4.

НАЙ-СТАРАТА УЛИЦА В ЕВРОПА


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
 

Тя е прабабата на всички европейски улици.  Според нашия
екскурзовод Тодор Димов стените са били изградени с камък на около метър и половина височина. Отгоре са били надстроявани с ивици изсушена глина.

Това е издигната с камък стена. Върху нея - от единия до другия край, се е полагал глинен пояс с  дебелина около двайсет сантиметра. Глината е била  омесвана с плява и докато е била пластична, е  нанасяна върху зида. Чакали са да изсъхне. След това върху първия пояс по същия начин са полагали следващия. Така (някакво подобие на строеж с пълзящ кофраж) са строели  до  двуметрова височина. След това са покривали. Може да се предполага, че покривът е бил от слама, тръстика или трева. Отвътре стените са били измазвани. По някои находки се съди, че са били боядисвани и  рисувани.
Жилищните постройки са имали площ от над сто квадратни метра. Хипотезата е, че са били обитавани от целия род,  без да можем  днес да определим какво е значело за тогавашните  хора род.

 

Начало на Езерния град

 


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени