част от ритуалите, свързани с  вярванията на жителите на Езерния град.. Изобразяват женски фигури, но съм скептичен, че са доказателство за "матриархат". Все едно след хилядолетия за нашето време да се произнесат, че е "матриархат", защото почитаме Девата с младенеца. 
Изглежда, че тези фигури изобразяват една и съща богиня. Прамайката на Света. Едно от първите пластични изображения на основен архетип: 

Фигурата е знак на силна жена,  физически здрава, с подчертани детеродни органи, със  здрави крака, а бюстът, главата и ръцете са маркирани. Богинята е родителка. Не е работничка, мислителка или детегледачка. Тя олицетворява "чистото" раждане, "началото", "отправната точка"...

Богинята е украсена с пръстени и герданчета - вероятен израз на преклонение чрез "кръга". Кръгът е знак или предусещане на идеята за кръговрата, за безкрайността... 

Върху гърдите на неизвестната богиня са чертани знаци - тя е била зована и молена. С нея древните хора са били в диалог. Те са осъзнавали своите потребности като част от едно цяло (световно, космическо?), където се разпорежда тяхната богиня, и са могли да вплетат в причинно-следствен ред тези потребности.

Съществуването на молитва в техния бит означава, че в духовен план те са  градели храмове, защото Бог (свръхестествената Сила) присъства там, където е молитвата към него. Това е общочовешко разбиране. Останалото е въпрос на договореност: да се обозначи физическото място на молитвите, да се огради, да се издигне сграда... А те са издигали материални храмове. В Езерния град е намерен храм със "седящо антропоморфно изображение в цял ръст". Било е изработено от бял каолин. 

Как ли се е казвала тази богиня? Какви ли са били легендите за нея? Може би някаква "прото-Кибела"?

Вижте статията на Иван Вайсов в сборника "Добруджа 9", издание на Историческите музеи в Добрич и Силистра, 1992. Там се говори и за наличието на "анатолийско" влияние. "Анатолийските прототипове са с цяло хилядолетие по-стари от самата култура Хаманджия" Подобни фигурки са нимирани  освен в Анатолия, и в Тесалия, Пелагония, Югозападна България.

И в същия сборник статията на Хенриета Тодорова. 

В Езерния град са търсели връзка с Отвъдното както чрез Прамайката, така  и с Бика.

 

Начало на Езерния град


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени